Ogłaszamy informacje o prowadzeniu postepowania zakupowego na nabór wykonawcy do realizacji inwestycji „Osuszenie, odwodnienie oraz hydroizolacja fundamentów głównego budynku poklasztornego” 

Ogloszenie o postępowaniu zakupowym

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Decyzja WKZ.

3. Przedmiar robót.

4. Wykaz robót.

5. Projekt umowy.

6. Kaluzula informacyjna.