To największa na Podkarpaciu i jedna z większych w kraju kolekcja związana z osobą papieża Polaka, licząca blisko tysiąc różnych eksponatów. Wśród nich znajdują się te, których osobiście używał św. Jan Paweł II lub podarował ludziom z którymi się spotykał przy różnych okazjach.

Na kolekcję składają się m.in. piuski, ornat, w którym odprawiał Mszę św. jeszcze jako młody wikary, osobisty różaniec, chusteczka, medale, autografy itd. W Sali Papieskiej w Opactwie można będzie z bliska zobaczyć: krzyż pektoralny ofiarowany przez nuncjusza apostolskiego w Bułgarii i Macedonii abpa Janusza Bolonka, czy pierścień papieski od łotewskiego kardynała Janisa Pujats z Rygi. Jedną z unikatowych pamiątek jest fragment deski z trumny, w której pochowany został św. Jan Paweł II oraz fragment płyty nagrobnej. Jest wiele pamiątkowych obrazków, a kolekcja wzbogacona jest o cenne pamiątki związane z papieżem Benedyktynem i Franciszkiem.

Unikatowy nie tylko w archidiecezji, ale także w Polsce jest autograf św. Matki Teresy z Kalkuty, który również będzie można zobaczyć zwiedzając Salę Papieską w Jarosławiu. Bogatą kolekcję papieską uzupełniają pamiątki związane z członkami kolegium kardynalskiego, w tym strój kardynalski pontyfikalny kardynała Henryka Gulbinowicza, strój biskupi, pastorał, mitry.

Salę 9 grudnia 2013 roku otworzył nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, abp Józef Michalik Metropolita Przemyski i obecny Metropolita abp Adam Szal. Salę Papieską utworzył i zgromadził eksponaty ks. Rafał Wojdyła. Powstała ona dzięki ofiarności wielu ludzi Kościoła, którzy już wcześniej zostali wymienieni, ale warto tez zauważyć ks. abp Józefa Michalika, abpa Józefa Kowalczyka, kardynała Stanisława Dziwisza, kardynała Konrada Krajewskiego i wielu ludzi dobrej woli.

Dla wszystkich zwiedzających Sala Papieska wraz z kilkoma innymi wystawami jest udostępniona do zwiedzania codziennie w godz. od 9 do 18.