anna jenke pion 600W piętnastym dniu każdego miesiąca odprawiana jest o godz 17:30/17:00 dziękczynna Msza Św. za osobę i dzieło Służebnicy Bożej Anny Jenke wraz z prośbą o Jej rychłą beatyfikację oraz moc Ducha Świętego i zdrowie dla pracujących bezinteresownie w tym procesie beatyfikacyjnym. Podczas mszy odczytujemy publicznie intencje składane prywatnie przy jej krypcie grobowej w naszym kościele, a także przez Internet.

„Publiczne modlitwy można odprawiać tylko w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego, w intencji tych, którzy są zaangażowani w procesie beatyfikacyjnym, w intencji szerzących kult Sługi Bożego i uciekających się do wstawiennictwa Sługi Bożego u Boga. (…) W celu podsycenia gorliwości wiernych w modlitwie można od czasu do czasu powiadomić wiernych o otrzymanych łaskach od Boga za wstawiennictwem Sługi Bożego, czy to przez odczytywanie w czasie nabożeństw podziękowań i próśb lub udostępnienie wiernym wiadomości na temat otrzymanych łask za wstawiennictwem Sługi Bożego.” (Izydor Borkiewicz, Sposoby i granice szerzenia kultu Sług Bożych)

Z uwagi na zasady nie przyzywamy zatem publicznie wstawiennictwa Sługi Bożej, kierując te modlitwy bezpośrednio do Pana Boga. Pomódl się zatem prywatnie i daj temu świadectwo…

 

* * *
Patrz
Ona Cię rozumie
Patrz
Uśmiecha się do Ciebie
Patrz
Teraz milczy
i z powagą mówi
Przebacz im
Patrz
i co teraz
ufaj swojej mamie
Ona widzi Ciebie
Obok Ciebie stoi
obok Twego krzyża
Ona Ci pomoże
wstawi się za Tobą
ufaj Jej bez granic
ufaj bezrozumnie
Wierz, że ten
cud o który
prosisz
Ona Ci wyprosi
bo jest Twoją
mamą
A Ty jej
synem jesteś.

Adam Kata

Intencje złozone w ostatnim okresie:
2024-07-01
Sławek
O uwolnienie brata od wpływów szatana i opamiętanie oraz potrzebne dla Niego łaski
2024-07-01
Anna
O potrzebne łaski dla córki, uwolnienie z natręctw i lęków. O zdrowie dla rodziców oraz zgodę w rodzinie i pozytywne rozwiązanie trudnych spraw majątkowych.
2024-07-01
Mama
O potrzebne łaski, o przywrócenie zgody i miłości w rodzinie, uzdrowienie mojego syna z choroby, o to żeby mógł normalnie żyć i funkcjonować, żeby uwierzył w siebie, skończył studia i mógł pracować. Za przyczyną Św. Michała Archanioła - wysłuchaj nas Panie.
2024-06-30
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry i siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Beaty, Anny, Zygmunta, Łukasza, Darka, Marka, Agaty, Dariusza, Anny, Grzegorza, Witolda, Magdaleny, Małgorzaty i Wiesława. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2024-06-20
Mama Małgorzata
W intencji mojego syna Dawida, o jego uwolnienie od nałogów i zdrowie psychiczne, żeby traumy z przeszłości nie doprowadzały go do obłędu, żeby mógł żyć i pracować bez lęku i stresu, żeby odzyskał kontrolę nad swoimi uczuciami, słowami i czynami
2024-06-04
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry i siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Beaty, Anny, Zygmunta, Łukasza, Darka, Marka, Agaty, Dariusza, Anny, Grzegorza, Witolda, Magdaleny, Małgorzaty i Wiesława. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2024-06-03
Sławek
O pozytywne rozwiązanie trudnych spraw majątkowych
2024-06-03
Córka
O potrzebne łaski dla taty, o pozytywne wyniki badań
2024-06-03
Anna
O uzdrowienie córki z natręctw i leków, wybór odpowiedniego chłopaka
2024-06-03
Żona
O przerwanie przekleństwa w rodzinie, o uratowanie małżeństwa, uzdrowienie męża z choroby psychicznej i chorobliwej zazdrości, żeby nie wrócił do nałogu pijaństwa. Za przyczyną Świętego Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie
2024-06-03
Mama
O uzdrowienie syna z choroby, o zdrowie dla mojej córki i rodziny, błagam o wszelkie potrzebne łaski dla ukochanych dzieci, błagam chroń ich przed złem i prowadź właściwą drogą. Za przyczyną Świętego Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2024-06-02
Wioletta
O pomoc i ratunek dla Wioletty i jej dzieci. O opiekę, zdrowie i przemianę serca dla Henryka, Piotra.
2024-05-28
Iwona
O złamanie przekleństwa w moim życiu, życiu mojej rodziny i moich przodków. Żałuję za swoje grzechy
2024-05-27
O potrzebne łaski dla Jana i Jego Rodziny
2024-05-27
Ilona
O przebaczenie grzechów i zbawienie wieczne dla ś.p. Antoniego Juzoń.
2024-05-07
Mama
O uzdrowienie mojego ukochanego syna z choroby, żeby mógł normalnie żyć i funkcjonować, żeby skończył studia, dla moich ukochanych dzieci o dobrą przyszłość żeby nie były samotne i były szczęśliwe. Za przyczyną Świętego Michała Archanioła - wysłuchaj nas Panie.
2024-05-06
Sławek
O pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw rodzinnych
2024-05-06
Mama
O uzdrowienie córki i wybór dobrego chłopaka
2024-05-06
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry i siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Beaty, Anny, Zygmunta, Łukasza, Darka, Marka, Agaty, Dariusza, Anny, Grzegorza, Witolda, Magdaleny, Małgorzaty i Wiesława. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2024-05-03
Ilona Juzoń
O wyjednanie wiecznego zbawienia dla ś.p. Grzegorza Juzoń.
2024-04-21
Mama E
W intencji mojego syna, aby jeśli jest taka wola Boża, zaprzyjaźnił się z kolegami i koleżankami z klasy, aby nie był samotny. Aby został uwolniony i uzdrowiony z zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, z fobii społecznej i szkolnej nieśmiałości, lęków, fobii i depresji. Aby stał się odważnym, otwartym, pogodnym, wesołym młodzieńcem, aby miał dużo przyjaciół w klasie i szkole. Aby zaczął się dobrze uczyć i z chęcią chodził do szkoły. Zawierzam siebie, męża, córkę, syna, wnuka, przyszłego zięcia, nasze życie, wszystkie sprawy, radości i smutki. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie
2024-04-02
Sławomir
O pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw majątkowych
2024-04-02
Mama
O uwolnienie od lęków i natręctw córki
2024-04-02
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry i siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Beaty, Anny, Zygmunta, Łukasza, Darka, Marka, Agaty, Dariusza, Anny, Grzegorza, Witolda, Magdaleny, Małgorzaty i Wiesława. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2024-04-01
Mama
O łaskę uzdrowienia syna z choroby psychicznej, o oddalenie od niego wszystkich złych myśli, złego samopoczucia, braku nadziei i motywacji do działania, o przywrócenie chęci do życia i radość życia, odsunięcie od niego wszelkiego zła, przekleństwa i złorzeczenia, o zgodę w rodzinie i przywrócenie miłości i zaufania. Za przyczyną Świętego Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie
2024-03-17
Mama E
W intencji mojego syna, aby jeśli jest taka wola Boża, zaprzyjaźnił się z kolegami i koleżankami z klasy, aby nie był samotny. Aby został uwolniony i uzdrowiony z zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, z fobii społecznej i szkolnej nieśmiałości, lęków, fobii i depresji. Aby stał się odważnym, otwartym, pogodnym, wesołym młodzieńcem, aby miał dużo przyjaciół w klasie i szkole. Aby zaczął się dobrze uczyć i z chęcią chodził do szkoły. Zawierzam siebie, męża, córkę, syna, wnuka, przyszłego zięcia, nasze życie, wszystkie sprawy, radości i smutki. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2024-03-05
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry i siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Beaty, Anny, Zygmunta, Łukasza, Darka, Marka, Agaty, Dariusza, Anny, Grzegorza, Witolda, Magdaleny, Małgorzaty i Wiesława. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2024-03-05
Mama
O zerwanie węzłów przekleństwa w rodzinie, uzdrowienie mojego syna z choroby, zdrowie dla całej rodziny, uwolnienie męża z nałogu i chorobliwej zazdrości, o wszelkie potrzebne łaski, błagam o to żebyśmy mogli normalnie żyć, o zgodę i miłość w rodzinie. Za przyczyną Świętego Michała Archanioła - wysłuchaj nas Panie.
2024-03-04
Dorota
O łaskę uwolnienia od wszelkiego zła dla Izy i powrót do Boga. Za przyczyną Św. Michała Archanioła - wysłuchaj nas Panie.
2024-03-03
Aneta
Święty Michale Archaniele proszę: 1. O łaskę wiary, pokory i nawrócenia dla mojego męża, Marka, 2. O uwolnienie mojego męża od działania złych duchów, 3. O ochronę przed wszelkim złem dla mojej całej Rodziny, 4. O uratowanie mojego małżeństwa przed rozpadem, 5. O ochronienie mojego małżeństwa przed działaniem złych duchów, 6. O uwolnienie mojego męża od silnego wpływu ludzi, którzy odsuwają go od wiary, od Pana Boga, od Kościoła i od żony, 7. O ochronienie mojego syna, mnie i mojego męża przed złymi ludźmi, przed złymi decyzjami, przed złymi wzorcami, przed złymi doradcami, przed podszeptami złego ducha, przed złymi autorytetami, przed duchem zamętu i przed wszelkimi zagrożeniami współczesnego świata, 8. O ochronienie mnie i mojego męża przed ludźmi, którzy sieją zamęt w naszym małżeństwie i którzy próbują nas rozdzielić, 9. O ochronienie mnie i mojego męża przed ludźmi, którzy wykorzystują naszą trudną sytuację do własnych celów i dla własnych korzyści, 10. O wielką łaskę dla mojego męża - o łaskę poznania i doświadczenia Boga Żywego w życiu, 11. O uzdrowienie mojego męża z ateizmu i z egoizmu
2024-02-29
Anna
O zgodę w rodzinie, rozwiązanie trudniej sytuacji majątkowej,
2024-02-28
Mama
O uzdrowienie córki z natręctw i leków
2024-02-28
O potrzebne łaski dla Jana i Jego Rodziny
2024-02-26
Mama E
Święty Michale Archaniele proszę w intencji mojego syna, aby jeśli jest taka wola Boża, zaprzyjaźnił się z kolegami i koleżankami z klasy, aby nie był samotny. Aby został uwolniony i uzdrowiony z zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, z fobii społecznej i szkolnej nieśmiałości, lęków, fobii i depresji. Aby stał się odważnym, otwartym, pogodnym, wesołym młodzieńcem, aby miał dużo przyjaciół w klasie i szkole. Aby zaczął się dobrze uczyć i z chęcią chodził do szkoły. Zawierzam siebie, męża, córkę, syna, wnuka, przyszłego zięcia, nasze życie, wszystkie sprawy, radości i smutki.
2024-02-25
Marcin
Proszę o ochronę przed złem, pokusami, złymi decyzjami. Proszę też o natchnienie do pracy nad sobą dla mnie i dzieci. Podjęcie z zaangażowaniem obowiązków stanu. Uwolnienie dla dzieci od pragnienia spędzania długiego czasu na grach komputerowych. Prosi Marcin.
2024-02-25
Patrycja
O łaskę uwolnienia od wszelkiego zła, złamanie przekleństw i rozwiązanie węzłów duchowych.
2024-02-15
Mariola
Święty Michale Archaniele proszę o uwolnienie od uzależnienia gier, internetu oraz telefonu i zaburzeń zachowania mojego syna Nikodema
2024-02-14
Jadwiga
O łaskę znalezienia pracy i uwolnienia się od dręczeń i depresji
2024-02-06
Renata
Za przyczyna św. Michała Archanioła proszę o uzdrowienie dla mnie i o zdrowie dla moich Bliskich. Dziękuje.
2024-02-06
Mama
O uzdrowienie syna z choroby psychicznej żeby odzyskał radość życia i chęć do życia, żeby nie był taki samotny, miał dla kogo żyć i miał cel w życiu. Aby zdał egzaminy, skończył studia, uwierzył w siebie, mógł normalnie żyć i funkcjonować, o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla mojej córki, o szczęśliwe zdanie egzaminów, o uzdrowienie męża z nałogu alkoholowego i chorobliwej zazdrości, o zdrowie i błogosławieństwo dla rodziny, o cierpliwość, wytrzymałość i umiejętność podejmowania słusznych decyzji. Za przyczyną Św. Michała Archanioła, wysłuchaj nas Panie.
2024-02-05
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry i siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Beaty, Anny, Zygmunta, Łukasza, Darka, Marka, Agaty, Dariusza, Anny, Grzegorza, Witolda, Magdaleny, Małgorzaty i Wiesława. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie
2024-01-21
Mama E
W intencji syna, aby jeśli jest taka wola Boża, zaprzyjaźnił się z kolegami i koleżankami z klasy, aby nie był samotny. Aby został uwolniony i uzdrowiony z zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, z fobii społecznej i szkolnej nieśmiałości, lęków, fobii i depresji. Aby stał się odważnym, otwartym, pogodnym, wesołym młodzieńcem, aby miał dużo przyjaciół w klasie i szkole. Aby zaczął się dobrze uczyć i z chęcią chodził do szkoły. Zawierzam siebie, męża, córkę, syna, wnuka, przyszłego zięcia, nasze życie, wszystkie sprawy, radości i smutki.
2024-01-11
Święty Michale Archaniele prosimy o błogosławieństwo Boże, Bożą opiekę zdrowie duszy I ciała dla Jadwigi Artura synka Anthonego-Michaela oraz dla naszego domu I naszej pracy a dla dusz w czyśćcu cierpiących prosimy o miłosierdzie Boże I łaskę życia wiecznego w niebie. Proszą Jadwiga I Artur.
2024-01-02
Małgorzata
Święty Michale Archaniele, dziękuję za otrzymane łaski i proszę o powrót do zdrowia mojej mamy po operacji. Proszę także o uzdrowienie Jolanty z ciężkiej choroby oraz sakrament małżeństwa dla Justyny i Edwarda i chrzest dla dziecka.
2024-01-01
Czciciel
START Nowenna do świętego Michała Archanioła św. Michał Archanioł „Święty Michale Archaniele! Dziękujemy Bogu Trójjedynemu za Ciebie i za te dni, za wszystkie łaski i wysłuchane modlitwy. Dziękujemy za posługę Księży Michalitów i za pana Kierowcę. Za ich modlitwę, za ich słowa, za ich świadectwo, za ich życzliwość… Zostaniesz z nami w swojej Figurze, dla której odtąd będzie stałe miejsce w naszym kościele. Zostaniesz z nami w pierwszowtorkowych nabożeństwach, w pieśniach i Koronce, w codziennej modlitwie Leona XIII i w posłudze egzorcysty. Zostaniesz z nami z nadzieją, że kolejne, a ostatecznie wszystkie kościoły Jarosławia, przeżyją Twoje nawiedzenie. I znów obejmiesz panowanie nad naszym miastem nie tyle przez Figurę wznoszącą się nad Rynkiem, co przez królowanie w naszych sercach i codzienności.” – (w nawiązaniu do aktu kończącego peregrynację w naszym Opactwie w 2015 r.) Dopełniając złożonych wówczas obietnic podjęliśmy comiesięczną modlitwę w każdy pierwszy wtorek miesiąca: 16:30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu do cichej adoracji 17:30 – Nabożeństwo dziękczynno-błagalne do św. Michała i chórów anielskich 18:00 – Msza Święta wotywna do św. Michała Archanioła Intencje złozone w ostatnim okresie: 2023-12-05 Żona O uwolnienie męża od nałogu gier komputerowych 2023-12-03 Patrycja O łaskę uwolnienia od wszelkiego zła i rozwiązania węzłów duchowych. 2023-11-22 Natalia O znalezienie pracy 2023-11-07 Czciciel O nawrócenie i powrót do Boga siostry i siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Beaty, Anny, Zygmunta, Łukasza, Darka, Marka, Agaty, Dariusza, Anny, Grzegorza, Witolda, Magdaleny, Małgorzaty i Wiesława. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie
2023-12-28
Mama E
Proszę o modlitwę za syna , aby, jeśli jest taka wola Boża, pomógł mu zaprzyjaźnić się z kolegami i koleżankami z klasy, aby nie był samotny. Wyproś Święty Michale Archaniele aby został uwolniony i uzdrowiony z zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, z fobii społecznej i szkolnej nieśmiałości, lęków, fobii i depresji. Proszę ratuj go. Proszę Cię, aby stał się odważnym, otwartym, pogodnym, wesołym młodzieńcem, aby miał dużo przyjaciół w klasie i szkole. Pomóż aby zaczął się dobrze uczyć i z chęcią chodzić do szkoły. Zawierzam siebie, męża, córkę, syna, wnuka, przyszłego zięcia, nasze życie, wszystkie sprawy, radości i smutki.
2023-12-28
Sylvia Lara
Proszę o ratunek i odnowienie związku i rozpalenie miłości między Pawłem i Sylvią Lara, żeby Paweł znalazł miłość w swoim sercu do Sylvi Lary, odnowił kontakt (pierwszy napisał smsy do Sylvi Lary w tym tygodniu) i wrócił do Sylvi Lary jak najszybciej w styczniu 2024. Proszę żeby Sylvia Lara wyszła za mąż i zawarła sakrament małżeństwa z Pawłem, żeby Paweł został mężem Sylvi Lary jak najszybciej w 2024. Wszystko było bardzo dobrze z Bogiem i po Bożemu i nie wiem co się nagle stało, że Paweł nagle zrobił się zimny i obojiętny. Proszę o cud naprawienia związku między Pawłem i Sylvia Lara, żeby wszystko znowu było bardzo dobrze tak jak przedtem.
2023-12-05
Żona
O uwolnienie męża od nałogu gier komputerowych
2023-12-04
Czciciel
START Nowenna do świętego Michała Archanioła św. Michał Archanioł „Święty Michale Archaniele! Dziękujemy Bogu Trójjedynemu za Ciebie i za te dni, za wszystkie łaski i wysłuchane modlitwy. Dziękujemy za posługę Księży Michalitów i za pana Kierowcę. Za ich modlitwę, za ich słowa, za ich świadectwo, za ich życzliwość… Zostaniesz z nami w swojej Figurze, dla której odtąd będzie stałe miejsce w naszym kościele. Zostaniesz z nami w pierwszowtorkowych nabożeństwach, w pieśniach i Koronce, w codziennej modlitwie Leona XIII i w posłudze egzorcysty. Zostaniesz z nami z nadzieją, że kolejne, a ostatecznie wszystkie kościoły Jarosławia, przeżyją Twoje nawiedzenie. I znów obejmiesz panowanie nad naszym miastem nie tyle przez Figurę wznoszącą się nad Rynkiem, co przez królowanie w naszych sercach i codzienności.” – (w nawiązaniu do aktu kończącego peregrynację w naszym Opactwie w 2015 r.) Dopełniając złożonych wówczas obietnic podjęliśmy comiesięczną modlitwę w każdy pierwszy wtorek miesiąca: 16:30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu do cichej adoracji 17:30 – Nabożeństwo dziękczynno-błagalne do św. Michała i chórów anielskich 18:00 – Msza Święta wotywna do św. Michała Archanioła Intencje złozone w ostatnim okresie: O nawrócenie i powrót do Boga siostry i siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Anny, Zygmunta, Łukasza, Darka, Marka, Agaty, Dariusza, Anny, Grzegorza, Witolda, Magdaleny, Małgorzaty i Wiesława. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-12-03
Patrycja
O łaskę uwolnienia od wszelkiego zła i rozwiązania węzłów duchowych.
2023-11-28
Święty Michale Archaniele, proszę o Boże błogosławieństwo i łaskę uzdrowienia kręgosłupa mojej mamy Aliny oraz szczęśliwą operację dla niej. Proszę Cię, opiekuj się moją mamą. Dziękuję Ci za wszelkie otrzymane od Ciebie łaski.
2023-11-22
Natalia
O znalezienie pracy
2023-11-07
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry i siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Beaty, Anny, Zygmunta, Łukasza, Darka, Marka, Agaty, Dariusza, Anny, Grzegorza, Witolda, Magdaleny, Małgorzaty i Wiesława. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-11-06
Mama
O błogosławieństwo Boże, uzdrowienie mojego syna, zdrowie dla mojej rodziny. Boże Wszechmogący, Ty wiesz co nas dręczy i z czym się zmagamy, wiesz jak bardzo błagam o uzdrowienie mojego syna, okaż swoje miłosierdzie.
2023-10-30
Patrycja
O potrzebne łaski i błogosławieństwo dla ks. Tytusa.
2023-10-29
Ewa
O uwolnienie z depresji, fobii społecznej i nieśmiałości dla syna. Aby z chęcią chodził do szkoły i dobrze się uczył, znalazł przyjaciół w szkole bo jest samotny.
2023-10-26
Łucja
W intencjach Bogu wiadomych z prośbą o Boże Miłosierdzie. Amen
2023-10-03
Mama
O opiekę i potrzebne łaski dla moich ukochanych dzieci, o uzdrowienie syna, zdrowie dla córki i mojej rodziny, błagam o to aby moje dzieci, a szczególnie syn odnalazł się wśród ludzi, chciał i mógł się uczyć, żeby skończył studia i był samodzielny, błagam żeby znaleźli właściwą drogę za przyczyną świętego Michała Archanioła wysłuchaj mnie Panie
2023-10-03
Otylia
W intencji Justyny i Waldemara, o miłość miedzy nimi, laskę małżeństwa, szczęśliwego życia rodzinnego oraz potrzebne laski dla nich i ich rodzin, w intencji doktor Ireny, ks. Witolda, ks. Jana, Teresy, Kamila, Miłosza, Ryszarda, Rafała, Krystiana, o uzdrowienie z nowotworu dla Urszuli, łaskę małżeństwa dla Joanny i Kamila, o opiekę dla Antoniego, o nawrócenie dla Katarzyny, Łukasza, Krystiana, Karoliny, Mai, Aleksandry, Justyny - łaskę ślubu kościelnego dla niej, Moniki, Jessie (UK), w intencji Michała i Julity o opiekę i potrzebne laski, za dusze zmarłe Bogumiła, Karola , Kazimierza, Stanisława i Marii, Walentego i Katarzyny, Łucji, Anny, Jadwigi, Stanisława, zdrowie psychiczne dla rodziny Panu Bogu wiadomej, laskę nawrócenie uzdrowienia uwolnienia i potrzebne laski dla Michała, Agnieszki i ich rodziny
2023-10-03
Rodzice
O odejście zła, które nas dręczy, byśmy byli jak dawniej piękną rodziną.
2023-10-02
Anna
O uzdrowienie z nerwicy, radość życia, o przymnożenie wiary dla Agnieszki i Grzegorza.
2023-10-02
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry i siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Beaty, Anny, Zygmunta, Łukasza, Darka, Marka, Agaty, Dariusza, Anny, Grzegorza, Witolda, Magdaleny, Małgorzaty i Wiesława. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-10-01
Patrycja
O łaskę zerwania z wszelkim złem, złamanie przekleństw i rozwiązanie węzłów duchowych.
2023-09-24
Mama E
O modlitwę za syna Huberta, aby, jeśli jest taka wola Boża, pomógł mu zaprzyjaźnić się z kolegami i koleżankami z klasy, aby nie był samotny. Wyproś Święty Michale Archaniele aby został uwolniony i uzdrowiony z zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, z fobii społecznej i szkolnej nieśmiałości, lęków, fobii i depresji. Proszę ratuj go. Proszę Cię, aby stał się odważnym, otwartym, pogodnym, wesołym młodzieńcem, aby miał dużo przyjaciół w klasie i szkole. Pomóż aby zaczął się dobrze uczyć i z chęcią chodzić do szkoły. Zawierzam siebie, męża, córkę, syna, wnuka, przyszłego zięcia, nasze życie, wszystkie sprawy, radości i smutki.
2023-09-20
Zbigniew
O Boże Miłosierdzie dla Józefy i rodziny.
2023-09-05
Otylia
W intencji Justyny, Michała , Artura, Agnieszki ,Piotra, Pawła i Anny z rodzina , Teresy o opiekę i potrzebne łaski, łaskę nawrócenia , uzdrowienia uwolnienia i potrzebne łaski dla Tatiany, Oksany, Roksany, Anny, Marka, Elżbiety i Krystiana.
2023-09-05
Justyna
O opiekę dla Miłosza i potrzebne łaski w jego pracy, łaskę nawrócenia, uzdrowienia, uwolnienia i potrzebne łaski dla Kamila, Michała, Ireneusza, Wiktora, Artura, Grzegorza, Roberta, Rafała, Kaliny, Soni, Doroty, Agnieszki, Michała, Mai, Jolanty, Pameli, za dusze zmarłego o. Jacka, Wojciecha, Bartłomieja, Ks. Antoniego, o. Bonawentury, Karola, Filipa, Rafała, ks. Piotra, Bartłomieja, Mateusza, Mariana, o potrzebne laski dla Damiana, Aleny (RUS), o łaskę uzdrowienia z nowotworu dla Urszuli, zdrowie dla Krystyny, Marii, o łaskę nawrócenia i ślubu kościelnego dla Anny (UKR), za dusze ofiar wojny na Ukrainie.
2023-09-05
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry i siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Anny, Zygmunta, Łukasza, Darka, Marka, Agaty, Dariusza, Anny, Grzegorza, Witolda, Magdaleny, Małgorzaty i Wiesława. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-09-05
Święty Michale stojący przed Obliczem Bożym, uproś nam łaskę, abyśmy znów stali się jak dawniej kochającą rodziną. Daj córce rozeznanie jej postępowania i poczucie tego, że na łzach rodziców nie można budować szczęścia i swojej przyszłości
2023-09-04
Renata
O spokój duszy dla mojej Teściowej, o uzdrowienie duszy i ciała dla całej naszej Rodziny. Za przyczyną św. Michała Archanioła - wysłuchaj nas Panie.
2023-09-03
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Agnieszki i Grzegorza. Za przyczyną Św. Michała Archanioła, wysłuchaj nas Panie.
2023-08-17
Żona
Święty Michale Archaniele, proszę pomóż mężowi uwolnić się z nałogu alkoholizmu, ratuj go i pomagaj w walce z tą chorobą..
2023-08-17
Mama E
O znalezienie dla córki dobrze płatnej pracy na miejscu, o Bożą pomoc dla niej w dostaniu się na studia, o dobrego wierzącego męża dla niej, a dla syna o zdrowie psychiczne i fizyczne, aby znalazł dobrą wierząca pracowitą dziewczynę, aby ukończył szkołę z wyróżnieniem i został uzdrowiony z wszelkiego zła i sideł zła. o Bożą opiekę dla mojej rodziny Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-08-01
Justyna
O potrzebne laski dla dr Artura i Anny, Piotra z rodziną, Pawła i Anny, Moniki, Patryka, Natalii, o laskę nawrócenia i potrzebne laski dla Karoliny, Tatiany, Aleksandry, Oksany, Natalii , o Łaskę nieba dla śp. Marii i Stanisława.
2023-08-01
Żona
O uwolnienie z nałogu gry komputerowej i uzależnienia od telefonu komórkowego. Święty Michale proszę o pomoc.
2023-07-30
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry i siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda, Anny, Grzegorza, Wiesława, Magdaleny i Małgorzaty. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-07-28
O zerwanie przekleństw z naszej rodziny, zła które jest w nas.
2023-07-23
Mama E
O znalezienie dla córki dobrze płatnej pracy na miejscu, o Bożą pomoc dla niej w dostaniu się na studia, o dobrego wierzącego męża dla niej, a dla syna o zdrowie psychiczne i fizyczne, aby znalazł dobra wierząca pracowitą dziewczynę, aby ukończył szkołę z wyróżnieniem i został uzdrowiony z wszelkiego zła i sideł zła. o Bożą opiekę dla mojej rodziny Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-07-13
Czciciel
O uzdrowienie relacji w domu, Bogu wiadomej osoby.
2023-07-04
Agnieszka
O nawrócenie Julii i uwolnienie od zła. O potrzebne łaski dla mnie i mojej rodziny. O rozwiązanie trudnych spraw z mieszkaniem. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-07-04
Justyna
Św. Michale Archaniele polecam Tobie Kamila, Beatę.
2023-07-04
Michał
Proszę o łaskę uzdrowienia wewnętrznego.
2023-07-04
Justyna
O potrzebne łaski dla mnie i mojej rodziny. O błogosławieństwo Boże dla Miłosza w jego pracy, o dary Ducha Świętego Agnieszki z rodziną mieszkających w USA , Waldemara, Andrzeja, o łaskę nieba dla Śp. Stanisława, Anny, Marcina, Dominiki, Mateusza.
2023-07-04
Ewa
O zdrowie psychiczne i fizyczne dla mnie, zerwanie wszelkich przekleństw i złorzeczeń przeciwko mnie mojemu mężowi, córce i wnukowi.
2023-07-04
Justyna
O potrzebne łaski dla Tomasza
2023-07-03
Justyna
O potrzebne łaski dla mnie i mojej rodziny. O błogosławieństwo Boże dla Miłosza w jego pracy, o dary Ducha Świętego Agnieszki z rodziną mieszkających w USA , Waldemara, Andrzeja, o łaskę nieba dla Śp. Stanisława, Anny, Marcina, Dominiki, Mateusza.
2023-07-03
Matka
O zerwanie więzów przekleństwa, uwolnienie od przekleństw i złorzeczeń, oddalenie wszelkiego zła, o zgodę i pokój w rodzinie, o zdrowie dla mojej rodziny. Za przyczyną świętego Michała Archanioła - wysłuchaj nas Panie
2023-07-03
Mama
O uzdrowienie syna z choroby psychicznej żeby odnalazł właściwą drogę, poszedł na studia i je skończy, mógł się uczyć i chciał się uczyć, żeby mógł normalnie żyć i pracować, o oddalenie wszelkiego zła, uwolnienie od przekleństw i złorzeczeń, o mądrą i wierzącą dziewczynę dla niego. Za przyczyną świętego Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-07-03
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry i siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda, Anny, Grzegorza, Wiesława, Magdaleny i Małgorzaty. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-07-03
Rodzice
O przezwyciężenie zła, które niszczy naszą rodzinę, o siły do pokonania zła, abyśmy znów stali się rodziną
2023-07-02
Ewa
O uwolnienie męża z nałogu alkoholizmu, uzdrowienie syna z zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, aby znalazł dobrych uczciwych wierzących przyjaciół w klasie i w szkole, aby stał się otwartym pogodnym odważnym chłopcem. O dobra wierząca pracowita dziewczynę dla niego.
2023-06-24
Marta
O uzdrowienie i uwolnienie od nienawiści, przekleństwa, klątwy, złorzeczeń, okultyzmu dla Marty i jej rodziny.
2023-06-24
O uzdrowienie i uwolnienie z nienawiści, ciężkich myśli natrętnych oraz od złego ducha dla Marty
2023-06-19
Anna
O oddalenie zła i uzdrowienie z nerwicy dla Agnieszki i Grzegorza. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-06-13
Czciciel
O pomoc w ważnej sprawie Bogu wiadomej
2023-06-09
Anna
O uwolnienie Przemka od wszelkiego plugastwa, nieczystości, cudzołóstwa, zdrady, nienawiści, chciwości, świętokradztwa, przekleństwa, oziębłości, braku wiary, braku nadziei, braku miłości, braku przebaczenia, braku nawrócenia, braku stanięcia w prawdzie Bożej, braku pokory, egoizmu, samowystarczalności, samouwielbienia, zemsty.
2023-06-06
Justyna
O łaskę pokonania zła i potrzebne łaski dla mnie i mojej rodziny.
2023-06-06
Justyna
O potrzebne łaski dla Dominika, Anny , Waldemara
2023-06-04
Dorota
O zdrowie duszy i ciała, o łaskę wiary i powrót moich dzieci do Boga. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-06-04
Anna
O uleczenie z nerwicy, oddalenie zła od Agnieszki i Grzegorza. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-05-27
Iwona
O uwolnienie z przekleństwa (jeśli rzeczywiście jest) mnie i mojej rodziny.
2023-05-07
Ewa
O zerwanie więzów przekleństwa, uroków i złorzeczeń w rodzinie oraz przerwanie ich skutków i konsekwencji.
2023-05-04
Joanna
O błogosławieństwo Boże w 50 rocznicę urodzin Joanny.
2023-05-02
Justyna
O odnalezienie wewnętrznego światła
2023-05-01
Dorota
O łaskę wiary i powrót moich dzieci do Boga, o oddalenie zła. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-05-01
Anna
O uzdrowienie z depresji dla Agnieszki, o oddalenie osób, które stosują wobec niej mobbing. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-05-01
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-04-30
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry, siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda, Anny, Grzegorza, Wiesława, Magdaleny i Małgorzaty. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-04-26
O pomoc w przezwyciężeniu zła, które przyszło do naszej rodziny i zniszczyło to, co było piękne przez wiele lat. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-04-25
Klaudia
O spełnienie woli Bożej i światło prawdy, zbawienie Rodziny
2023-04-04
czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry, siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda, Anny, Grzegorza, Magdaleny i Małgorzaty. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-04-03
Anna
O uzdrowienie z depresji dla Agnieszki, radość życia i oddalenie osób, które stosują wobec niej mobbing. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-04-03
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-04-01
Czciciel
O oddalenie wszystkich złych duchów z domu Bogu wiadomej rodziny.
2023-03-07
Anna
O ratunek dla naszej rodziny i bliskich. O Bożą pomoc. O miłosierdzie... Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-03-07
Anna
O pomoc dla całej rodziny: wyrwanie ze zła, uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie, dla mnie, córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza oraz całej rodziny. O uwolnienie od działania złych duchów i demonów. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, nienawiści, zazdrości, od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób. O wypełnienie się woli Bożej i jasny znak co jest Wolą Pana Boga. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie
2023-03-07
Anna
O siły i nadzieję dla Anny. O poprawę zdrowia, aby normalnie funkcjonować. O uwolnienie od dręczeń i działania złych duchów. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, nienawiści, klątwy i zazdrości. O rozeznanie co jest zgodne z wolą Pana Boga. O potrzebne łaski, o światło Ducha Świętego co robić, o postawienie na drodze Anny kogoś kto pomoże, o cud. O siłę do walki. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-03-06
Agnieszka
O uwolnienie od zła i nawrócenie Julii, o mądrego spowiednika i powrót do sakramentów świętych. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-03-06
czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry, siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda, Anny, Grzegorza, Magdaleny i Małgorzaty. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-03-06
Dorota
O łaskę wiary i powrót moich dzieci do Boga. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-03-06
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-03-05
Czcicielka
O rozwiązanie trudnych spraw mieszkaniowych. Za przyczyną św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie
2023-02-06
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry, siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda, Anny, Grzegorza, Magdaleny i Małgorzaty. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-02-06
Dorota
O łaskę wiary i powrót moich dzieci do Boga. Za przyczyną Św. Michała Archanioła - wysłuchaj nas Panie.
2023-02-06
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-02-04
Dorota
Św. Michale Archaniele proszę przez Twoje wstawiennictwo o łaskę nawrócenia moich dzieci, o uwolnienie od wszelkiego zła, o łaskę powrotu do sakramentów świętych. Któż jak Bóg
2023-01-31
Anna
O zakończenie spraw majątkowych zgodnie z Bożym porządkiem i wolą Pana.
2023-01-28
...
O wyjście z nałogu alkoholowego dla Elżbiety, Jerzego i Krzysztofa.
2023-01-28
...
O nawrócenie i przemianę życia dla Krzysztofa
2023-01-03
Mama
O zdrowie psychiczne dla syna, o właściwą drogę żeby wiedział co ma robić w życiu, żeby mógł żyć normalnie, uczyć się i pracować, o uwolnienie do wszelkich lęków i niepewności, Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-01-02
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry, siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda, Anny, Grzegorza, Magdaleny i Małgorzaty. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-01-02
Anna
Święty Michale Archaniele ratuj! Błagam o modlitwę za mnie i moją rodzinę, o pomoc w walce ze złem , które teraz szczególnie nas atakuje . Proszę o modlitwę za mnie, w intencji 19-letnich córek Anny i Aleksandry oraz męża Grzegorza, o uwolnienie, nawrócenie i uzdrowienie oraz łaskę wytrwania w wierze katolickiej całej rodziny i bliskich. O zdrowie dla nas wszystkich i siłę do życia. O uwolnienie od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób . O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, dręczeń, depresji, nienawiści, uzależnienia od internetu. gier i mediów, od lenistwa, od wulgarności i działania złych duchów.O uwolnienie od zniewoleń demonicznych. O wyrwanie ze zła, z rzeczy okultystycznych, satanistycznych i magicznych, słuchania złej muzyki, z nałogów i wpływu złych ludzi. Proszę o światło Ducha Świętego i Jego Dary, o łaskę rozeznania, rozróżniania dobra i zła. O cud. O to , aby ktoś nam pomógł. O siłę do walki. O zaufanie Panu Bogu .Jezu miłosierdzia! Matko Boska ratuj błagam Święty Michale Archaniele bądź naszą obroną!
2023-01-02
Anna
O pomoc, zdrowie, siły i nadzieję dla Anny. O poprawę zdrowia. O uwolnienie od dręczeń i działania złych duchów. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, nienawiści. O rozeznanie co jest zgodne z wolą Pana Boga. O rozeznanie duchowe. O potrzebne łaski, o światło Ducha Świętego, o cud. O siłę do walki. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-01-02
Anna
O pomoc dla całej rodziny: wyrwanie ze zła, uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie, dla mnie, córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza oraz całej rodziny. O uwolnienie od działania złych duchów i demonów. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, nienawiści, zazdrości, od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób. O wypełnienie się woli Bożej i jasny znak co jest Wolą Pana Boga. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-12-29
Anna
W rozwiązaniu trudnych spraw Bogu wiadomych dla Doroty za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-12-29
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-12-06
Anna
Bożą pomoc. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2022-12-06
Anna
O siły i nadzieję. O poprawę zdrowia, bo przestaję normalnie funkcjonować. O uwolnienie od dręczeń i działania złych duchów. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, nienawiści., klątwy i zazdrości. O rozeznanie co jest zgodne z wolą Pana Boga. O potrzebne łaski, o światło Ducha Świętego co mam robić, o postawienie na mojej drodze kogoś kto mi pomoże, o cud. O siłę do walki. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2022-12-06
Anna
W intencji mamy jej19-letnich córek Anny i Aleksandry oraz męża Grzegorza, o uwolnienie, nawrócenie i uzdrowienie oraz łaskę wytrwania w wierze katolickiej całej rodziny. O zdrowie dla nas wszystkich i siłę do życia. O uwolnienie od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, dręczeń, depresji, nienawiści, uzależnienia od internetu. gier i mediów, od lenistwa, od wulgarności i działania złych duchów. O uwolnienie od zniewoleń demonicznych. O wyrwanie ze zła, z rzeczy okultystycznych, satanistycznych i magicznych, czarów, magi, z nałogów i wpływu złych ludzi. O światło Ducha Świętego i Jego Dary, o łaskę rozeznania, rozróżniania dobra i zła. O siłę do walki. O zaufanie Panu Bogu. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2022-12-06
Mama
O uwolnienie syna od skłonności do picia alkoholu.
2022-12-06
Beata
O uwolnienie męża od gier internetowych, o potrzebne łaski.
2022-12-05
Anna
O światło Ducha Świętego w rozwiązaniu trudnych spraw Bogu wiadomych dla Doroty. Za przyczyną Św. Michała Archanioła - wysłuchaj nas Panie.
2022-12-05
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza. Za przyczyną Św. Michała Archanioła - wysłuchaj nas Panie.
2022-12-05
Dorota
O łaskę wiary i powrót dzieci do Boga. Za przyczyną św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-12-05
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry, siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda, Anny, Grzegorza, Magdaleny i Małgorzaty.
2022-12-03
Żona
O uwolnienie męża z spod wpływów złego ducha. Aby w małżeństwie panowała miłość i radość. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2022-12-02
Dorota
O ochronę rodziny przed złem. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2022-11-08
Anna
O pomoc, zdrowie, siły i nadzieję dla pewnej osoby. O poprawę zdrowia, bo przestaję normalnie funkcjonować. O uwolnienie od dręczeń i działania złych duchów. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, nienawiści. O rozeznanie co jest zgodne z wolą Pana Boga. O rozeznanie duchowe. O potrzebne łaski, o światło Ducha Świętego, o cud. O siłę do walki. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2022-11-01
Mama
Święty Michale Archaniele błagam Cię o uzdrowienie mojego syna z choroby psychicznej, błagam Cię ratuj go, ustrzeż go przed złymi decyzjami, błagam Cię ratuj mojego syna
2022-11-01
Anna
Święty Michale Archaniele błagam o pomoc dla całej rodziny: wyrwanie ze zła, uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie dla mnie, córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza oraz całej rodziny. O uwolnienie od działania złych duchów i demonów. O wypełnienie się woli Bożej i jasny znak co jest Wolą Pana Boga. Święty Michale Archaniele módl się za nami. Błagam ratuj.!
2022-10-31
Żona
Święty Michale Archaniele błagam Cię o uwolnienie mojego męża z zazdrości i uratowanie małżeństwa
2022-10-31
Mama
Święty Michale Archaniele błagam Cię za moimi dziećmi, o wiarę i siłę w pokonywaniu przeszkód, żeby uwierzyły w siebie, o uwolnienie od lęków, o zdrowie fizyczne i psychiczne
2022-10-31
Rodzice
Święty Michale Archaniele prosimy Cię o jedność naszej rodziny, oddalenie zła, które jest powodem naszych udręk, pomóż odnaleźć wolę Bożą, a w niej nasze ukojenie
2022-10-04
Anna
Święty Michale Archaniele ratuj! Błagam o modlitwę za mnie i moją rodzinę , o pomoc w walce ze złem , które teraz szczególnie nas atakuje . Proszę o modlitwę za mnie, w intencji 19-letnich córek Anny i Aleksandry oraz męża Grzegorza, o uwolnienie, nawrócenie i uzdrowienie oraz łaskę wytrwania w wierze katolickiej całej rodziny.O zdrowie dla nas wszystkich i siłę do życia.O uwolnienie od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób . O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, dręczeń, depresji, nienawiści, uzależnienia od internetu. gier i mediów, od lenistwa, od wulgarności i działania złych duchów.O uwolnienie od zniewoleń demonicznych.O wyrwanie ze zła, z rzeczy okultystycznych, satanistycznych i magicznych, z nałogów i wpływu złych ludzi. Proszę o światło Ducha Świętego i Jego Dary, o łaskę rozeznania, rozróżniania dobra i zła. O cud. O to , aby ktoś nam pomógł.O siłę do walki.O zaufanie Panu Bogu .Jezu miłosierdzia! Matko Boska ratuj błagam
2022-10-04
Anna
Święty Michale Archaniele błagam o pomoc. Błagam o modlitwę za mnie, o zdrowie, siły i nadzieję. O poprawę zdrowia, bo przestaję normalnie funkcjonować. O uwolnienie od dręczeń i działania złych duchów. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, nienawiści. O rozeznanie co jest zgodne z wolą Pana Boga. O potrzebne łaski, o światło Ducha Świętego co mam robić, o postawienie na mojej drodze kogoś kto mi pomoże, o cud. O siłę do walki .Święty Michale Archaniele broń mnie . Ratuj!
2022-10-04
Anna
Święty Michale Archaniele proszę o pomoc dla całej rodziny: wyrwanie ze zła, uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie dla mnie, córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza oraz całej rodziny. O uwolnienie od działania złych duchów i demonów. O wypełnienie się woli Bożej i jasny znak co jest Wolą Pana Boga. Święty Michale Archaniele módl się za nami. Błagam ratuj.!
2022-10-04
Czcicielka św. Michała Archanioła
O łaskę nawrócenia i Miłosierdzie Boże dla mojej rodziny za przyczyną św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-10-04
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry, siostrzenic i pozostałych członków rodziny, Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda, Anny i Grzegorza.
2022-10-03
Dorota
O łaskę wiary i powrót dzieci do Boga za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-10-03
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-09-30
Rodzice
Święty Michale Archaniele prosimy Cię o jedność naszej rodziny, o rozum dla naszej córki, która z narzeczonym niszczy naszą rodzinę i trwa w ślepej miłości
2022-09-05
Mama
Święty Michale Archaniele błagam Cię o za moimi dziećmi, o wiarę i siłę w pokonywaniu przeszkód, żeby uwierzyły w siebie o uwolnienie od lęków
2022-09-05
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza .Za przyczyną Świętego Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-09-05
Dorota
Święty Michale Archaniele wyproś łaskę wiary i powrót do Boga moich dzieci Izabeli i Patryka. Za przyczyną Świętego Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-08-31
koleżanka
Matko Miłosierdzia, Ty tyle możesz... proszę Cię o pozytywną opinię lekarzy onkologów dla mojej długoletniej koleżanki, człowieka o wspaniałej duszy, anioła na Ziemi,
2022-08-30
Rodzice
Św. Michale Archaniele wyproś łaskę opamiętania dla córki i narzeczonego
2022-08-29
Anna
Święty Michale Archaniele proszę o pomoc dla całej rodziny: wyrwanie ze zła, uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie dla mnie, córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza oraz całej rodziny, o wypełnienie się woli Bożej . Święty Michale Archaniele módl się za nami. Błagam ratuj.!
2022-08-29
Anna
Święty Michale Archaniele błagam o pomoc. Błagam o modlitwę za mnie, o zdrowie, siły i nadzieję. O poprawę zdrowia, bo przestaję normalnie funkcjonować. O uwolnienie od dręczeń i działania złych duchów. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, nienawiści. O rozeznanie co jest zgodne z wolą Pana Boga. O potrzebne łaski, o światło Ducha Świętego co mam robić, o postawienie na mojej drodze kogoś kto mi pomoże, o cud. Święty Michale Archaniele broń mnie . Mamo Boża - Królowo Aniołów ratuj błagam!
2022-08-02
Anna
Matko Miłosierdzia proszę o pomoc dla całej rodziny: wyrwanie ze zła, uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie dla mnie, córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza oraz całej rodziny, o wypełnienie się woli Bożej . Święty Michale Archaniele módl się za nami. Błagam ratuj.!
2022-08-02
Anna
Święty Michale Archaniele błagam o pomoc. Błagam o modlitwę za mnie, o zdrowie, siły i nadzieję. O uwolnienie od dręczeń i działania złych duchów.O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, nienawiści. O rozeznanie co jest zgodne z wolą Pana Boga. O potrzebne łaski, o światło Ducha Świętego co mam robić, o postawienie na mojej drodze kogoś kto mi pomoże, o cud. Święty Michale Archaniele broń mnie . Mamo Boża - Królowo Aniołów ratuj błagam.!
2022-08-02
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry, siostrzenic i pozostałych członków rodziny oraz Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda i Grzegorza.
2022-08-01
Rodzice
Św Michale oręduj u Boga za naszą rodziną, aby odeszło zło, które przyszło do nas od momentu, gdy nasza córka poznała chłopaka, obecnie już narzeczonego, by przejrzała, by zrozumiała, że nie można budować przyszłości z niepoznanym do końca chłopakiem, niszcząc rodzinę i to co się z niej wyniosło, raniąc rodziców
2022-08-01
Św Michale oręduj u Boga za naszą rodziną, aby odeszło zło, które przyszło do nas od momentu, gdy nasza córka poznała chłopaka, obecnie już narzeczonego, by przejrzała, by zrozumiała, że nie można budować przyszłości z niepoznanym do końca chłopakiem, niszcząc rodzinę i to co się z niej wyniosło, raniąc rodziców
2022-07-30
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-07-30
Dorota
O powrót do Boga dzieci Izabeli i Patryka. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-07-28
Łucja
W intencjach Bogu znanych z prośbą o Boże miłosierdzie, błogosławieństwo, dary i owoce Ducha Świętego dla Łucji i jej rodziny. Któż jak Bóg!!!
2022-07-05
Beata
O uwolnienie męża z nałogu gry komputerowej
2022-07-05
Beata
O nawrócenie dla syna Pawła
2022-07-05
Dorota
O powrót do Boga dzieci Izabeli i Patryka. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie
2022-07-05
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza. Za przyczyną Św, Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-07-04
Halina
O pokój i zgodę w rodzinie i uwolnienie dla męża z zazdrości
2022-07-04
Halina
O zdrowie dla syna i dobrą przyszłość dla niego
2022-07-04
Halina
O pokój i zgodę w rodzinie i uwolnienie dla męża z zazdrości
2022-07-04
Łucja
W intencjach Bogu znanych. Któż jak Bóg.
2022-07-03
Anna
O pomoc dla całej rodziny: wyrwanie ze zła, uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie dla mamy, córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza oraz całej rodziny, o wypełnienie woli Bożej. Święty Michale Archaniele módl się za nami.
2022-07-03
Krystyna
O nawrócenie Tomasza i zdrowie dla Stasia
2022-06-05
Łucja
W intencjach Bogu znanych z prośbą o Boże miłosierdzie, błogosławieństwo, dary i owoce Ducha Św., wypełnienie woli Bożej dla mnie i rodziny mojej. Któż jak Bóg!
2022-05-03
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry, siostrzenic i pozostałych członków rodziny, Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda i Grzegorza.
2022-05-03
Łucja
W intencjach Bogu znanych, o Boże miłosierdzie, błogosławieństwo, dary i owoce Ducha Świętego dla mnie i całej mojej rodziny. Któż jak Bóg!
2022-04-04
Anna
O zdrowie duszy i ciała, o uwolnienie od nerwicy lękowej dla Grzegorza. Za przyczyną św. Michała Archanioła-wysłuchaj nas Panie
2022-04-04
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry i siostrzenic, Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda i Grzegorza.
2022-04-02
Łucja
Intencjach Bogu wiadomych, o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2022-03-01
Czciciel
O radość życia wiecznego dla ś.p. Kazimiery i innych zmarłych, o miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących oraz o pokój na Ukrainie.
2022-02-25
Monika
W intencjach Bogu wiadomych z prośbą o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2022-02-20
Aniela
O przemianę życia i serca, łaskę nawrócenia, dary Ducha Świętego dla Pauliny, Łukasza, Magdaleny, Piotra, Waldemara, Kingi, Jakuba, Filipa.
2022-02-01
Łukasz
1) Za Agnieszkę – jej całe życie, rodzinę, miejsce pracy, poranienia, doświadczenia, sprawy, problemy i intencje, 2) Za Tereskę, aby zobaczyła prawdę, przyjęła ją, powróciła do domu oraz aby doszło do pojednania między nią a bliskimi, 3) Za Justynę, Izę, Urszulę i Józefa oraz Piotra, Sławka, Adama, Tomka, Marka, Anetę – ich rodziny i innych. Proszę o dar przemiany serca dla nas wszystkich oraz o łaskę wypełnienia woli Bożej. 4) Za rozwiązanie konfliktu w wydawnictwie między pracownikami, a kadrą – proszę o zmianę dyrekcji i kierownictwa na dzieci Matki Bożej, 5) O ochronę przed złem w pracy, o pozamykanie wszelkich furtek na zło, o łaskę przemiany serca oraz o ochronę pewnej osoby oraz Agnieszki , a także ich rodzin przed zemstą i jakikolwiek odwetem zła za wypisane prośby i intencje. 6) Za Justynę, jej męża i dzieci. 7) Za księdza Piotra i Sławka – o odwagę stanięcia w prawdzie i odpowiedź na Boże przywołanie. 8) O dar stałej dobrej pracy i spłacenie kredytów.
2022-02-01
Czciciel
O radość życia wiecznego dla ś.p. Kazimiery i innych zmarłych, których polecam w modlitwach oraz miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących.
2022-01-30
Joanna
Intencja przebłagalno - wynagradzająca i dziękczynna Bogu wiadoma z prośbą o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo.
2022-01-22
Anna
O wytrwałość w wierze, pomoc w walce ze złymi skłonnościami i pokusami.
2022-01-04
Czciciel
O szacunek dla Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. O miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących.