Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi

fatima pion 710Maryja wybrała trójkę małych pastuszków: Łucję, Hiacyntę i Franciszka by przez nich przekazać ludzkości swoje przesłanie. Objawiała się dzieciom kilkakrotnie. Podczas drugiego spotkania, które miało miejsce 13 czerwca 1917r. w Fatimie, powiedziała do Łucji :"Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca".
O warunkach tego nabożeństwa Łucja dowiedziała się dopiero 10 grudnia 1925r. w Ponteverda, gdzie ukazała jej się Najświętsza Panna, a z boku w jasności Dzieciątko.
Dzieciątko powiedziało: "Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie ranią je wciąż na nowo, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał".
Potem powiedziała Najświętsza Panna: "Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z wszystkimi łaskami tym, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".
W nocy z 29 na 30 maja 1930 roku siostrze Łucji objawił się Pan Jezus i powiedział, że grzechy przeciw Jego Matce obrażają Boga. Wyjaśnił także , dlaczego nabożeństwo powinno obejmować akurat pięć sobót . Dlatego że jest pięć rodzajów grzechów, jakimi ludzie obrażają Niepokalane Serce Maryi. Mianowicie bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu, przeciwko Dziewictwu Matki Najświętszej, przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu, bluźnierstwa chcących zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę i nienawiść do Matki Najświętszej, oraz zniewagi Maryi w Jej wizerunkach. Później Pan Jezus powiedział: "Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić".
Jak widać Pan Jezus i Matka Boża poprzez to nabożeństwo chcą ratować ludzi, którzy giną z powodu popełnianych grzechów raniących Serce Matki Najświętszej.

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca w jarosławskim opactwie
Godz. 9:15 – Rozważanie jednej części różańca
Godz. 9:30 – Różaniec
Godz. 10:00 Eucharystia

Przed rozpoczęciem nabożeństwa jest możliwość spowiedzi św. Spowiedź można odprawić wcześniej aby być w łasce uświęcającej. Gdy zapomnimy wzbudzić intencje wynagradzającą, należy to uczynić przed następną spowiedzią, wykorzystując do tego pierwsza okazję.
Msza święta odprawiana jest w intencji wynagradzającej za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, aby Matka Boża był bardziej znana i kochana oraz w intencjach osób, które zawierzamy Maryi, a których imiona są wypisane na karteczkach składanych na ołtarzu w raz z darami w czasie ofiarowania.