Matka Boza Milosierdzia Opactwo pion 1280

Cześć oddajemy Ci, Matko Chrystusowa, Nasza Pani. Jak Ojcowie nasi, tak i my gromadzimy się przed Twoim łaskawym Obliczem. Z wysokości ołtarza patrzą na nas Twoje Matczyne Oczy.

Pozwól i nam, Matko, podnieść ufne spojrzenie ku Tobie. Pozwól na to szczególnie tym, którym ciężko na sercu, ludziom spracowanym, zmęczonym, chorym, słabym. Swoim możnym Orędownictwem przeprowadź do Serca Bożego braci naszych, którzy zboczyli z drogi wiary i przykazań, a uproś wszystkim łaskę, by żyli jak dzieci Boże.

Wstawiaj się za nami, osłaniaj naszą młodzież i dzieci, bądź Panią naszych ognisk rodzinnych, otaczaj opieką wszystkie miejsca pracy, czuwaj nad naszymi drogami, wyjednaj nam moc wiary, bezpieczeństwo, pomyślność w poczynaniach, radość, nadzieję i pokój.

Strzeż nas wszystkich: naszych biskupów, kapłanów i cały lud wierny. Uproś błogosławieństwo naszej Ojczyźnie. Niech Twoja dobroć i Twoje miłosierne pośrednictwo skierują myśli i czyny nasze do Jezusa, Syna Twego a naszego Odkupiciela, abyśmy, tak jak Ty, wszystko czynili dla Niego. Amen.

Oryginalny wizerunek Matki Bożej w Ostrej Bramie zdobi srebrny półksiężyc z wygrawerowanym napisem podziękowania za wysłuchanie próśb, złożony jako wotum w 1849 r. W naszym Kościele Matce Bożej ofiarował taki półksiężyc w 2010 roku Kazimierz K. Jest to znak wdzięczności Bogu za życie i zdrowie. Obok ołtarza jesz szereg wot, złożonych Matce Bożej za wysłuchane modlitwy.

W każdą środę wieczorem włączamy przekazane intencje w nabożeństwo nowenny do Matki Bożej Miłosierdzia
17.30 –  nowenna w kościele a następnie Msza Święta

Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia

Na początku:

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Na dużych paciorkach:

Maryjo, Matko łaski i Matko Miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci (1 raz).

Na małych paciorkach:

Maryjo, Matko Miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego (10 razy).

Na zakończenie:

Najmiłosierniejsza Matko, otwierasz przed nami, , szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęcone tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegły czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowały dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosiły obraz serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.

Intencje złozone w ostatnim okresie:
2023-06-06
mamulinka
Matko Miłosierdzia, proszę o o opiekę, duchowe wsparcie i jasność umysłu dla mojego syna podczas końcowych egzaminów na studiach. Spraw, aby opanował stres, a włożony trud w przygotowanie zakończył z pozytywnym wynikiem.
2023-06-06
mamunia
Matko Boża Miłosierdzia, pięknie dziękujemy za opiekę podczas obrony pracy. Dzięki Twojemu wsparciu wszystko "poszło jak z płatka".
2023-06-04
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski za Twoją miłość. Wypraszaj u Syna Swego pokonywanie problemów Bogu wiadomych dla Doroty. Bądź zawsze przy niej.
2023-05-30
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski. Błagam o opiekę nad moją córką, o zdrowie psychiczne i fizyczne, żeby przetrwała wszystko co złe, prowadź ją dobrą drogą, błogosław każdego dnia, nie opuszczaj w potrzebie.
2023-05-30
Córka
O wieczny odpoczynek i spokój duszy dla moich rodziców Janiny i Albina
2023-05-30
Matka
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, błagam o uzdrowienie mojego syna, o siłę w walce z chorobą, o wszelkie łaski potrzebne dla niego, Ty wiesz najlepiej co go trapi, ulituj się uzdrów, błogosław każdego dnia.
2023-05-30
Justyna
Maryjo, Matko Miłosierdzia, proszę przyjdź z łaskami do mojej matki Elżbiety. Proszę o Ducha Świętego dla niej i dla nas, o laskę nawrócenia, zdrowia, o łaskę szczególnego nabożeństwa do Ciebie dla niej, zwłaszcza pod Twoim tytułem Matki Bolesnej / 7 boleści.
2023-05-30
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Piotra, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2023-05-30
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Piotra, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2023-05-24
Justyna
Maryjo, Matko Miłosierdzia, wspomagaj nieustannie mnie i moją rodzinę we wszystkich naszych sprawach.
2023-05-24
Dorota
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski, za miłość. Bardzo proszę o zdrowie psychiczne i fizyczne dla moich dzieci oraz łaskę ich nawrócenia i powrót do Boga.
2023-05-24
czcicielka
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski. Wypraszaj u Syna Swego pokój i radość życia dla Doroty, o rozwiązanie spraw bardzo trudnych Bogu wiadomych. Maryjo, bądź zawsze przy niej.
2023-05-23
mamunia
Matko Miłosierdzia, dziękuję za każdy Twój znak opieki nad moją Rodziną. Proszę, dodaj sił i odporność na stres, rozsądne działanie, jasność umysłu i logiczne myślenie, mojej córce podczas obrony pracy doktorskiej w przyszłym tygodniu. Wspomagaj Ją nieustannie.
2023-05-23
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Piotra, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2023-05-17
Mama Mikołaja
Matko Boża, proszę o zdrowie dla mojego Syna oraz o siłę w walce z chorobą.
2023-05-17
Dorota
Matko Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość. Uproś u Syna Swego powrót do zdrowia duszy i ciała dla moich dzieci i powrót do Boga.
2023-05-17
czcicielka
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski. Bardzo proszę o pokój, radość życia dla Doroty, o rozwiązanie problemów Bogu wiadomych po ludzku nie do pokonania. Maryjo, bądź zawsze przy niej.
2023-05-17
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Piotra, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2023-05-16
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, prosimy o uzdrowienie syna z choroby psychicznej i wszystkie potrzebne łaski.
2023-05-14
Ewa
Proszę o zdrowie, błogosławieństwo Boże, stałą pracę, dar małżeństwa i macierzyństwa.
2023-05-10
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Piotra, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2023-05-09
Mama
Matko Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, błagam o zdrowie dla mojej córki, żeby się nie załamała, daj jej siłę do pokonywania codziennych trudności, żeby jej się ułożyło w życiu i żeby była szczęśliwa.
2023-05-09
czcicielka
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski. Wypraszaj u Syna Swego siłę, spokój, radość dla Doroty o wyprostowanie spraw Bogu wiadomych, a po ludzku nie możliwych. Bądź Maryjo zawsze przy niej.
2023-05-09
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam o uzdrowienie mojego syna z choroby psychicznej, błagam daj mu takie myśli, żeby się nie załamywał, miał cel w życiu, żeby miał dla kogo żyć. O światło Ducha Świętego w pokonywaniu codziennych trudności, o siłę i wytrzymałość w dążeniu do celu, Matko Miłosierdzia, Ty wiesz co go trapi, ulituj się, uzdrów, żeby mógł normalnie żyć uczyć się i pracować. Matko nie opuszczaj nas.
2023-05-09
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość i wyproszone łaski. Bardzo proszę wypraszaj u Syna Swego zdrowie psychiczne i fizyczne dla Agnieszki i Grzegorza, oddal zło .
2023-05-09
Anna
Maryjo, Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszelkie dobro, za Twoją miłość. Wypraszaj u Syna Swego światło Ducha Św. i spokój wewnętrzny dla Patrycji w czasie egzaminów maturalnych.
2023-05-09
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski. Wyproś u Syna Swego zdrowie duszy i ciała dla moich dzieci oraz łaskę wiary i powrót do Boga, Matko oddal zło.
2023-05-07
Ewa
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski. Proszę o błogosławieństwo Boże, stałą pracę, dar małżeństwa i macierzyństwa.
2023-05-03
mama
Matko Boża Miłosierdzia, w tak szczególnym dniu proszę, wspomóż moją Córkę w zdrowiu, Jej działaniach, wyjściu z kryzysu finansowego oraz spotkaniu na Jej drodze chrześcijanina, z którym stworzyliby Rodzinę na dobre i gorsze dni. Wesprzyj mojego Syna w zdaniu egzaminów, wszelkim zdrowiu oraz znalezieniu pracy i mieszkania. Wspieraj w wierze w tych trudnych czasach szczególnie dla młodzieży, gdzie sens nadaje zakłamanie, rozwiązłość i kolesiostwo. Proszę o rozsądek w podejmowaniu wszelkich rodzinnych decyzji.
2023-05-03
Matko Miłosierdzia, błagam o pomoc dla mojej rodziny, Ty wiesz z czym się zmagamy, pomóż błagam. Maryjo nie opuszczaj nas.
2023-05-03
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam Cię o cud uzdrowienia mojego syna z choroby psychicznej, błagam wysłuchaj mojej prośby, spraw żeby mógł się uczyć, skończyć studia i pracować, żeby był samodzielny, błagam żeby nie był taki samotny i miał cel w życiu, miał dla kogo żyć. Matko Miłosierdzia, wyproś łaski u Twojego Syna, wysłuchaj mojej prośby, usłysz wołanie.
2023-05-03
Joanna
O błogosławieństwo Boże
2023-05-01
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, proszę o szczęśliwe zdanie matury dla Andżeliki.
2023-04-30
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Piotra, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2023-04-27
Matko Miłosierdzia, proszę o łaskę zdrowia dla mojego męża Artura, proszę o uleczenie go z guza, bólu palca i wszystkich ukrytych chorób. Prosi Jadwiga Matko Miłosierdzia, proszę o łaskę uzdrowienia mojej żony Jadwigi z bólów głowy, kręgosłupa, ucha, nadciśnienia tętniczego oraz z ogólnego osłabienia organizmu. Prosi Artur Matko Miłosierdzia, prosimy o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, Twoją opiekę nad Jadwigą, Arturem, Anthonym-Michaelem oraz nad naszym domem, prosimy o łaskę pracy, o wyjście z kłopotów finansowych oraz o pozytywne załatwienie spraw urzędowych. Proszą Jadwiga i Artur
2023-04-26
Justyna
Maryjo, Matko Miłosierdzia, wyproś miłosierdzie u Twojego Syna dla mnie i mojej rodziny oraz udzielaj nam nieustannie Twoich dobrych rad.
2023-04-22
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, za Twoją miłość. Wypraszaj u Syna Swego światło Ducha Świętego w czasie egzaminów maturalnych dla Andżeliki.
2023-04-19
AnnaWH
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski i Twoją opiekę. Proszę otul nas Swym płaszczem opieki, chroń od złego, pocieszaj i prowadź do Swojego Syna Jezusa Chrystusa. Proszę prowadź nas, abyśmy nie błądzili. Ratuj błagamy.
2023-04-19
AnnaWH
Matko Miłosierdzia, błagam o miłosierdzie dla nas. Ratuj nas. Ty wiesz z czym się zmagamy i czego nam potrzeba. Proszę pomóż.....Błagam...
2023-04-19
AnnaWH
Matko Miłosierdzia, błagam o pomoc dla mnie, o zdrowie, siłę i nadzieję bo już nie daję rady. O zdrowie fizyczne i psychiczne, o ulgę w bólu duszy i dręczeniach, o cierpliwość. O uwolnienie od działania złych duchów i demonów. O światło Ducha Świętego co robić, o uzyskanie realnej pomocy. O rozeznanie, o postawienie na mojej drodze kogoś kto mi i mojej rodzinie pomoże, o światło co jest zgodne z wolą Pana Boga. Błagam o ratunek. Miłosierdzia!
2023-04-19
AnnaWH
Matko Miłosierdzia, błagam o pomoc w walce ze złem, które teraz szczególnie nas atakuje. Proszę o pomoc dla mnie, w intencji 20-letnich córek Anny i Aleksandry oraz męża Grzegorza, o uwolnienie, uzdrowienie i nawrócenie oraz łaskę wytrwania w wierze katolickiej całej rodziny. O uwolnienie od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, dręczeń, klątw, nienawiści, zniewoleń, uzależnienia od internetu, gier i mediów, mangi, kreskówek, od lenistwa, od wulgarności i działania złych duchów. O wyrwanie ze zła, z rzeczy okultystycznych, satanistycznych i magicznych, magii, czarów, z nałogów i wpływu złych ludzi. Proszę o światło Ducha Świętego i Jego dary, o łaskę rozeznania, rozróżniania dobra i zła. O zaufanie Panu Bogu. O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. O jasny znak co robić, czego chce Pan Bóg. O uzyskanie realnej pomocy. Matko Miłosierdzia ratuj. Prowadź nas, błagamy.
2023-04-19
czcicielka
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski, za Twoją miłość. Wypraszaj u Syna Swego światło Ducha Świętego w czasie egzaminów maturalnych dla Patrycji.
2023-04-19
czcicielka
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski. Bardzo proszę o pokój dla Zofii i rozwiązanie problemów Bogu wiadomych. Maryjo, bądź zawsze przy niej.
2023-04-19
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość. Wypraszaj u Syna Swego zdrowie duszy i ciała dla Agnieszki i Grzegorza oraz rozwiązanie problemów Bogu wiadomych.
2023-04-19
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za szczęśliwą operacje Łukasza. Wypraszaj u Syna Swego powrót do pełnej sprawności.
2023-04-19
Dorota
Matko Miłosierdzia, dziękuję za łaski wyproszone, za Twoją obecność w moim życiu. Wypraszaj u Syna Swego zdrowie duszy i ciała dla moich dzieci oraz powrót do Boga, oddal zło.
2023-04-18
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, błagam o zdrowie dla mojej rodziny, szczególnie dla moich dzieci, o zdrowie psychiczne i fizyczne, o uzdrowienie mojego syna, błagam, wysłuchaj mojej prośby, okaż swoje miłosierdzie, oddalaj od moich dzieci wszelkie zło, prowadź dobrą drogą, wypraszaj u Swojego Syna wszelkie łaski potrzebne mojej rodzinie. Jezu Ufam Tobie. Maryjo, nie opuszczaj nas.
2023-04-18
Córka
O wieczny odpoczynek dla moich rodziców Janiny i Albina
2023-04-12
czcicielka
Matko Miłosierna, dziękuję za wszystkie łaski wyproszone. Wypraszaj dla Zofii potrzebne łaski Panu Bogu wiadome. Bądź Matko zawsze przy niej.
2023-04-12
Dorota
Matko Miłosierna, dziękuję za Twoją miłość i opiekę. Wypraszaj dla moich dzieci łaskę wiary i powrót do Boga.
2023-04-12
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuję za szczęśliwą operacje Łukasza. Wypraszaj dla niego u Syna Swego powrót do pełnej sprawności.
2023-04-12
Anna
Matko Miłosierna, dziękuję. Wypraszaj u Syna Swego spokój i radość życia dla Agnieszki. Oddal od niej osoby, które stosują wobec niej mobbing.
2023-04-12
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski. Bardzo proszę o uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2023-04-11
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których Tobie polecam w modlitwach. Twój czciciel
2023-04-11
Ewelina
Maryjo, Matko Miłosierdzia, wstawiaj się za synem moim u Tronu Syna Swego. Niech Jezus przygarnie mojego Andrzeja do Swego Najlitościwszego Serca. Uproś nam Jego miłosierdzie. Amen
2023-04-05
AnnaWH
Matko Miłosierdzia, błagam o pomoc dla mnie, o zdrowie, siłę i nadzieję bo już nie daję rady. O zdrowie fizyczne i psychiczne, o ulgę w bólu duszy i dręczeniach, o cierpliwość. O uwolnienie od działania złych duchów i demonów. O światło Ducha Świętego co robić, o uzyskanie realnej pomocy. O rozeznanie, o postawienie na mojej drodze kogoś kto mi i mojej rodzinie pomoże, o światło co jest zgodne z wolą Pana Boga. Błagam o ratunek. miłosierdzia..
2023-04-05
AnnaWH
Matko Miłosierdzia, błagam o miłosierdzie dla nas. Ratuj nas. Ty Wiesz...Błagam...
2023-04-05
Justyna
O łaskę odrodzenia do nowego lepszego życia dla mnie i mojej rodziny.
2023-04-04
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski i proszę o pomoc dla mojego syna, o uzdrowienie z choroby, Matko Ty wiesz co go gnębi, znasz wszystkie jego troski i zmartwienia, błagam Cię bądź przy nim, ulżyj w cierpieniu, przywróć radość życia i chęć do życia oraz wiarę że jest wartościowym człowiekiem i będzie szczęśliwy, Maryjo, nie opuszczaj nas.
2023-04-04
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2023-04-03
Dorota
Matko Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość i wyproszone łaski. Proszę o zdrowie psychiczne i fizyczne dla moich dzieci, oddal zło, wypraszaj łaskę nawrócenia i powrót do Boga.
2023-04-03
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za szczęśliwą operację Łukasza. Wypraszaj u Syna Swego powrót jego do pełnej sprawności.
2023-04-03
czcicielka
Miłosierna Matko, dziękuje za tyle wyproszonych łask. Wypraszaj u Syna Swego o rozwiązanie problemów Panu Bogu wiadomych dla Zofii. Matko, bądź zawsze przy niej.
2023-03-29
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, błagam o zdrowie dla mojego syna, dopomóż mu odnaleźć właściwą drogę, daj siłę do pokonywania trudności i przeszkód, dopomóż żeby mógł normalnie żyć, uczyć się, pójść na studia i pracować i żeby nie był taki samotny, żeby miał dla kogo żyć, żeby kochał i był kochany, Maryjo nie opuszczaj nas
2023-03-28
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Haliny, Janusza, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2023-03-27
czcicielka
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za tyle łask. Wypraszaj u Syna Swego dla Zofii dobre rozwiązanie spraw Panu Bogu wiadomych. Bądź zawsze przy niej.
2023-03-27
Dorota
Matko Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość. Wypraszaj u Syna Swego oddalenie zła, łaskę nawrócenia i powrót do Boga moich dzieci.
2023-03-27
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuję za szczęśliwą operacje Łukasza. Bardzo proszę o pełny powrót do sprawności.
2023-03-27
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuję za Twoją opiekę. Wyproś u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2023-03-27
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski. Bardzo proszę o spokój wewnętrzny i radość życia dla Agnieszki. Oddal osoby które stosują wobec niej mobbing.
2023-03-22
Justyna
O oddalenie zła, łaskę nawrócenia i powrót do Boga dla mojej rodziny.
2023-03-22
Justyna
O oddalenie zła, łaskę nawrócenia i powrót do Boga, zdrowie dla Krystiana.
2023-03-21
rodzic
Matko Miłosierdzia, dziękuję i proszę... Wspomóż moją córkę w Jej pogmatwanym zdrowiu, wspieraj w prawdziwej, szczerej i czystej miłości, obronie pracy końcowej, znalezieniu zatrudnienia. Wspomóż mojego Syna, w zaliczeniu egzaminów, znalezieniu pracy i oddaleniu od Niego zawistnych osób.
2023-03-21
O zdrowie, siłę i umiejętność podejmowania słusznych decyzji dla mnie, o zgodę w rodzinie zdrowie, szczęście i opiekę dla dzieci. Matko Miłosierdzia, wysłuchaj mojej prośby, usłysz wołanie.
2023-03-21
Córka
O wieczny odpoczynek i spokój duszy dla moich rodziców Janiny i Albina.
2023-03-21
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam o uzdrowienie dla mojego syna z choroby psychicznej, przywrócić mu radość życia i chęć do życia, żeby znalazł pracę, mógł się uczyć i żyć normalnie, Maryjo, nie opuszczaj nas.
2023-03-21
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anny, Janusza, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2023-03-20
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuję za miłość i opiekę. Maryjo, wypraszaj u Syna Swego zdrowie i wewnętrzny spokój dla Agnieszki. Zabierz z jej życia osoby, które stosują wobec niej mobbing.
2023-03-20
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość i dobroć. Maryjo, bardzo proszę o uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2023-03-20
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski. Maryjo, bardzo proszę o łaskę wiary dla moich dzieci i powrót do Boga.
2023-03-20
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za szczęśliwą operację Łukasza, wypraszaj u Syna Swego powrót do pełnej sprawności.
2023-03-15
Dorota
Matko Miłosierdzia, dziękuję za pomyślne zdanie egzaminów mojej córki. Wypraszaj u Syna Swego łaskę wiary i powrót moich dzieci do Boga.
2023-03-15
Anna
Matko Boża Miłosierna, dziękuję za miłość i dobroć. Wypraszaj u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2023-03-15
Anna
Matko Boża Miłosierdzia. dziękuję za szczęśliwą operacje Łukasza. Wypraszaj u Syna Swego o powrót do pełnej sprawności dla niego.
2023-03-14
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anny, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2023-03-14
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, błagam o zdrowie i opiekę dla mojej córki i dobrą przyszłość dla niej, żeby osiągnęła to o czym marzy, Maryjo, nie opuszczaj nas.
2023-03-14
Żona
Matko Boża Miłosierdzia, błagam o uratowanie mojego małżeństwa i o uleczenie męża z chorobliwej zazdrości.
2023-03-14
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, błagam o zdrowie dla mojego syna, błagam wysłuchaj mojej prośby, ulecz go, spraw żeby mógł normalnie żyć i funkcjonować, o dobrą żonę. Maryjo, opiekuj się nim, prowadź dobrą drogą.
2023-03-08
Justyna
Matko Miłosierdzia, prosimy o łaskę kobiecości na Twój wzór Maryjo oraz męskości na wzór św. Józefa dla mnie i mojej rodziny.
2023-03-07
Mama
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za otrzymane łaski, błagam o zdrowie dla mojego syna. Matko Miłosierdzia uzdrów go, przywróć radość życia i chęć do życia, do pracy, do działania, przywróć wiarę w ludzi, błagam dopomóż żeby uwierzył że skończy studia i będzie mógł normalnie żyć i funkcjonować, Maryjo opiekuj się nim, prowadź właściwą drogą i błogosław.
2023-03-06
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Beatki w dniu jej imienin. Twój czciciel
2023-03-06
Anna
Matko Miłosierna, dziękuję za Twoją miłość i pomoc. Wypraszaj dla Doroty spokój i rozwiązanie trudnych spraw Bogu wiadomych. Bądź zawsze przy niej.
2023-03-06
Dorota
Matko Miłosierna, dziękuję za Twoją nieustanną pomoc. Proszę o powrót do pełnej sprawności po operacji dla Izy oraz o światło Ducha Św. w czasie egzaminów.
2023-03-06
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuję za szczęśliwą operację Łukasza. Bardzo proszę o powrót do pełnej sprawności.
2023-03-01
Anna
Matko Miłosierdzia, błagam o miłosierdzie dla nas. Ratuj nas. Ty Wiesz...Błagam...
2023-03-01
Anna
Matko Miłosierdzia, błagam o pomoc w walce ze złem, które teraz szczególnie nas atakuje. Proszę o pomoc dla mnie, w intencji 19-letnich córek Anny i Aleksandry oraz męża Grzegorza, o uwolnienie, uzdrowienie i nawrócenie oraz łaskę wytrwania w wierze katolickiej całej rodziny. O uwolnienie od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, dręczeń, klątw, nienawiści, zniewoleń, uzależnienia od internetu, gier i mediów, magii, kreskówek, od lenistwa, od wulgarności i działania złych duchów. O wyrwanie ze zła, z rzeczy okultystycznych, satanistycznych i magicznych, magii, czarów, z nałogów i wpływu złych ludzi. Proszę o światło Ducha Świętego i Jego dary, o łaskę rozeznania, rozróżniania dobra i zła. O zaufanie Panu Bogu. O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. O jasny znak co robić, czego chce Pan Bóg. O uzyskanie realnej pomocy. Matko Miłosierdzia ratuj. Prowadź nas, błagamy.
2023-03-01
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, błagam o uzdrowienie syna i o to żeby nie był taki samotny. Maryjo, wysłuchaj mojej prośby.
2023-02-26
Anna
Maryjo, Matko Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski. Wypraszaj u Syna Swego dla Doroty zdrowie duszy i ciała. Bądź zawsze przy niej.
2023-02-26
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość i pomoc. Bardzo proszę wypraszaj dla moich dzieci łaskę wiary i powrót do Boga oraz dla Izy powrót do pełnej sprawności po operacji i światło Ducha Św. w czasie egzaminów.
2023-02-26
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za każdą chwilę mojego życia, uproś u Syna Swego o pomyślny zabieg dla Łukasza i powrót do pełnej sprawności.
2023-02-22
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Joanny, Anny, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2023-02-21
Córka
O wieczny odpoczynek i spokój duszy dla moich rodziców Janiny i Albina
2023-02-21
Mama
Matko Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, błagam Cię wypraszaj u swojego Syna łaskę uzdrowienia mojego syna z choroby psychicznej, nie opuszczaj nas.
2023-02-20
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją opiekę i pomoc. Bardzo proszę o zdrowie duszy i ciała dla Grzegorza.
2023-02-20
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość. Wypraszaj u Syna Swego zdrowie duszy i ciała dla Doroty. Bądź przy niej zawsze.
2023-02-20
Dorota
Maryjo, Matko Miłosierdzia, dziękuję za każdą chwilę mojego życia i pomoc. Wyproś u Syna Swego łaskę wiary i powrót do Boga dla moich dzieci, a dla Izy powrót do pełnej sprawności po operacji oraz światło Ducha Św. w czasie egzaminów.
2023-02-15
Matka
Matko Boża Miłosierdzia, błagam o zdrowie dla mojego syna, dopomóż mu żeby znalazł pracę i uwierzył w siebie. Maryjo, nie opuszczaj nas, wysłuchaj mojej prośby.
2023-02-14
Anna
Królowo Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie łaski. Wypraszaj u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2023-02-14
Anna
Maryjo, Matko Miłosierdzia, dziękuję że jesteś. Wypraszaj u Syna Swego zdrowie duszy i ciała dla Doroty. Bądź przy niej zawsze.
2023-02-14
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, błagam o zdrowie psychiczne dla mojego syna, błagam wysłuchaj mojej prośby, przywróć mu radość życia i chęć do życia, zabierz te straszne myśli, dopomóż w znalezieniu pracy, dopomóż żeby nie był taki samotny. Maryjo, wysłuchaj mojej prośby.
2023-02-13
mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuje ci za dar życia dla córki i jej dziecka. Proszę o wyjaśnienie diagnozy lekarskiej - nie opuszczaj nas.
2023-02-13
Maria
Matko Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski i proszę o zdrowie i opiekę dla całej rodziny, a dla zmarłych życie i radość wieczną.
2023-02-12
Waldemar
Matko Miłosierna, wyproś u Syna Swego łaskę, abym odzyskał zdrowie i mógł z żoną udać się na pielgrzymkę do Watykanu i Rzymu.
2023-02-06
czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anny, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2023-02-06
Dorota
Matko Miłosierdzia, dziękuję za Twoją opiekę i miłość. Wypraszaj u Syna Swego powrót do pełnej sprawności po operacji dla Izy oraz o światło Ducha Świętego dla niej w czasie egzaminów.
2023-01-31
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za każdą chwilę mojego życia i pomoc, błagam o zdrowie dla mojej rodziny, szczególnie dla dzieci, dla syna o uzdrowienie z choroby, żeby mógł normalnie żyć, uczyć się i pracować, Maryjo, nie opuszczaj nas.
2023-01-31
Anna
Maryjo, Matko Miłosierdzia, otul nas płaszczem i wstawiaj się za nami we wszystkich intencjach naszego serca... Oddajemy Ci nasze radości, troski i zmartwienia... Bądź nam pomocą i wskazuj drogę kiedy błądzimy.. Chroń nas przed niebezpieczeństwami i zanoś nasze prośby do Syna... Amen
2023-01-31
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anny, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2023-01-31
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anny, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2023-01-31
Anna
Matko Miłosierdzia dziękuję za Twoją miłość, Proszę wypraszaj u Syna Swego światło Ducha Św. i siły dla Doroty do rozwiązania trudnych spraw Bogu wiadomych czasem po ludzku nie możliwych. Nie opuszczaj jej.
2023-01-31
Anna
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za Twoją miłość i dobroć. Wypraszaj u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2023-01-31
Dorota
Matko Miłosierdzia, dziękuję za opiekę i miłość. Wypraszaj dla moich dzieci łaskę wiary i powrót do Boga a dla Izy powrót do pełnej sprawności po operacji. Mama
2023-01-28
...
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o dar uzdrowienia dla Krzysztofa.
2023-01-25
Anna
Matko Miłosierdzia, błagam o pomoc w walce ze złem, które teraz szczególnie nas atakuje. Proszę w intencji 19-letnich córek Anny i Aleksandry oraz męża Grzegorza, o uwolnienie, uzdrowienie i nawrócenie oraz łaskę wytrwania w wierze katolickiej całej rodziny. O uwolnienie od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, dręczeń, klątw, nienawiści, zniewoleń, uzależnienia od internetu, gier i mediów, magii, kreskówek, od lenistwa, od wulgarności i działania złych duchów. O wyrwanie ze zła, z rzeczy okultystycznych, satanistycznych i magicznych, magii, czarów, z nałogów i wpływu złych ludzi. Proszę o światło Ducha Świętego i Jego dary, o łaskę rozeznania, rozróżniania dobra i zła. O zaufanie Panu Bogu. O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. O jasny znak co robić, czego chce Pan Bóg. O uzyskanie realnej pomocy. Matko Miłosierdzia ratuj. Prowadź nas, błagamy.
2023-01-25
Anna
Matko Miłosierdzia, błagam o miłosierdzie dla nas. Ratuj nas. Błagam.
2023-01-25
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anny, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2023-01-23
Matka
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam o zdrowie dla mojej rodziny szczególnie dla dzieci, dla syna o uzdrowienie z choroby psychicznej i wszelkie potrzebne łaski, Maryjo nie opuszczaj nas
2023-01-23
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2023-01-22
Katarzyna
Matko Miłosierdzia, prosimy o światło Ducha Św. w wyborze nowego lidera Twojej Wspólnoty Matki Miłosierdzia oraz o nawrócenie dla jej członków.
2023-01-18
Anna
Matko Miłosierdzia, nie wiem o co prosić. Nie wiem co jest wolą Pana Boga w moim życiu. Nie wiem czy to mój Krzyż czy czegoś innego chce Jezus ode mnie. Boję się fałszywych natchnień. Błagam o potrzebne dla mnie łaski. Pomóż mi proszę. Prowadź mnie. Ratuj nas.
2023-01-18
Anna
Matko Miłosierdzia, błagam o miłosierdzie dla nas. Ratuj nas. Ty Wiesz...
2023-01-18
Anna
Matko Miłosierdzia, błagam o pomoc w walce ze złem, które teraz szczególnie nas atakuje. Proszę o modlitwę za mnie, w intencji 19-letnich córek Anny i Aleksandry oraz męża Grzegorza, o uwolnienie, uzdrowienie i nawrócenie oraz łaskę wytrwania w wierze katolickiej całej rodziny. O uwolnienie od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób z rodziny. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, dręczeń, klątw, nienawiści, zniewoleń, uzależnienia od internetu, gier i mediów, od lenistwa, od wulgarności i działania złych duchów. O wyrwanie ze zła, z rzeczy okultystycznych, satanistycznych i magicznych, magi, czarów, z nałogów i wpływu złych ludzi. Proszę o światło Ducha Świętego i Jego dary, o łaskę rozeznania, rozróżniania dobra i zła. O zaufanie Panu Bogu. O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. O jasny znak co robić, czego chce Pan Bóg. Matko Miłosierdzia ratuj. Prowadź nas, błagamy.
2023-01-16
Matko Boża Miłosierdzia, błagam Cię o zgodę w rodzinie, o zdrowie fizyczne i psychiczne dla mojej rodziny, szczególnie dla dzieci. Błagam Cię daj im siłę żeby przetrwały ten trudny czas i nie załamały się, Maryjo nie opuszczaj nas.
2023-01-16
Córka
Matko Miłosierdzia, proszę o wieczny odpoczynek dla moich rodziców Janiny i Albina.
2023-01-16
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam Cię o zdrowie dla mojej rodziny, szczególnie dla dzieci, żeby mój syn wiedział co chce robić w życiu, dopomóż mu w podjęciu słuszniej decyzji, żeby uwierzył w siebie i ułożył sobie życie, Matko nie opuszczaj nas.
2023-01-11
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuję za miłość i dobroć. Wyproś łaskę uzdrowienia z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2023-01-11
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, wypraszaj u Syna Swego dla Doroty siły i światło Ducha Św. do rozwiązania spraw Bogu wiadomych czasem po ludzku nie możliwych.
2023-01-11
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, wstawiaj się u Syna Swego o zdrowie duszy i ciała dla moich dzieci. Wypraszaj dla nich łaskę nawrócenia do Boga a dla Izy o szczęśliwą operację.
2023-01-11
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2023-01-10
Dorots
Maryjo, Matko Miłosierdzia, wstawiaj się za moimi dziećmi i wpraszaj dla nich zdrowie duszy i ciała. Proszę o łaskę nawrócenia i uwolnienia od narkotyków i alkoholu moje dzieci i o ich powrót do sakramentów świętych i do Boga.
2023-01-09
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, błagam o uzdrowienie mojego syna z choroby psychicznej, żeby mógł normalnie żyć i był samodzielny.
2023-01-09
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam o zdrowie dla mojej rodziny, szczególnie dla dzieci i dobrą przyszłość dla nich, prowadź ich dobrą drogą i wypraszaj potrzebne łaski. Matko nie opuszczaj nas.
2023-01-04
Anna
Matko Miłosierdzia proszę o pomoc Bożą, o dar przebaczenia żonie i powrót do niej.
2023-01-03
Żona
Matko Miłosierdzia, prosimy o uratowanie mojego małżeństwa i uzdrowienie z choroby psychicznej męża i syna.
2023-01-03
Mama
Matko Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam o zdrowie dla moich dzieci, daj im siłę żeby przetrwały ten trudny czas, prowadź ich właściwą drogą, dla mojego syna proszę o wiarę w lepsze jutro, żeby wiedział co chce robić w życiu, żeby uwierzył że będzie dobrze, żeby odzyskał sens życia.
2023-01-02
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2023-01-02
Matka
Matko Boża Miłosierdzia, błagam Cię o uzdrowienie psychiki mojego jedynego syna , a jeżeli wolą Najwyższego jest aby chorował to niech przyjmie jego wolę z pokorą i niech zacznie przyjmować leki.
2022-12-29
Dorota
Matko Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość i pomoc. Wpraszaj u Syna Swego łaskę wiary i powrót do Boga dla moich dzieci. Matko proszę bądź przy mojej córce w czasie zabiegu wypraszaj zdrowie.
2022-12-28
Halina
O dar nieba dla zmarłego Krzysztofa
2022-12-28
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anny, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-12-27
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, błagam o zdrowie i dobrą przyszłość dla moich dzieci.
2022-12-27
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam o zdrowie dla mojego syna, zabierz od niego tę chorobę, natchnij go swoją łaską żeby odnalazł właściwą drogę, żeby wiedział co chce robić w życiu, błagam Cię o to żeby nie był taki samotny, by kochał i był kochany.
2022-12-21
Joanna
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o uleczenie z leków oraz przywrócenie wewnętrznego pokoju.
2022-12-20
Halina
O wyrwanie z nałogu pijaństwa syna znajomej
2022-12-20
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam o zdrowie psychiczne i fizyczne dla moich dzieci, o zgodę w rodzinie, o dobrą przyszłość dla moich dzieci, prowadź ich dobrą drogę i strzeż od złego, Maryjo nie opuszczaj nas.
2022-12-20
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam o zdrowie psychiczne i fizyczne dla moich dzieci, o zgodę w rodzinie, o dobrą przyszłość dla moich dzieci, prowadź ich dobrą drogę i strzeż od złego, Maryjo nie opuszczaj nas.
2022-12-20
Córka
O wieczny odpoczynek dla moich rodziców Janiny i Albina
2022-12-20
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny, Anny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-12-14
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam Cię o zdrowie dla mojego syna, obdarz go łaską, żeby mógł normalnie żyć, uczyć się i pracować, Maryjo, nie odmawiaj mojej prośbie, wysłuchaj wołania, okaż swoją łaskę i litość.
2022-12-12
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-12-07
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-12-06
Córka
Królowo Miłosierdzia pełna, proszę o wieczny odpoczynek dla moich rodziców Janiny i Albina.
2022-12-06
Mama
Matko Miłosierdzia, proszę o przywrócenie zgody w rodzinie, zdrowie psychiczne dla mojego męża, o siłę, zdrowie i wytrwałość dla mnie i umiejętność podejmowania słusznych decyzji.
2022-12-06
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam Cię o zdrowie dla moich dzieci, błagam o uzdrowienie mojego syna z choroby psychicznej, dopomóż mu żeby mógł normalnie żyć i funkcjonować, dla mojej córki, żeby przetrwała ten trudny czas, żeby się nie załamała i była zdrowa, Matko Miłosierdzia, nie odmawiaj mi tej łaski, błagam wysłuchaj mojej prośby, usłysz błaganie, okaż litość i miłosierdzie.
2022-11-30
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-11-30
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, błagam o zdrowie dla mojego syna, zabierz od niego tę straszną chorobę, nie odmawiaj mi tej łaski, wysłuchaj mojego błagania. Maryjo, nie opuszczaj nas.
2022-11-29
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuję za miłość i dobroć. Wypraszaj u Syna swego uzdrowienie z nerwicy lękowej i radość życia dla Grzegorza.
2022-11-29
Dorota
Matko Miłosierdzia dziękuję za Twoją pomoc i miłość. Proszę wypraszaj u Syna swego zdrowie psychiczne i fizyczne dla moich dzieci oraz .łaskę wiary i powrót do Boga.
2022-11-29
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszelkie łaski. Wypraszaj u Syna Swego pokonanie problemów Bogu wiadomych dla Doroty. Maryjo, bądź zawsze przy niej.
2022-11-23
Dorota
Matko Miłosierdzia, dziękuję za pomoc i miłość. Wypraszaj dla moich dzieci zdrowie duszy i ciała oraz łaskę wiary i powrót do Boga.
2022-11-23
Anna
Maryjo, Matko Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość. Proszę wypraszaj siły dla Doroty w pokonaniu problemów Bogu wiadomych. Matko bądź przy niej zawsze.
2022-11-23
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją opiekę. Wyproś u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej i radość życia dla Grzegorza.
2022-11-22
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-11-16
Anna
Matko Miłosierna, dziękuje za miłość, dobroć. pomoc. Proszę wyproś u Syna Swego o uzdrowienie z nerwicy lękowej i radość życia dla Grzegorza.
2022-11-16
Dorota
Matko Boża Miłosierna, dziękuję za wszelkie dobro za miłość. Proszę wypraszaj dla dzieci moich zdrowie duszy i ciała o nawrócenie i powrót do Boga.
2022-11-16
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, wypraszaj u Syna Swego o siłę w pokonaniu problemów Panu Bogu wiadomych dla Doroty. Matko bądź zawsze zawsze przy niej.
2022-11-13
Czcicielka
Matko Miłosierdzia, proszę o znalezienie dobrej pracy, blisko domu, abym mogła mieszkać ze swoimi Najbliższymi. O rozwiązanie spraw mieszkaniowych.
2022-11-08
Anna
Matko Miłosierdzia, błagam o pomoc w walce ze złem, które teraz szczególnie nas atakuje. Proszę o modlitwę za mnie, w intencji 19-letnich córek Anny i Aleksandry oraz męża Grzegorza, o uwolnienie, uzdrowienie i nawrócenie oraz łaskę wytrwania w wierze katolickiej całej rodziny. O uwolnienie od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób z rodziny. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, dręczeń, depresji, nienawiści, uzależnienia od internetu, gier i mediów, od lenistwa, od wulgarności i działania złych duchów. O wyrwanie ze zła, z rzeczy okultystycznych, satanistycznych i magicznych, mangi, czarów, anime, z nałogów i wpływu złych ludzi. Proszę o światło Ducha Świętego i Jego Dary, o łaskę rozeznania, rozróżniania dobra i zła. O zaufanie Panu Bogu. O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. O jasny znak co robić, czego chce Pan Bóg. Matko Miłosierdzia ratuj. Prowadź nas, błagamy.
2022-11-08
Żona
Matko Boża Miłosierdzia, proszę Cię o przywrócenie równowagi i spokoju w rodzinie, o uzdrowienie wewnętrzne dla nas, o uzdrowienie męża z zazdrości i uratowanie mojego małżeństwa.
2022-11-08
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam Cię o zdrowie fizyczne i psychiczne dla moich dzieci, dla syna żeby mógł i chciał się uczyć, żeby mógł pracować i był samodzielny, żeby nigdy więcej nie nastąpił nawrót choroby, o wiarę, nadzieję i miłość, prowadź ich właściwą drogą i wspieraj w pokonywaniu codziennych trudności, Matko nie opuszczaj nas.
2022-11-08
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, proszę wypraszaj u Syna Swego dla Doroty siły do pokonania problemów Panu Bogu wiadomych. Matko bądź zawsze przy niej.
2022-11-08
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją pomoc i miłość. Proszę wypraszaj u Syna Swego zdrowie duszy i ciała dla moich dzieci i powrót do Boga.
2022-11-08
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość. Proszę wypraszaj u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-11-08
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-11-02
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-11-01
Mama
Matko Boża Miłosierdzia błagam Cię o uzdrowienie mojego syna z choroby psychicznej, uratuj go, nie pozwól mu zginąć, Maryjo ratuj mojego syna, wysłuchaj mojego błagania
2022-11-01
Anna
Matko Miłosierdzia, błagam w mojej intencji: o zdrowie, siły i nadzieję. O uwolnienie od dręczeń i działania złych duchów. O rozeznanie co jest zgodne z wolą Pana Boga. O rozeznanie co jest ze mną. O potrzebne łaski, o jasne Światło Ducha Świętego co mam robić, o postawienie na mojej drodze kogoś kto mi pomoże, o cud. Matko Miłosierdzia, ratuj!
2022-11-01
Anna
Matko Boska Miłosierdzia błagam o pomoc. Ratuj! Bardzo proszę o modlitwę za mnie i moją rodzinę , o pomoc w walce ze złem , które teraz szczególnie nas atakuje . Proszę o modlitwę za mnie, w intencji 19-letnich córek Anny i Aleksandry oraz męża Grzegorza, o uwolnienie, nawrócenie i uzdrowienie oraz łaskę wytrwania w wierze katolickiej całej rodziny. O uwolnienie od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób z rodziny. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, dręczeń, depresji, nienawiści, uzależnienia od internetu, gier i mediów, od lenistwa, od wulgarności i działania złych duchów. O wyrwanie ze zła, z rzeczy okultystycznych, satanistycznych i magicznych, mangi, czarów, anime, z nałogów i wpływu złych ludzi. Proszę o światło Ducha Świętego i Jego Dary, o łaskę rozeznania, rozróżniania dobra i zła. O zaufanie Panu Bogu. O Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. O jasny znak co robić, czego chce Pan Bóg. Matko Miłosierdzia ratuj. Prowadź nas, błagamy.
2022-10-31
Żona
O zdrowie psychiczne dla mojego męża i uratowanie małżeństwa, o siłę, zdrowie i wytrwałość dla mnie
2022-10-31
Mama
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam Cię o zdrowie dla mojej rodziny, szczególnie dla dzieci, o zdrowie fizyczne i psychiczne, Ty wiesz co ich trapi, wspomóż ich w tym trudnym czasie, prowadź dobrą drogą, pomóż pokonać wszelkie przeciwności. Matko nie opuszczaj nas.
2022-10-26
Matko Boża Miłosierdzia bardzo błagam o powrót do zdrowia psychicznego. Niech te stany depresyjno lękowe z natrętnymi myślami miną. Jestem tak bardzo już zmęczona. Pozwól mi wyjść na zewnątrz, żeby się nie bać. Błagam o zdrowie.
2022-10-26
czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-10-25
Córka
O wieczny odpoczynek dla moich rodziców Janiny i Albina
2022-10-25
Mama
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję Ci za wszelką pomoc i łaski, błagam o zdrowie dla mojej rodziny, o opiekę nad moimi dziećmi, żeby były samodzielne i zdrowe, o zdrowie fizyczne i psychiczne dla nas wszystkich. Matko Najukochańsza Ty wiesz co nas trapi, nie opuszczaj nas i ratuj
2022-10-25
mama
Mateńko, wspomóż moją Córkę w Jej trudnym czasie....Proszę.
2022-10-25
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za Twoją pomoc, miłość. Wypraszaj zdrowie duszy i ciała dla moich dzieci oraz łaskę wiary i powrót do Boga.
2022-10-25
Anna
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za twoją miłość, dobroć i pomoc. Proszę wypraszaj u Swojego Syna uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-10-24
Halina
O dar nieba dla śp. Krzysztofa
2022-10-19
Ewa
Matko Miłosierdzia dziękujemy za Cecylię, jej posługę nam i innym ludziom. Prosimy w dniu jej 32. urodzin o mądrość, roztropność i potrzebne łaski, by pełniła się wola Boża w jej życiu.
2022-10-19
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel