Matka Boza Milosierdzia Opactwo pion 1280

Cześć oddajemy Ci, Matko Chrystusowa, Nasza Pani. Jak Ojcowie nasi, tak i my gromadzimy się przed Twoim łaskawym Obliczem. Z wysokości ołtarza patrzą na nas Twoje Matczyne Oczy.

Pozwól i nam, Matko, podnieść ufne spojrzenie ku Tobie. Pozwól na to szczególnie tym, którym ciężko na sercu, ludziom spracowanym, zmęczonym, chorym, słabym. Swoim możnym Orędownictwem przeprowadź do Serca Bożego braci naszych, którzy zboczyli z drogi wiary i przykazań, a uproś wszystkim łaskę, by żyli jak dzieci Boże.

Wstawiaj się za nami, osłaniaj naszą młodzież i dzieci, bądź Panią naszych ognisk rodzinnych, otaczaj opieką wszystkie miejsca pracy, czuwaj nad naszymi drogami, wyjednaj nam moc wiary, bezpieczeństwo, pomyślność w poczynaniach, radość, nadzieję i pokój.

Strzeż nas wszystkich: naszych biskupów, kapłanów i cały lud wierny. Uproś błogosławieństwo naszej Ojczyźnie. Niech Twoja dobroć i Twoje miłosierne pośrednictwo skierują myśli i czyny nasze do Jezusa, Syna Twego a naszego Odkupiciela, abyśmy, tak jak Ty, wszystko czynili dla Niego. Amen.

Oryginalny wizerunek Matki Bożej w Ostrej Bramie zdobi srebrny półksiężyc z wygrawerowanym napisem podziękowania za wysłuchanie próśb, złożony jako wotum w 1849 r. W naszym Kościele Matce Bożej ofiarował taki półksiężyc w 2010 roku Kazimierz K. Jest to znak wdzięczności Bogu za życie i zdrowie. Obok ołtarza jesz szereg wot, złożonych Matce Bożej za wysłuchane modlitwy.

W każdą środę wieczorem włączamy przekazane intencje w nabożeństwo nowenny do Matki Bożej Miłosierdzia
17.30 –  nowenna w kościele a następnie Msza Święta

Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia

Na początku:

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Na dużych paciorkach:

Maryjo, Matko łaski i Matko Miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci (1 raz).

Na małych paciorkach:

Maryjo, Matko Miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego (10 razy).

Na zakończenie:

Najmiłosierniejsza Matko, otwierasz przed nami, , szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęcone tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegły czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowały dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosiły obraz serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.

Intencje złozone w ostatnim okresie:
2023-01-31
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za każdą chwilę mojego życia i pomoc, błagam o zdrowie dla mojej rodziny, szczególnie dla dzieci, dla syna o uzdrowienie z choroby, żeby mógł normalnie żyć, uczyć się i pracować, Maryjo, nie opuszczaj nas.
2023-01-31
Anna
Maryjo, Matko Miłosierdzia, otul nas płaszczem i wstawiaj się za nami we wszystkich intencjach naszego serca... Oddajemy Ci nasze radości, troski i zmartwienia... Bądź nam pomocą i wskazuj drogę kiedy błądzimy.. Chroń nas przed niebezpieczeństwami i zanoś nasze prośby do Syna... Amen
2023-01-31
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anny, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2023-01-31
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anny, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2023-01-31
Anna
Matko Miłosierdzia dziękuję za Twoją miłość, Proszę wypraszaj u Syna Swego światło Ducha Św. i siły dla Doroty do rozwiązania trudnych spraw Bogu wiadomych czasem po ludzku nie możliwych. Nie opuszczaj jej.
2023-01-31
Anna
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za Twoją miłość i dobroć. Wypraszaj u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2023-01-31
Dorota
Matko Miłosierdzia, dziękuję za opiekę i miłość. Wypraszaj dla moich dzieci łaskę wiary i powrót do Boga a dla Izy powrót do pełnej sprawności po operacji. Mama
2023-01-28
...
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o dar uzdrowienia dla Krzysztofa.
2023-01-25
Anna
Matko Miłosierdzia, błagam o pomoc w walce ze złem, które teraz szczególnie nas atakuje. Proszę w intencji 19-letnich córek Anny i Aleksandry oraz męża Grzegorza, o uwolnienie, uzdrowienie i nawrócenie oraz łaskę wytrwania w wierze katolickiej całej rodziny. O uwolnienie od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, dręczeń, klątw, nienawiści, zniewoleń, uzależnienia od internetu, gier i mediów, magii, kreskówek, od lenistwa, od wulgarności i działania złych duchów. O wyrwanie ze zła, z rzeczy okultystycznych, satanistycznych i magicznych, magii, czarów, z nałogów i wpływu złych ludzi. Proszę o światło Ducha Świętego i Jego dary, o łaskę rozeznania, rozróżniania dobra i zła. O zaufanie Panu Bogu. O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. O jasny znak co robić, czego chce Pan Bóg. O uzyskanie realnej pomocy. Matko Miłosierdzia ratuj. Prowadź nas, błagamy.
2023-01-25
Anna
Matko Miłosierdzia, błagam o miłosierdzie dla nas. Ratuj nas. Błagam.
2023-01-25
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anny, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2023-01-23
Matka
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam o zdrowie dla mojej rodziny szczególnie dla dzieci, dla syna o uzdrowienie z choroby psychicznej i wszelkie potrzebne łaski, Maryjo nie opuszczaj nas
2023-01-23
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2023-01-22
Katarzyna
Matko Miłosierdzia, prosimy o światło Ducha Św. w wyborze nowego lidera Twojej Wspólnoty Matki Miłosierdzia oraz o nawrócenie dla jej członków.
2023-01-18
Anna
Matko Miłosierdzia, nie wiem o co prosić. Nie wiem co jest wolą Pana Boga w moim życiu. Nie wiem czy to mój Krzyż czy czegoś innego chce Jezus ode mnie. Boję się fałszywych natchnień. Błagam o potrzebne dla mnie łaski. Pomóż mi proszę. Prowadź mnie. Ratuj nas.
2023-01-18
Anna
Matko Miłosierdzia, błagam o miłosierdzie dla nas. Ratuj nas. Ty Wiesz...
2023-01-18
Anna
Matko Miłosierdzia, błagam o pomoc w walce ze złem, które teraz szczególnie nas atakuje. Proszę o modlitwę za mnie, w intencji 19-letnich córek Anny i Aleksandry oraz męża Grzegorza, o uwolnienie, uzdrowienie i nawrócenie oraz łaskę wytrwania w wierze katolickiej całej rodziny. O uwolnienie od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób z rodziny. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, dręczeń, klątw, nienawiści, zniewoleń, uzależnienia od internetu, gier i mediów, od lenistwa, od wulgarności i działania złych duchów. O wyrwanie ze zła, z rzeczy okultystycznych, satanistycznych i magicznych, magi, czarów, z nałogów i wpływu złych ludzi. Proszę o światło Ducha Świętego i Jego dary, o łaskę rozeznania, rozróżniania dobra i zła. O zaufanie Panu Bogu. O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. O jasny znak co robić, czego chce Pan Bóg. Matko Miłosierdzia ratuj. Prowadź nas, błagamy.
2023-01-16
Matko Boża Miłosierdzia, błagam Cię o zgodę w rodzinie, o zdrowie fizyczne i psychiczne dla mojej rodziny, szczególnie dla dzieci. Błagam Cię daj im siłę żeby przetrwały ten trudny czas i nie załamały się, Maryjo nie opuszczaj nas.
2023-01-16
Córka
Matko Miłosierdzia, proszę o wieczny odpoczynek dla moich rodziców Janiny i Albina.
2023-01-16
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam Cię o zdrowie dla mojej rodziny, szczególnie dla dzieci, żeby mój syn wiedział co chce robić w życiu, dopomóż mu w podjęciu słuszniej decyzji, żeby uwierzył w siebie i ułożył sobie życie, Matko nie opuszczaj nas.
2023-01-11
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuję za miłość i dobroć. Wyproś łaskę uzdrowienia z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2023-01-11
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, wypraszaj u Syna Swego dla Doroty siły i światło Ducha Św. do rozwiązania spraw Bogu wiadomych czasem po ludzku nie możliwych.
2023-01-11
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, wstawiaj się u Syna Swego o zdrowie duszy i ciała dla moich dzieci. Wypraszaj dla nich łaskę nawrócenia do Boga a dla Izy o szczęśliwą operację.
2023-01-11
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2023-01-10
Dorots
Maryjo, Matko Miłosierdzia, wstawiaj się za moimi dziećmi i wpraszaj dla nich zdrowie duszy i ciała. Proszę o łaskę nawrócenia i uwolnienia od narkotyków i alkoholu moje dzieci i o ich powrót do sakramentów świętych i do Boga.
2023-01-09
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, błagam o uzdrowienie mojego syna z choroby psychicznej, żeby mógł normalnie żyć i był samodzielny.
2023-01-09
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam o zdrowie dla mojej rodziny, szczególnie dla dzieci i dobrą przyszłość dla nich, prowadź ich dobrą drogą i wypraszaj potrzebne łaski. Matko nie opuszczaj nas.
2023-01-04
Anna
Matko Miłosierdzia proszę o pomoc Bożą, o dar przebaczenia żonie i powrót do niej.
2023-01-03
Żona
Matko Miłosierdzia, prosimy o uratowanie mojego małżeństwa i uzdrowienie z choroby psychicznej męża i syna.
2023-01-03
Mama
Matko Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam o zdrowie dla moich dzieci, daj im siłę żeby przetrwały ten trudny czas, prowadź ich właściwą drogą, dla mojego syna proszę o wiarę w lepsze jutro, żeby wiedział co chce robić w życiu, żeby uwierzył że będzie dobrze, żeby odzyskał sens życia.
2023-01-02
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2023-01-02
Matka
Matko Boża Miłosierdzia, błagam Cię o uzdrowienie psychiki mojego jedynego syna , a jeżeli wolą Najwyższego jest aby chorował to niech przyjmie jego wolę z pokorą i niech zacznie przyjmować leki.
2022-12-29
Dorota
Matko Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość i pomoc. Wpraszaj u Syna Swego łaskę wiary i powrót do Boga dla moich dzieci. Matko proszę bądź przy mojej córce w czasie zabiegu wypraszaj zdrowie.
2022-12-28
Halina
O dar nieba dla zmarłego Krzysztofa
2022-12-28
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anny, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-12-27
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, błagam o zdrowie i dobrą przyszłość dla moich dzieci.
2022-12-27
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam o zdrowie dla mojego syna, zabierz od niego tę chorobę, natchnij go swoją łaską żeby odnalazł właściwą drogę, żeby wiedział co chce robić w życiu, błagam Cię o to żeby nie był taki samotny, by kochał i był kochany.
2022-12-21
Joanna
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o uleczenie z leków oraz przywrócenie wewnętrznego pokoju.
2022-12-20
Halina
O wyrwanie z nałogu pijaństwa syna znajomej
2022-12-20
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam o zdrowie psychiczne i fizyczne dla moich dzieci, o zgodę w rodzinie, o dobrą przyszłość dla moich dzieci, prowadź ich dobrą drogę i strzeż od złego, Maryjo nie opuszczaj nas.
2022-12-20
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam o zdrowie psychiczne i fizyczne dla moich dzieci, o zgodę w rodzinie, o dobrą przyszłość dla moich dzieci, prowadź ich dobrą drogę i strzeż od złego, Maryjo nie opuszczaj nas.
2022-12-20
Córka
O wieczny odpoczynek dla moich rodziców Janiny i Albina
2022-12-20
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny, Anny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-12-14
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam Cię o zdrowie dla mojego syna, obdarz go łaską, żeby mógł normalnie żyć, uczyć się i pracować, Maryjo, nie odmawiaj mojej prośbie, wysłuchaj wołania, okaż swoją łaskę i litość.
2022-12-12
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-12-07
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę nieba dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-12-06
Córka
Królowo Miłosierdzia pełna, proszę o wieczny odpoczynek dla moich rodziców Janiny i Albina.
2022-12-06
Mama
Matko Miłosierdzia, proszę o przywrócenie zgody w rodzinie, zdrowie psychiczne dla mojego męża, o siłę, zdrowie i wytrwałość dla mnie i umiejętność podejmowania słusznych decyzji.
2022-12-06
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam Cię o zdrowie dla moich dzieci, błagam o uzdrowienie mojego syna z choroby psychicznej, dopomóż mu żeby mógł normalnie żyć i funkcjonować, dla mojej córki, żeby przetrwała ten trudny czas, żeby się nie załamała i była zdrowa, Matko Miłosierdzia, nie odmawiaj mi tej łaski, błagam wysłuchaj mojej prośby, usłysz błaganie, okaż litość i miłosierdzie.
2022-11-30
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-11-30
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, błagam o zdrowie dla mojego syna, zabierz od niego tę straszną chorobę, nie odmawiaj mi tej łaski, wysłuchaj mojego błagania. Maryjo, nie opuszczaj nas.
2022-11-29
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuję za miłość i dobroć. Wypraszaj u Syna swego uzdrowienie z nerwicy lękowej i radość życia dla Grzegorza.
2022-11-29
Dorota
Matko Miłosierdzia dziękuję za Twoją pomoc i miłość. Proszę wypraszaj u Syna swego zdrowie psychiczne i fizyczne dla moich dzieci oraz .łaskę wiary i powrót do Boga.
2022-11-29
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszelkie łaski. Wypraszaj u Syna Swego pokonanie problemów Bogu wiadomych dla Doroty. Maryjo, bądź zawsze przy niej.
2022-11-23
Dorota
Matko Miłosierdzia, dziękuję za pomoc i miłość. Wypraszaj dla moich dzieci zdrowie duszy i ciała oraz łaskę wiary i powrót do Boga.
2022-11-23
Anna
Maryjo, Matko Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość. Proszę wypraszaj siły dla Doroty w pokonaniu problemów Bogu wiadomych. Matko bądź przy niej zawsze.
2022-11-23
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją opiekę. Wyproś u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej i radość życia dla Grzegorza.
2022-11-22
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-11-16
Anna
Matko Miłosierna, dziękuje za miłość, dobroć. pomoc. Proszę wyproś u Syna Swego o uzdrowienie z nerwicy lękowej i radość życia dla Grzegorza.
2022-11-16
Dorota
Matko Boża Miłosierna, dziękuję za wszelkie dobro za miłość. Proszę wypraszaj dla dzieci moich zdrowie duszy i ciała o nawrócenie i powrót do Boga.
2022-11-16
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, wypraszaj u Syna Swego o siłę w pokonaniu problemów Panu Bogu wiadomych dla Doroty. Matko bądź zawsze zawsze przy niej.
2022-11-13
Czcicielka
Matko Miłosierdzia, proszę o znalezienie dobrej pracy, blisko domu, abym mogła mieszkać ze swoimi Najbliższymi. O rozwiązanie spraw mieszkaniowych.
2022-11-08
Anna
Matko Miłosierdzia, błagam o pomoc w walce ze złem, które teraz szczególnie nas atakuje. Proszę o modlitwę za mnie, w intencji 19-letnich córek Anny i Aleksandry oraz męża Grzegorza, o uwolnienie, uzdrowienie i nawrócenie oraz łaskę wytrwania w wierze katolickiej całej rodziny. O uwolnienie od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób z rodziny. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, dręczeń, depresji, nienawiści, uzależnienia od internetu, gier i mediów, od lenistwa, od wulgarności i działania złych duchów. O wyrwanie ze zła, z rzeczy okultystycznych, satanistycznych i magicznych, mangi, czarów, anime, z nałogów i wpływu złych ludzi. Proszę o światło Ducha Świętego i Jego Dary, o łaskę rozeznania, rozróżniania dobra i zła. O zaufanie Panu Bogu. O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. O jasny znak co robić, czego chce Pan Bóg. Matko Miłosierdzia ratuj. Prowadź nas, błagamy.
2022-11-08
Żona
Matko Boża Miłosierdzia, proszę Cię o przywrócenie równowagi i spokoju w rodzinie, o uzdrowienie wewnętrzne dla nas, o uzdrowienie męża z zazdrości i uratowanie mojego małżeństwa.
2022-11-08
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam Cię o zdrowie fizyczne i psychiczne dla moich dzieci, dla syna żeby mógł i chciał się uczyć, żeby mógł pracować i był samodzielny, żeby nigdy więcej nie nastąpił nawrót choroby, o wiarę, nadzieję i miłość, prowadź ich właściwą drogą i wspieraj w pokonywaniu codziennych trudności, Matko nie opuszczaj nas.
2022-11-08
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, proszę wypraszaj u Syna Swego dla Doroty siły do pokonania problemów Panu Bogu wiadomych. Matko bądź zawsze przy niej.
2022-11-08
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją pomoc i miłość. Proszę wypraszaj u Syna Swego zdrowie duszy i ciała dla moich dzieci i powrót do Boga.
2022-11-08
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość. Proszę wypraszaj u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-11-08
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-11-02
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Andrzeja, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-11-01
Mama
Matko Boża Miłosierdzia błagam Cię o uzdrowienie mojego syna z choroby psychicznej, uratuj go, nie pozwól mu zginąć, Maryjo ratuj mojego syna, wysłuchaj mojego błagania
2022-11-01
Anna
Matko Miłosierdzia, błagam w mojej intencji: o zdrowie, siły i nadzieję. O uwolnienie od dręczeń i działania złych duchów. O rozeznanie co jest zgodne z wolą Pana Boga. O rozeznanie co jest ze mną. O potrzebne łaski, o jasne Światło Ducha Świętego co mam robić, o postawienie na mojej drodze kogoś kto mi pomoże, o cud. Matko Miłosierdzia, ratuj!
2022-11-01
Anna
Matko Boska Miłosierdzia błagam o pomoc. Ratuj! Bardzo proszę o modlitwę za mnie i moją rodzinę , o pomoc w walce ze złem , które teraz szczególnie nas atakuje . Proszę o modlitwę za mnie, w intencji 19-letnich córek Anny i Aleksandry oraz męża Grzegorza, o uwolnienie, nawrócenie i uzdrowienie oraz łaskę wytrwania w wierze katolickiej całej rodziny. O uwolnienie od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób z rodziny. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, dręczeń, depresji, nienawiści, uzależnienia od internetu, gier i mediów, od lenistwa, od wulgarności i działania złych duchów. O wyrwanie ze zła, z rzeczy okultystycznych, satanistycznych i magicznych, mangi, czarów, anime, z nałogów i wpływu złych ludzi. Proszę o światło Ducha Świętego i Jego Dary, o łaskę rozeznania, rozróżniania dobra i zła. O zaufanie Panu Bogu. O Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. O jasny znak co robić, czego chce Pan Bóg. Matko Miłosierdzia ratuj. Prowadź nas, błagamy.
2022-10-31
Żona
O zdrowie psychiczne dla mojego męża i uratowanie małżeństwa, o siłę, zdrowie i wytrwałość dla mnie
2022-10-31
Mama
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam Cię o zdrowie dla mojej rodziny, szczególnie dla dzieci, o zdrowie fizyczne i psychiczne, Ty wiesz co ich trapi, wspomóż ich w tym trudnym czasie, prowadź dobrą drogą, pomóż pokonać wszelkie przeciwności. Matko nie opuszczaj nas.
2022-10-26
Matko Boża Miłosierdzia bardzo błagam o powrót do zdrowia psychicznego. Niech te stany depresyjno lękowe z natrętnymi myślami miną. Jestem tak bardzo już zmęczona. Pozwól mi wyjść na zewnątrz, żeby się nie bać. Błagam o zdrowie.
2022-10-26
czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-10-25
Córka
O wieczny odpoczynek dla moich rodziców Janiny i Albina
2022-10-25
Mama
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję Ci za wszelką pomoc i łaski, błagam o zdrowie dla mojej rodziny, o opiekę nad moimi dziećmi, żeby były samodzielne i zdrowe, o zdrowie fizyczne i psychiczne dla nas wszystkich. Matko Najukochańsza Ty wiesz co nas trapi, nie opuszczaj nas i ratuj
2022-10-25
mama
Mateńko, wspomóż moją Córkę w Jej trudnym czasie....Proszę.
2022-10-25
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za Twoją pomoc, miłość. Wypraszaj zdrowie duszy i ciała dla moich dzieci oraz łaskę wiary i powrót do Boga.
2022-10-25
Anna
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za twoją miłość, dobroć i pomoc. Proszę wypraszaj u Swojego Syna uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-10-24
Halina
O dar nieba dla śp. Krzysztofa
2022-10-19
Ewa
Matko Miłosierdzia dziękujemy za Cecylię, jej posługę nam i innym ludziom. Prosimy w dniu jej 32. urodzin o mądrość, roztropność i potrzebne łaski, by pełniła się wola Boża w jej życiu.
2022-10-19
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-10-18
Córka
O wieczny odpoczynek i spokój duszy dla moich rodziców Janiny i Albina
2022-10-18
Ciocia
Matko Boża Miłosierdzia proszę Cię o szczęśliwe rozwiązanie dla mojej siostrzenicy, błogosław jej i dopomóż w pokonywaniu codziennych obowiązków i trudności
2022-10-12
Teresa
Matko Boża Miłosierdzia proszę o rodziców Jana, wypraszaj dla nich u Swojego Syna łaskę wiary, szczerego nawrócenia.
2022-10-12
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-10-12
Czcicielka
Mateńko. błagam o wsparcie i spokój dla mojej rodziny a szczególnie dla brata w jego ciężkiej sytuacji. Mniej litość nad nim.
2022-10-11
Żona
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za wszelką pomoc, błagam Cię o uratowanie mojego małżeństwa, o uleczenie męża z zazdrości. Matko najukochańsza, Ty wiesz co nas trapi, nie opuszczaj nas.
2022-10-11
Mama
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam Cię o zdrowie psychiczne i fizyczne dla moich dzieci, prowadź ich dobrą drogą, błagam Cię, żeby już nigdy więcej nie nastąpił nawrót choroby u mojego syna, dopomagaj im każdego dnia, prowadź i błogosław. Maryjo nie opuszczaj nas.
2022-10-05
Anna
Matko Miłosierdzia! Błagam o miłosierdzie dla mnie i rodziny. Ty Wiesz... Proszę o pomoc. Ratuj.
2022-10-05
Anna
Matko Miłosierdzia, błagam w mojej intencji, o zdrowie, siły i nadzieję. O uwolnienie od dręczeń i działania złych duchów. O rozeznanie co jest zgodne z wolą Pana Boga. O potrzebne łaski, o jasne Światło Ducha Świętego co mam robić, o postawienie na mojej drodze kogoś kto mi pomoże, o cud. Matko Miłosierdzia, ratuj!
2022-10-05
Anna
Matko Boska Miłosierdzia błagam o pomoc.Ratuj! Bardzo proszę o modlitwę za mnie i moją rodzinę , o pomoc w walce ze złem , które teraz szczególnie nas atakuje . Proszę o modlitwę za mnie, w intencji 19-letnich córek Anny i Aleksandry oraz męża Grzegorza, o uwolnienie, nawrócenie i uzdrowienie oraz łaskę wytrwania w wierze katolickiej całej rodziny. O uwolnienie od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób z rodziny. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, dręczeń, depresji, nienawiści, uzależnienia od internetu. gier i mediów, od lenistwa, od wulgarności i działania złych duchów.O wyrwanie ze zła, z rzeczy okultystycznych, satanistycznych i magicznych,mangi, anime, z nałogów i wpływu złych ludzi. Proszę o światło Ducha Świętego i Jego Dary, o łaskę rozeznania, rozróżniania dobra i zła.O zaufanie Panu Bogu. O Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. O jasny znak co robić, czego chce Pan Bóg. Matko Miłosierdzia ratuj. Prowadź nas, błagamy.
2022-10-05
Halina
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za wszystkie łaski, błagam o zdrowie dla siebie, dzieci i męża, Matko nie opuszczaj nas i prowadź każdego dnia
2022-10-05
Mama
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam Cię o opiekę nad moimi dziećmi, prowadź ich dobrą drogą żeby nie pobłądziły, o zdrowie duszy i ciała
2022-10-04
Krystyna, Teresa
Matko Boża Miłosierdzia pragniemy Ci podziękować za osobę Małgorzaty, która zamieszkała od niedawna na terenie naszej parafii. Dziękujemy: -za jej postawę, dobroć i chęć niesienia pomocy drugim - za włączenie się w życie modlitewne naszej parafii - za przygotowanie i wprowadzenie modlitw do pierwszych sobót miesiąca - za założenie i zgromadzenie osób modlących się "Margaretką" za naszych kapłanów. Dziękujemy Ci Maryjo za Twoją opiekę, przemożne pośrednictwo i wstawiennictwo u Twego Syna Jezusa Chrystusa za nami, dziećmi Twoimi.
2022-10-04
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-10-03
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za zdane egzaminy córki. Dziękuję za Twoją miłość i pomoc. Proszę wypraszaj u Syna swego zdrowie duszy i ciała dla moich dzieci.
2022-10-03
Anna
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za Twoją miłość i pomoc. Proszę wypraszaj u Syna swego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-09-27
Halina
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymaną pomoc, błagam Cię o wszelkie potrzebne łaski. Ty Matko wiesz, co nas trapi i czego nam potrzeba, prowadź nas dobrą drogą i ratuj od złego. Maryjo opiekuj się moją rodziną.
2022-09-27
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, błagam Cię o opiekę, zdrowie i błogosławieństwo dla moich dzieci, o wytrwałość w pokonywaniu trudności, wiarę, nadzieję i miłość w nadchodzącym roku akademickim. Maryjo nie opuszczaj nas.
2022-09-21
Halina
O błogosławieństwo dla całej rodziny, uratowanie.
2022-09-20
Córka
O wieczny odpoczynek i spokój duszy dla moich rodziców Janiny i Albina.
2022-09-20
Mama
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam o zdrowie i opiekę nad moimi dziećmi, prowadź ich dobrą drogą, dopomóż żeby skończyły studia, były samodzielne ulecz z lęku i niepewności, Maryjo nie opuszczaj nas.
2022-09-19
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za Twoją miłość i pomoc.Wypraszaj u Syna Swego zdrowie duszy i Ciała dla Izy i powrót moich dzieci do Boga.
2022-09-19
Anna
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za Twoją miłość i dobroć. proszę wyproś u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-09-13
Ciocia
O szczęśliwe rozwiązanie dla mojej siostrzenicy i wszelkie potrzebne łaski dla jej rodziny
2022-09-13
Halina
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za uratowanie mojego małżeństwa, błagam Cię, dopomóż nam przetrwać złe chwile i pokonać wszystkie trudności
2022-09-13
Córka
O wieczny odpoczynek i spokój duszy dla moich rodziców Janiny i Albina
2022-09-13
Mama
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję Ci za miłość i dobroć, za wszystkie otrzymane łaski, błagam Cię o opiekę nad moim synem, obdarz go zdrowiem, żeby nigdy już nie miał nawrotu choroby, żeby skończył studia i mógł pracować, o dobrą żonę dla niego. Matko najukochańsza nie opuszczaj nas.
2022-09-13
Mama
O zdrowie i błogosławieństwo dla mojej córki w dniu urodzin, Matko Boża Miłosierdzia błagam Cię, otocz ją opieką, prowadź dobrą drogą, obdarz zdrowiem, dopomóż, żeby skończyła studia, nie była samotna, proszę o dobrego męża dla niej. Maryjo nie opuszczaj nas.
2022-09-13
Anna
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za powrót Łukasza do sprawności fizycznej .Matko miej go w swojej opiece.
2022-09-13
Anna
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za miłość i dobroć.Wypraszaj u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-09-13
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za miłość i pomoc. Wypraszaj u Syna Swego zdrowie duszy i ciała dla Izy oraz światło Ducha Św. w czasie egzaminu.
2022-09-13
czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-09-07
Halina
O zdrowie i zgodę w rodzinie
2022-09-06
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za Twoją miłość, dobroć i pomoc. Wypraszaj u Syna Swego zdrowie duszy i ciała dla Izy oraz światło Ducha Św. dla niej w czasie egzaminu.
2022-09-06
Anna
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za Twoją miłość. Wypraszaj u Syna Swego zdrowie i powrót do sprawności fizycznej po wypadku dla Łukasza.
2022-09-06
Anna
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za miłość i dobroć. Wypraszaj u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-09-06
Halina
Matko Boża Miłosierdzia proszę Cię o zdrowie dla siebie i mojej rodziny, o siłę i wytrzymałość dla mnie w pokonywaniu codziennych trudności, o słuszne podejmowanie decyzji. Maryjo nie opuszczaj nas.
2022-09-06
Ciocia
O szczęśliwe rozwiązanie dla mojej siostrzenicy, daj jej zdrowie i siłę w pokonywaniu codziennych czynności.
2022-09-06
Mama
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za otrzymane łaski; błagam Cię o zdrowie dla mojego syna, zabierz od niego tę chorobę, przywrócić mu wiarę, nadzieję i miłość, przywrócić radość życia i chęć życia. O Najukochańsza Matko spraw, żeby miał jakiś cel w życiu, żeby miał dla kogo żyć, skończył studia, mógł się uczyć i pracować, żeby był samodzielny. Błagam Cię, opiekuj się nim, strzeż od złego i prowadź dobrą drogą, błagam o dobrą żonę dla niego. Matko nie opuszczaj nas.
2022-09-06
Mama
Matko Boża Miłosierdzia błagam Cię o opiekę nad moją córką, zabierz od niej lęki, daj jej wiarę, żeby uwierzyła w siebie, że może wiele osiągnąć i nie jest gorsza od innych, żeby skończyła studia, była szczęśliwa i nie była taka samotna. Błagam o zdrowie dla niej, żeby się nie załamała i odnalazła się we współczesnym świecie. Matko nie opuszczaj nas.
2022-09-01
Krystyna
Czcigodna Służebnico Boża Anno Jenke Wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym idziemy do Ciebie abyś nam wskazała drogę do Boga. Porusz nasze serca by były gotowe do wzlotów ku Niebu. Wyproś łaskę dobroci i miłości dla naszych nauczycieli. Bądź z nami na każdy dzień nauki. Wspieraj nas abyśmy nie zeszli na złe drogi.
2022-08-29
Anna
Matko Miłosierdzia błagam o pomoc dla całej rodziny: wyrwanie ze zła, uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie dla mnie, córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza oraz całej rodziny, o wypełnienie się woli Bożej . Proszę o poprawę mojego zdrowia .Matko miłosierdzia módl się za nami. Błagam ratuj.!
2022-08-28
Anna
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za Twoją miłość. Wypraszaj u Syna Swego zdrowie i powrót do sprawności fizycznej po wypadku dla Łukasza.
2022-08-28
Anna
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję i proszę wypraszaj u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-08-28
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za wszelkie łaski i proszę o zdrowie duszy i ciała dla Izy oraz światło Ducha Św.dla niej w czasie egzaminu.
2022-08-26
Teresa
Matko Boża Miłosierdzia proszę o dar życia wiecznego dla ś.p. Julii Żarow.
2022-08-23
mama
Matko Miłosierdzia, dziękuję i jednocześnie proszę, o opiekę nad moją córką podczas naukowego wyjazdu i szczęśliwy powrót do Polski,
2022-08-23
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją cudowną opiekę. Bardzo proszę o łaskę powrotu do Boga dla siostry, siostrzenic, Anny, Zygmunta, Darka, Marka, Witolda, Łukasza, Anny i Grzegorza. Proszę o zdrowie dla żony oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Prosi Twój czciciel.
2022-08-23
Halina
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla moich dzieci, o dobrą przyszłość dla nich, o zdrowie dla nas, o uratowanie małżeństwa i zgodę w rodzinie, Matko nie opuszczaj nas
2022-08-23
Córka
O wieczny odpoczynek i spokój duszy dla moich rodziców Janiny i Albina
2022-08-22
Mama
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam Cię opiekuj się moją rodziną, daj zdrowie, prowadź moje dzieci właściwą drogą, chroń od złego, przywrócić im radość życia i chęć do życia, Maryjo nie opuszczaj nas
2022-08-22
Anna
Matko Miłosierdzia proszę o pracę dla mnie, opiekę i potrzebne łaski dla całej rodziny.
2022-08-17
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Marii, Danuty, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-08-16
Krystyna
Matko Miłosierdzia prosimy Cię o radość Nieba dla ks. prał. Mariana Rajchla
2022-08-15
Mama
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za otrzymane łaski, błagam o zdrowie i opiekę dla moich dzieci, uzdrowienie syna; proszę Cię o Najukochańsza Matko wskaż im właściwą drogę w życiu, żeby byli szczęśliwi, chroń od złego i błogosław każdego dnia, dla mnie o zdrowie, cierpliwość i podejmowanie słusznych decyzji, Maryjo nie opuszczaj nas
2022-08-15
Halina
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję Ci za otrzymane łaski, za uratowanie mojego małżeństwa. Proszę Cię nie opuszczaj nas, prowadź dobrą drogą i błogosław każdego dnia
2022-08-10
Mama
Matko Boża Miłosierdzia błagam Cię o opiekę nad moimi dziećmi, żeby potrafiły odnaleźć się we współczesnym świecie, miały przyjaciół, żeby nie były samotne i odizolowane, błogosław im każdego dnia
2022-08-10
Halina
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski, za Twoją pomoc, błagam Cię otocz opieką moją rodzinę, wskaż moim dzieciom właściwą drogę, dopomóż im aby nie pobłądziły, błagam o zdrowie dla córki i uzdrowienie syna, żeby ta straszna choroba już nigdy więcej nie wróciła, dla mnie o podejmowanie słusznych decyzji, o uratowanie mojego małżeństwa, Maryjo nie opuszczaj nas
2022-08-09
Krystyna
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Julii i jej rodziny.
2022-08-09
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Marii, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-08-03
mama
Matko Miłosierdzia, Ty wiesz najlepiej. Błagam o pomoc w rozwiązaniu problemów naukowych, zawodowych mojej córki. Otocz opieką podczas dalekiej podróży, aby szczęśliwie wróciła do domu. Wspomagaj Ja nieustannie.
2022-08-03
Halina
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, błagam o zdrowie dla mojej rodziny uzdrowienie syna, dopomóż mu odnaleźć właściwą drogę w życiu. Maryjo, nie opuszczaj nas.
2022-08-02
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Marii, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-07-28
Łucja
Intencje Bogu znane z prośbą o Boże miłosierdzie, błogosławieństwo, dary i owoce Ducha Św dla mnie i rodziny mojej. Matko Boża Miłosierdzia módl się za nami.
2022-07-27
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę powrotu do Boga dla siostry, siostrzenic, Anny, Zygmunta, Darka, Marka, Witolda, Łukasza i Grzegorza. Proszę o zdrowie dla żony oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Prosi Twój czciciel.
2022-07-26
Halina
Matko Miłosierdzia, błagam o wieczny odpoczynek i spokój duszy dla moich rodziców Janiny i Albina.
2022-07-26
Halina
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, błagam Cię o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo; błagam opiekuj się moją rodziną, szczególnie moimi dziećmi, Matko, nie opuszczaj nas.
2022-07-25
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość i dobroć. Wyproś u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-07-25
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć i pomoc. Wyproś u Syna Swego zdrowie duszy i ciała dla Izy oraz powrót do Boga dla rodziny.
2022-07-25
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość. Wypraszaj u Syna Swego zdrowie i powrót do sprawności fizycznej po wypadku dla Łukasza.
2022-07-20
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę powrotu do Boga dla siostry, siostrzenic, Anny, Zygmunta, Darka, Marka, Witolda, Łukasza i Grzegorza. Proszę o zdrowie dla żony oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Prosi Twój czciciel.
2022-07-20
sąsiadka
Matko Miłosierdzia, proszę o powrót do zdrowia i do Rodzin moich sąsiadek, Pani Katarzyny i Pani Beaty,
2022-07-19
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, jestem Ci wdzięczna za wszelkie łaski. Błagam o dar potomstwa.
2022-07-19
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za za Twoją Miłość, Wypraszaj zdrowie i powrót do sprawności fizycznej po wypadku dla Łukasza.
2022-07-19
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć i pomoc. Wypraszaj u Syna Swego zdrowie duszy i ciała dla Izy oraz powrót mojej rodziny do Boga.
2022-07-19
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuję za miłość i dobroć. Wypraszaj u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-07-19
Halina
Matko Ostrobramska, wypraszaj szczęśliwe rozwiązanie dla siostrzenicy i zdrowie dla jej rodziny.
2022-07-18
Halina
Matko Boża Miłosierdzia, błagam Cię o pomoc w mojej intencji. Proszę o zdrowie dla moich dzieci, dla mnie i męża. O siłę, wiarę, wytrwałość i zaufanie woli Bożej
2022-07-13
Halina
Matko Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski. Błagam Cię o zdrowie i opiekę dla mojej rodziny.
2022-07-13
Halina
Matko Miłosierdzia, błagam o modlitwę w mojej intencji, Dopomóż wyjść z trudnej sytuacji, Błagam o zdrowie i opiekę dla mojej rodziny szczególnie dla moich dzieci, Prowadź ich dobrą drogą i strzeż od złego.
2022-07-11
Joanna
Matko Miłosierdzia, proszę o pomoc w mojej intencji, o potrzebne łaski i siły. O uwolnienie z całej tej trudnej sytuacji. o cud. Matko Miłosierdzia, błagam pomóż.
2022-07-09
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją dobroć, miłość i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie psychiczne i fizyczne dla Izy oraz powrót do Boga mojej rodziny.
2022-07-09
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość i opiekę proszę o uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-07-09
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za szczęśliwe pielgrzymowanie do Ziemi Świętej oraz głębokie przeżycia duchowe.
2022-07-06
Żona
Matko Miłosierdzia, błagam Cię o pokój i miłość w moim małżeństwie. Otaczaj opiekę nad całą naszą rodziną.
2022-07-05
Halina
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski: za dobre zdanie egzaminów córki, za zdrowie. Błagam Cię opiekuj się nią, prowadź dobrą drogą, strzeż od złego, żeby była zdrowa i szczęśliwa.
2022-07-05
Łucja
Matko Miłosierdzia, proszę w intencji pokutnej Bogu znanej, o Boże miłosierdzie.
2022-07-05
Adrian
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o łaskę zdrowa, dziękuję za Twą miłość opiekę oraz za szczęśliwe zdanie matury. Adrian
2022-07-05
Zofia
Matko Miłosierdzia, polecam zmarłego brata Adama, wyproś mu miejsce w małym kąciku u Jezusa stóp. Proszę także o opiekę nad Jego rodziną.
2022-07-05
Halina
Matko Boża Miłosierdzia, błagam o zdrowie dla mojego syna, uzdrów go, przywrócić mu wiarę, radość i chęć do życia, żeby chciał i mógł się uczyć, chciał pracować i mógł pracować, żeby nie był taki samotny, Matko Miłosierdzia, wysłuchaj mojej prośby.
2022-07-05
Halina
Matko Miłosierna, dziękuję Ci za otrzymane łaski, proszę i błagam o dalszą opiekę, pojednanie w rodzinie i o dobrą przyszłość dla moich dzieci; Matko Miłosierdzia, Ty wiesz co nam potrzeba.
2022-07-04
Łucja
Matko Miłosierdzia, błagam w intencjach Tobie i Bogu znanych, o Boże miłosierdzie nade mną i całą moją rodziną, za żyjących i zmarłych, Amen
2022-06-29
Anna
Matko Miłosierdzia błagam o pomoc dla całej rodziny : wyrwanie ze zła, uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie dla mnie, córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza oraz naszych rodzin, o wypełnienie woli Bożej. Maryjo, ratuj, błagam.
2022-06-29
Anna
Matko Miłosierdzia, błagam w mojej intencji, o zdrowie, siły i nadzieję. O uwolnienie od dręczeń i działania złych duchów. O rozeznanie co jest zgodne z wolą Pana Boga. O potrzebne łaski, o jasne Światło Ducha Świętego co mam robić, o postawienie na mojej drodze kogoś kto mi pomoże, o cud. Matko Miłosierdzia, ratuj!
2022-06-28
Marzena
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o pojednanie w rodzinie, dobrą pracę, błogosławieństwo w życiu osobistym i dary Ducha Świętego na każdy dzień.
2022-06-26
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za miłość i dobroć. Bardzo proszę o opiekę w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej oraz za owoce duchowe.
2022-06-26
Anna
Matko Boża Miłosierna, dziękuję za Twoją miłość i dobroć. Bardzo proszę o uzdrowienie od nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-06-26
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją opiekę, pomoc i miłość. Wpraszaj u Syna Swojego zdrowie duszy i ciała oraz światło Ducha Św. w czasie sesji dla Izabeli.
2022-06-22
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże na nowej drodze życia dla zawierających małżeństwo chrześniaka i chrześnicy oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-06-21
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o łaskę zdrowia dla mojej córki. Matko, Ty wiesz.
2022-06-21
Rodzina
Matko Miłosierna, powierniczko naszych problemów i trosk. Dziękuję za troskę i otrzymane łaski. Proszę o wsparcie dla Brata w Jego skomplikowanym życiu. Dodaj wiary w Boga, aby miał siły przeciwstawić się złu.
2022-06-21
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszelkie wyproszone łaski, opiekę i miłość. Proszę wproś u Syna Twojego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-06-21
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski, opiekę i miłość. Wyproś u Twojego Syna zdrowie duszy i ciała oraz światło Ducha Świętego w czasie sesji dla Izabeli.
2022-06-15
Zofia
Matko Miłosierdzia, dziękujemy Ci za dar kapłaństwa ks. Prałata Mariana Rajchla I prosimy dla Niego o dar życia wiecznego w Królestwie Niebieskim.
2022-06-15
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę powrotu do Boga dla siostry, siostrzenic, Anny, Zygmunta, Darka, Marka, Witolda, Łukasza, Grzegorza, o zdrowie dla żony oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-06-14
Waldemar
Matko Miłosierdzia, dziękuję za opiekę podczas pobytu w szpitalu. Proszę dalej mniej mnie w Swojej opiece.
2022-06-14
Anna
Matko Boża Miłosierna, dziękuję za Twoją opiekę, pomoc i miłość. Bardzo proszę o uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-06-14
Dorota
Matko Boża Miłosierna, dziękuję za Twoją opiekę, pomoc i miłość. Bardzo proszę o zdrowie duszy i ciała o łaskę wiary dla Izabeli.
2022-06-08
Dorota
Matko Boża Miłosierna, dziękuję za Twoją opiekę, pomoc i miłość. Bardzo proszę o światło Ducha Św. w czasie sesji egzaminacyjnej dla Izabeli oraz o zdrowie fizyczne i psychiczne.
2022-06-07
Waldemar
Matko Miłosierdzia, proszę o opiekę w czasie pobytu w szpitalu i szczęśliwy zabieg.
2022-06-01
Babcia
Matko Boża Miłosierdzia, w tym szczególnym dniu pragnę Cię błagać o miłość, troskę, poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich dzieci, szczególnie tych niechcianych, opuszczonych, zaniedbanych i niekochanych. To największe szczęście, skarb i dar od Boga. Niech rodzice nigdy, o tym nie zapominają. Otaczaj opieką i broń od złego.
2022-06-01
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twą opiekę, pomoc i miłość. Bardzo proszę o łaskę powrotu do Boga uzdrowienie duszy i ciała dla syna Tomasza. Proszę o uwolnienie od złych duchów, alkoholu, złości, zaślepienia i narkotyków. Matko ratuj, zawierzam go Twej opiece, nie opuszczaj.
2022-06-01
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, pragnę błagać o potrzebne łaski dla syna Łukasza w 35 rocznicę urodzin. Maryjo, oddaję i zawierzam go Tobie. Proszę o pracę, której tak potrzebuje, siły i zdrowie. Prowadź po drogach życia i wspieraj. Otocz płaszczem swojej matczynej opieki.
2022-05-31
Krystyna
Matko Boża Miłosierdzia, prosimy o Boże miłosierdzie dla Aleksandra, o łaskę uwolnienia go od wszelkiego zła. Wyproś dla jego rodziców, rodziny przemianę życia i łaskę nawrócenia, przebaczenia i pojednania.
2022-05-31
Krystyna
Matko Miłosierdzia, Uzdrowienia chorych, dziękujemy za szczęśliwy przebieg operacji Lucyny, prosimy o opiekę nad całą rodziną i pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw rodzinnych.