Matka Boza Milosierdzia Opactwo pion 1280

Cześć oddajemy Ci, Matko Chrystusowa, Nasza Pani. Jak Ojcowie nasi, tak i my gromadzimy się przed Twoim łaskawym Obliczem. Z wysokości ołtarza patrzą na nas Twoje Matczyne Oczy.

Pozwól i nam, Matko, podnieść ufne spojrzenie ku Tobie. Pozwól na to szczególnie tym, którym ciężko na sercu, ludziom spracowanym, zmęczonym, chorym, słabym. Swoim możnym Orędownictwem przeprowadź do Serca Bożego braci naszych, którzy zboczyli z drogi wiary i przykazań, a uproś wszystkim łaskę, by żyli jak dzieci Boże.

Wstawiaj się za nami, osłaniaj naszą młodzież i dzieci, bądź Panią naszych ognisk rodzinnych, otaczaj opieką wszystkie miejsca pracy, czuwaj nad naszymi drogami, wyjednaj nam moc wiary, bezpieczeństwo, pomyślność w poczynaniach, radość, nadzieję i pokój.

Strzeż nas wszystkich: naszych biskupów, kapłanów i cały lud wierny. Uproś błogosławieństwo naszej Ojczyźnie. Niech Twoja dobroć i Twoje miłosierne pośrednictwo skierują myśli i czyny nasze do Jezusa, Syna Twego a naszego Odkupiciela, abyśmy, tak jak Ty, wszystko czynili dla Niego. Amen.

Oryginalny wizerunek Matki Bożej w Ostrej Bramie zdobi srebrny półksiężyc z wygrawerowanym napisem podziękowania za wysłuchanie próśb, złożony jako wotum w 1849 r. W naszym Kościele Matce Bożej ofiarował taki półksiężyc w 2010 roku Kazimierz K. Jest to znak wdzięczności Bogu za życie i zdrowie. Obok ołtarza jesz szereg wot, złożonych Matce Bożej za wysłuchane modlitwy.

W każdą środę wieczorem włączamy przekazane intencje w nabożeństwo nowenny do Matki Bożej Miłosierdzia
17.30 –  nowenna w kościele a następnie Msza Święta

Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia

Na początku:

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Na dużych paciorkach:

Maryjo, Matko łaski i Matko Miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci (1 raz).

Na małych paciorkach:

Maryjo, Matko Miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego (10 razy).

Na zakończenie:

Najmiłosierniejsza Matko, otwierasz przed nami, , szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęcone tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegły czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowały dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosiły obraz serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.

Intencje złozone w ostatnim okresie:
2022-09-27
Halina
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymaną pomoc, błagam Cię o wszelkie potrzebne łaski. Ty Matko wiesz, co nas trapi i czego nam potrzeba, prowadź nas dobrą drogą i ratuj od złego. Maryjo opiekuj się moją rodziną.
2022-09-27
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, błagam Cię o opiekę, zdrowie i błogosławieństwo dla moich dzieci, o wytrwałość w pokonywaniu trudności, wiarę, nadzieję i miłość w nadchodzącym roku akademickim. Maryjo nie opuszczaj nas.
2022-09-21
Halina
O błogosławieństwo dla całej rodziny, uratowanie.
2022-09-20
Córka
O wieczny odpoczynek i spokój duszy dla moich rodziców Janiny i Albina.
2022-09-20
Mama
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam o zdrowie i opiekę nad moimi dziećmi, prowadź ich dobrą drogą, dopomóż żeby skończyły studia, były samodzielne ulecz z lęku i niepewności, Maryjo nie opuszczaj nas.
2022-09-19
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za Twoją miłość i pomoc.Wypraszaj u Syna Swego zdrowie duszy i Ciała dla Izy i powrót moich dzieci do Boga.
2022-09-19
Anna
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za Twoją miłość i dobroć. proszę wyproś u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-09-13
Ciocia
O szczęśliwe rozwiązanie dla mojej siostrzenicy i wszelkie potrzebne łaski dla jej rodziny
2022-09-13
Halina
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za uratowanie mojego małżeństwa, błagam Cię, dopomóż nam przetrwać złe chwile i pokonać wszystkie trudności
2022-09-13
Córka
O wieczny odpoczynek i spokój duszy dla moich rodziców Janiny i Albina
2022-09-13
Mama
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję Ci za miłość i dobroć, za wszystkie otrzymane łaski, błagam Cię o opiekę nad moim synem, obdarz go zdrowiem, żeby nigdy już nie miał nawrotu choroby, żeby skończył studia i mógł pracować, o dobrą żonę dla niego. Matko najukochańsza nie opuszczaj nas.
2022-09-13
Mama
O zdrowie i błogosławieństwo dla mojej córki w dniu urodzin, Matko Boża Miłosierdzia błagam Cię, otocz ją opieką, prowadź dobrą drogą, obdarz zdrowiem, dopomóż, żeby skończyła studia, nie była samotna, proszę o dobrego męża dla niej. Maryjo nie opuszczaj nas.
2022-09-13
Anna
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za powrót Łukasza do sprawności fizycznej .Matko miej go w swojej opiece.
2022-09-13
Anna
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za miłość i dobroć.Wypraszaj u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-09-13
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za miłość i pomoc. Wypraszaj u Syna Swego zdrowie duszy i ciała dla Izy oraz światło Ducha Św. w czasie egzaminu.
2022-09-13
czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Marii, Anity, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-09-07
Halina
O zdrowie i zgodę w rodzinie
2022-09-06
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za Twoją miłość, dobroć i pomoc. Wypraszaj u Syna Swego zdrowie duszy i ciała dla Izy oraz światło Ducha Św. dla niej w czasie egzaminu.
2022-09-06
Anna
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za Twoją miłość. Wypraszaj u Syna Swego zdrowie i powrót do sprawności fizycznej po wypadku dla Łukasza.
2022-09-06
Anna
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za miłość i dobroć. Wypraszaj u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-09-06
Halina
Matko Boża Miłosierdzia proszę Cię o zdrowie dla siebie i mojej rodziny, o siłę i wytrzymałość dla mnie w pokonywaniu codziennych trudności, o słuszne podejmowanie decyzji. Maryjo nie opuszczaj nas.
2022-09-06
Ciocia
O szczęśliwe rozwiązanie dla mojej siostrzenicy, daj jej zdrowie i siłę w pokonywaniu codziennych czynności.
2022-09-06
Mama
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za otrzymane łaski; błagam Cię o zdrowie dla mojego syna, zabierz od niego tę chorobę, przywrócić mu wiarę, nadzieję i miłość, przywrócić radość życia i chęć życia. O Najukochańsza Matko spraw, żeby miał jakiś cel w życiu, żeby miał dla kogo żyć, skończył studia, mógł się uczyć i pracować, żeby był samodzielny. Błagam Cię, opiekuj się nim, strzeż od złego i prowadź dobrą drogą, błagam o dobrą żonę dla niego. Matko nie opuszczaj nas.
2022-09-06
Mama
Matko Boża Miłosierdzia błagam Cię o opiekę nad moją córką, zabierz od niej lęki, daj jej wiarę, żeby uwierzyła w siebie, że może wiele osiągnąć i nie jest gorsza od innych, żeby skończyła studia, była szczęśliwa i nie była taka samotna. Błagam o zdrowie dla niej, żeby się nie załamała i odnalazła się we współczesnym świecie. Matko nie opuszczaj nas.
2022-09-01
Krystyna
Czcigodna Służebnico Boża Anno Jenke Wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym idziemy do Ciebie abyś nam wskazała drogę do Boga. Porusz nasze serca by były gotowe do wzlotów ku Niebu. Wyproś łaskę dobroci i miłości dla naszych nauczycieli. Bądź z nami na każdy dzień nauki. Wspieraj nas abyśmy nie zeszli na złe drogi.
2022-08-29
Anna
Matko Miłosierdzia błagam o pomoc dla całej rodziny: wyrwanie ze zła, uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie dla mnie, córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza oraz całej rodziny, o wypełnienie się woli Bożej . Proszę o poprawę mojego zdrowia .Matko miłosierdzia módl się za nami. Błagam ratuj.!
2022-08-28
Anna
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za Twoją miłość. Wypraszaj u Syna Swego zdrowie i powrót do sprawności fizycznej po wypadku dla Łukasza.
2022-08-28
Anna
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję i proszę wypraszaj u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-08-28
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za wszelkie łaski i proszę o zdrowie duszy i ciała dla Izy oraz światło Ducha Św.dla niej w czasie egzaminu.
2022-08-26
Teresa
Matko Boża Miłosierdzia proszę o dar życia wiecznego dla ś.p. Julii Żarow.
2022-08-23
mama
Matko Miłosierdzia, dziękuję i jednocześnie proszę, o opiekę nad moją córką podczas naukowego wyjazdu i szczęśliwy powrót do Polski,
2022-08-23
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją cudowną opiekę. Bardzo proszę o łaskę powrotu do Boga dla siostry, siostrzenic, Anny, Zygmunta, Darka, Marka, Witolda, Łukasza, Anny i Grzegorza. Proszę o zdrowie dla żony oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Prosi Twój czciciel.
2022-08-23
Halina
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla moich dzieci, o dobrą przyszłość dla nich, o zdrowie dla nas, o uratowanie małżeństwa i zgodę w rodzinie, Matko nie opuszczaj nas
2022-08-23
Córka
O wieczny odpoczynek i spokój duszy dla moich rodziców Janiny i Albina
2022-08-22
Mama
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję Ci za otrzymane łaski, błagam Cię opiekuj się moją rodziną, daj zdrowie, prowadź moje dzieci właściwą drogą, chroń od złego, przywrócić im radość życia i chęć do życia, Maryjo nie opuszczaj nas
2022-08-22
Anna
Matko Miłosierdzia proszę o pracę dla mnie, opiekę i potrzebne łaski dla całej rodziny.
2022-08-17
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Marii, Danuty, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-08-16
Krystyna
Matko Miłosierdzia prosimy Cię o radość Nieba dla ks. prał. Mariana Rajchla
2022-08-15
Mama
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję za otrzymane łaski, błagam o zdrowie i opiekę dla moich dzieci, uzdrowienie syna; proszę Cię o Najukochańsza Matko wskaż im właściwą drogę w życiu, żeby byli szczęśliwi, chroń od złego i błogosław każdego dnia, dla mnie o zdrowie, cierpliwość i podejmowanie słusznych decyzji, Maryjo nie opuszczaj nas
2022-08-15
Halina
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję Ci za otrzymane łaski, za uratowanie mojego małżeństwa. Proszę Cię nie opuszczaj nas, prowadź dobrą drogą i błogosław każdego dnia
2022-08-10
Mama
Matko Boża Miłosierdzia błagam Cię o opiekę nad moimi dziećmi, żeby potrafiły odnaleźć się we współczesnym świecie, miały przyjaciół, żeby nie były samotne i odizolowane, błogosław im każdego dnia
2022-08-10
Halina
Matko Boża Miłosierdzia dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski, za Twoją pomoc, błagam Cię otocz opieką moją rodzinę, wskaż moim dzieciom właściwą drogę, dopomóż im aby nie pobłądziły, błagam o zdrowie dla córki i uzdrowienie syna, żeby ta straszna choroba już nigdy więcej nie wróciła, dla mnie o podejmowanie słusznych decyzji, o uratowanie mojego małżeństwa, Maryjo nie opuszczaj nas
2022-08-09
Krystyna
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Julii i jej rodziny.
2022-08-09
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Marii, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-08-03
mama
Matko Miłosierdzia, Ty wiesz najlepiej. Błagam o pomoc w rozwiązaniu problemów naukowych, zawodowych mojej córki. Otocz opieką podczas dalekiej podróży, aby szczęśliwie wróciła do domu. Wspomagaj Ja nieustannie.
2022-08-03
Halina
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, błagam o zdrowie dla mojej rodziny uzdrowienie syna, dopomóż mu odnaleźć właściwą drogę w życiu. Maryjo, nie opuszczaj nas.
2022-08-02
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Marii, Łukasza, Katarzyny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-07-28
Łucja
Intencje Bogu znane z prośbą o Boże miłosierdzie, błogosławieństwo, dary i owoce Ducha Św dla mnie i rodziny mojej. Matko Boża Miłosierdzia módl się za nami.
2022-07-27
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę powrotu do Boga dla siostry, siostrzenic, Anny, Zygmunta, Darka, Marka, Witolda, Łukasza i Grzegorza. Proszę o zdrowie dla żony oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Prosi Twój czciciel.
2022-07-26
Halina
Matko Miłosierdzia, błagam o wieczny odpoczynek i spokój duszy dla moich rodziców Janiny i Albina.
2022-07-26
Halina
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, błagam Cię o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo; błagam opiekuj się moją rodziną, szczególnie moimi dziećmi, Matko, nie opuszczaj nas.
2022-07-25
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość i dobroć. Wyproś u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-07-25
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć i pomoc. Wyproś u Syna Swego zdrowie duszy i ciała dla Izy oraz powrót do Boga dla rodziny.
2022-07-25
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość. Wypraszaj u Syna Swego zdrowie i powrót do sprawności fizycznej po wypadku dla Łukasza.
2022-07-20
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę powrotu do Boga dla siostry, siostrzenic, Anny, Zygmunta, Darka, Marka, Witolda, Łukasza i Grzegorza. Proszę o zdrowie dla żony oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Prosi Twój czciciel.
2022-07-20
sąsiadka
Matko Miłosierdzia, proszę o powrót do zdrowia i do Rodzin moich sąsiadek, Pani Katarzyny i Pani Beaty,
2022-07-19
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, jestem Ci wdzięczna za wszelkie łaski. Błagam o dar potomstwa.
2022-07-19
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za za Twoją Miłość, Wypraszaj zdrowie i powrót do sprawności fizycznej po wypadku dla Łukasza.
2022-07-19
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć i pomoc. Wypraszaj u Syna Swego zdrowie duszy i ciała dla Izy oraz powrót mojej rodziny do Boga.
2022-07-19
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuję za miłość i dobroć. Wypraszaj u Syna Swego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-07-19
Halina
Matko Ostrobramska, wypraszaj szczęśliwe rozwiązanie dla siostrzenicy i zdrowie dla jej rodziny.
2022-07-18
Halina
Matko Boża Miłosierdzia, błagam Cię o pomoc w mojej intencji. Proszę o zdrowie dla moich dzieci, dla mnie i męża. O siłę, wiarę, wytrwałość i zaufanie woli Bożej
2022-07-13
Halina
Matko Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski. Błagam Cię o zdrowie i opiekę dla mojej rodziny.
2022-07-13
Halina
Matko Miłosierdzia, błagam o modlitwę w mojej intencji, Dopomóż wyjść z trudnej sytuacji, Błagam o zdrowie i opiekę dla mojej rodziny szczególnie dla moich dzieci, Prowadź ich dobrą drogą i strzeż od złego.
2022-07-11
Joanna
Matko Miłosierdzia, proszę o pomoc w mojej intencji, o potrzebne łaski i siły. O uwolnienie z całej tej trudnej sytuacji. o cud. Matko Miłosierdzia, błagam pomóż.
2022-07-09
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją dobroć, miłość i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie psychiczne i fizyczne dla Izy oraz powrót do Boga mojej rodziny.
2022-07-09
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość i opiekę proszę o uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-07-09
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za szczęśliwe pielgrzymowanie do Ziemi Świętej oraz głębokie przeżycia duchowe.
2022-07-06
Żona
Matko Miłosierdzia, błagam Cię o pokój i miłość w moim małżeństwie. Otaczaj opiekę nad całą naszą rodziną.
2022-07-05
Halina
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za otrzymane łaski: za dobre zdanie egzaminów córki, za zdrowie. Błagam Cię opiekuj się nią, prowadź dobrą drogą, strzeż od złego, żeby była zdrowa i szczęśliwa.
2022-07-05
Łucja
Matko Miłosierdzia, proszę w intencji pokutnej Bogu znanej, o Boże miłosierdzie.
2022-07-05
Adrian
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o łaskę zdrowa, dziękuję za Twą miłość opiekę oraz za szczęśliwe zdanie matury. Adrian
2022-07-05
Zofia
Matko Miłosierdzia, polecam zmarłego brata Adama, wyproś mu miejsce w małym kąciku u Jezusa stóp. Proszę także o opiekę nad Jego rodziną.
2022-07-05
Halina
Matko Boża Miłosierdzia, błagam o zdrowie dla mojego syna, uzdrów go, przywrócić mu wiarę, radość i chęć do życia, żeby chciał i mógł się uczyć, chciał pracować i mógł pracować, żeby nie był taki samotny, Matko Miłosierdzia, wysłuchaj mojej prośby.
2022-07-05
Halina
Matko Miłosierna, dziękuję Ci za otrzymane łaski, proszę i błagam o dalszą opiekę, pojednanie w rodzinie i o dobrą przyszłość dla moich dzieci; Matko Miłosierdzia, Ty wiesz co nam potrzeba.
2022-07-04
Łucja
Matko Miłosierdzia, błagam w intencjach Tobie i Bogu znanych, o Boże miłosierdzie nade mną i całą moją rodziną, za żyjących i zmarłych, Amen
2022-06-29
Anna
Matko Miłosierdzia błagam o pomoc dla całej rodziny : wyrwanie ze zła, uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie dla mnie, córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza oraz naszych rodzin, o wypełnienie woli Bożej. Maryjo, ratuj, błagam.
2022-06-29
Anna
Matko Miłosierdzia, błagam w mojej intencji, o zdrowie, siły i nadzieję. O uwolnienie od dręczeń i działania złych duchów. O rozeznanie co jest zgodne z wolą Pana Boga. O potrzebne łaski, o jasne Światło Ducha Świętego co mam robić, o postawienie na mojej drodze kogoś kto mi pomoże, o cud. Matko Miłosierdzia, ratuj!
2022-06-28
Marzena
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o pojednanie w rodzinie, dobrą pracę, błogosławieństwo w życiu osobistym i dary Ducha Świętego na każdy dzień.
2022-06-26
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za miłość i dobroć. Bardzo proszę o opiekę w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej oraz za owoce duchowe.
2022-06-26
Anna
Matko Boża Miłosierna, dziękuję za Twoją miłość i dobroć. Bardzo proszę o uzdrowienie od nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-06-26
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją opiekę, pomoc i miłość. Wpraszaj u Syna Swojego zdrowie duszy i ciała oraz światło Ducha Św. w czasie sesji dla Izabeli.
2022-06-22
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże na nowej drodze życia dla zawierających małżeństwo chrześniaka i chrześnicy oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-06-21
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o łaskę zdrowia dla mojej córki. Matko, Ty wiesz.
2022-06-21
Rodzina
Matko Miłosierna, powierniczko naszych problemów i trosk. Dziękuję za troskę i otrzymane łaski. Proszę o wsparcie dla Brata w Jego skomplikowanym życiu. Dodaj wiary w Boga, aby miał siły przeciwstawić się złu.
2022-06-21
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszelkie wyproszone łaski, opiekę i miłość. Proszę wproś u Syna Twojego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-06-21
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski, opiekę i miłość. Wyproś u Twojego Syna zdrowie duszy i ciała oraz światło Ducha Świętego w czasie sesji dla Izabeli.
2022-06-15
Zofia
Matko Miłosierdzia, dziękujemy Ci za dar kapłaństwa ks. Prałata Mariana Rajchla I prosimy dla Niego o dar życia wiecznego w Królestwie Niebieskim.
2022-06-15
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę powrotu do Boga dla siostry, siostrzenic, Anny, Zygmunta, Darka, Marka, Witolda, Łukasza, Grzegorza, o zdrowie dla żony oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-06-14
Waldemar
Matko Miłosierdzia, dziękuję za opiekę podczas pobytu w szpitalu. Proszę dalej mniej mnie w Swojej opiece.
2022-06-14
Anna
Matko Boża Miłosierna, dziękuję za Twoją opiekę, pomoc i miłość. Bardzo proszę o uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-06-14
Dorota
Matko Boża Miłosierna, dziękuję za Twoją opiekę, pomoc i miłość. Bardzo proszę o zdrowie duszy i ciała o łaskę wiary dla Izabeli.
2022-06-08
Dorota
Matko Boża Miłosierna, dziękuję za Twoją opiekę, pomoc i miłość. Bardzo proszę o światło Ducha Św. w czasie sesji egzaminacyjnej dla Izabeli oraz o zdrowie fizyczne i psychiczne.
2022-06-07
Waldemar
Matko Miłosierdzia, proszę o opiekę w czasie pobytu w szpitalu i szczęśliwy zabieg.
2022-06-01
Babcia
Matko Boża Miłosierdzia, w tym szczególnym dniu pragnę Cię błagać o miłość, troskę, poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich dzieci, szczególnie tych niechcianych, opuszczonych, zaniedbanych i niekochanych. To największe szczęście, skarb i dar od Boga. Niech rodzice nigdy, o tym nie zapominają. Otaczaj opieką i broń od złego.
2022-06-01
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twą opiekę, pomoc i miłość. Bardzo proszę o łaskę powrotu do Boga uzdrowienie duszy i ciała dla syna Tomasza. Proszę o uwolnienie od złych duchów, alkoholu, złości, zaślepienia i narkotyków. Matko ratuj, zawierzam go Twej opiece, nie opuszczaj.
2022-06-01
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, pragnę błagać o potrzebne łaski dla syna Łukasza w 35 rocznicę urodzin. Maryjo, oddaję i zawierzam go Tobie. Proszę o pracę, której tak potrzebuje, siły i zdrowie. Prowadź po drogach życia i wspieraj. Otocz płaszczem swojej matczynej opieki.
2022-05-31
Krystyna
Matko Boża Miłosierdzia, prosimy o Boże miłosierdzie dla Aleksandra, o łaskę uwolnienia go od wszelkiego zła. Wyproś dla jego rodziców, rodziny przemianę życia i łaskę nawrócenia, przebaczenia i pojednania.
2022-05-31
Krystyna
Matko Miłosierdzia, Uzdrowienia chorych, dziękujemy za szczęśliwy przebieg operacji Lucyny, prosimy o opiekę nad całą rodziną i pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw rodzinnych.
2022-05-30
Czcicielka.
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie łaski. Proszę o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski w mojej rodzinie i rodzinie męża.
2022-05-25
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę powrotu do Boga dla siostry, siostrzenic, Anny, Zygmunta, Darka, Marka, Witolda, Łukasza, Grzegorza, o zdrowie dla żony oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-05-25
Sylwia
Matko Miłosierdzia, prosimy we wszystkich intencjach Sylwii.
2022-05-18
Rodzina
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie, potrzebne łaski dla rodziny Żyla.
2022-05-18
Rodzina
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie, potrzebne łaski dla rodziny Kruba.
2022-05-11
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę powrotu do Boga dla siostry, siostrzenic, Anny, Zygmunta, Darka, Marka, Witolda, Łukasza, Grzegorza oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-05-04
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę powrotu do Boga dla siostry, siostrzenic, Anny, Zygmunta, Darka, Marka, Witolda, Łukasza, Grzegorza oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-05-03
mama
Matko Miłosierdzia, proszę otocz Twoją opieką moją rodzinę podczas długiej podróży i proszę o szczęśliwy powrót do domu. Czuwaj nad nami.
2022-05-02
Rodzina
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie, potrzebne łaski szczęśliwe zdanie matury dla Adriana.
2022-04-27
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie duszy i ciała, o łaskę wiary dla Grzegorza. Twoja czcicielka.
2022-04-25
Irena
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o łaskę nawrócenia, uwolnienia, uzdrowienia syna Konrada. Maryjo, oddaje i zawierzam go Tobie. Pomóż, aby znalazł pracę i ją podjął. Chroń od złego, złych duchów, prowadź dobrą drogą.
2022-04-25
Irena Topolska
Matko Miłosierdzia, proszę o łaskę nawrócenia, uzdrowienia i uwolnienia od złych duchów, złości, waśni, gniewu od wszelkiego zła, Internetu, pornografii Syna Jacka. Matko Miłosierdzia, proszę ratuj rozwiąż wszystkie węzły zła demonów. Matko Miłosierdzia, zawierzam i proszę mama.
2022-04-23
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, prosimy o pokój na Ukrainie, w Polsce, w Świecie. Prosimy za Putina o zaprzestanie wojny. Za Bartka w 40 rocznice urodzin, o Boże błogosławieństwo, o wiarę dla niego, o uzdrowienie, o zbawienie Mikołaja, Tomasza, Ani, za rodzeństwo Ewę, Bogdana, za rodzinę. Za Ele, dzieci. O przebłaganie, wynagrodzenie za grzechy w rodzinie Milczarskich, Sikorów, Saternus, Szydłowskich. O Boże miłosierdzie dla nas i świata. Za Hanie w miesiącu urodzin, o Boże łaski. Za chorych, cierpiących, w nałogach, za konających. Za zmarłych przodków z naszych rodzin, za śp. rodziców Janinę, Mariana, za śp. Abp Henryka Hoser, za zmarłych kapłanów, za dusze w czyśćcu o niebo.
2022-04-20
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuje że jesteś. Proszę o zdrowie duszy i ciała, łaskę wiary dla Grzegorza. Twoja czcicielka
2022-04-20
Anna
Matko Miłosierdzia dziękuje za Twoją miłość, dobroć, za pomoc i opiekę. Twoja czcicielka
2022-04-20
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o przemianę mojego męża i uzdrowienie małżeństwa.
2022-04-20
Julia
Matko Miłosierdzia, proszę o szczęśliwy powrót Elżbiety, zdrowie i potrzebne łaski dla Bernardety, Agnieszki, Moniki, Elżbiety, Małgorzaty, Janiny i Zenona.
2022-04-20
Julia
Pani Ostrobramska, proszę o dar życia wiecznego dla ś.p. Zenobii i Elżbiety.
2022-04-20
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, jesteśmy wdzięczni za otrzymywane łaski. Błagamy o dar potomstwa. Julia i Krzysztof
2022-04-13
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę powrotu do Boga dla siostry, siostrzenic, Anny, Zygmunta, Darka, Marka, Witolda, Łukasza, Grzegorza oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-04-13
Julia
Matko Miłosierdzia, proszę o zdrowie, potrzebne łaski, błogosławieństwo i opiekę Bożą dla Elżbiety, Bernadetty, Agnieszki, Małgorzaty, Karoliny, Katarzyny, Janiny i Zenona.
2022-04-13
Julia
Matko Miłosierdzia, proszę o przemianę mojego męża i uzdrowienie małżeństwa.
2022-04-13
Julia
Pani Ostrobramska, proszę o dar życia wiecznego wśród zbawionych dla ś.p. Zenobii i Elżbiety.
2022-04-13
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, jesteśmy wdzięczni za otrzymywane łaski. Błagamy o dar potomstwa. Julia i Krzysztof
2022-04-12
Teresa, Krystyna
Najświętsza Panno Maryjo, Matko Miłosierdzia w wigilię Wielkiego Czwartku, dnia ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa pragniemy polecić Ci wszystkich kapłanów; wiernych i gorliwych, słabych i błądzących, młodych i starych, zdrowych i chorych, umierających a także dusze kapłanów cierpiące w czyśćcu. Prosimy Cię Maryjo, abyś wstawiała się za nimi do Boga we wszystkich ich potrzebach.
2022-04-09
Maria
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o radość życia wiecznego dla rodziców Stefanii i Stanisława.
2022-04-09
Maria
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski proszę o błogosławieństwo Boże i Twoją opiekę dla córki i jej dziecka, które nosi pod sercem.
2022-04-05
Teresa, Krystyna
Matko Boża Miłosierdzia, przychodzimy dziś z wielką wdzięcznością, aby podziękować za szczęśliwe rozwiązanie dla Iwony i narodzenie jej synka Ignasia. Matko nasza, Ty wiesz, jakie zagrożenie było dla matki i poczętego dziecka. Ty się o wszystko zatroszczyłaś. Dziękujemy i prosimy o dalszą opiekę nad całą rodziną Iwony, Mirosława i ich dzieci.
2022-04-04
Rodzina
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Adriana.
2022-04-04
Sylwia
Matko Miłosierdzia, proszę o dar uwolnienia, uzdrowienia z chorób mojego ciała i o to samo proszę dla mojego Ojca Walentego. Bardzo proszę o wszystkie potrzebne łaski i skuteczną ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym. O spełnienie w Bogu wiadomych bardzo ważnych dla mnie spraw. Za moją Rodzinę i za tych, którzy prosili mnie o modlitwę. Proszę o odczuwalne zwycięstwo największej łaski, mocy Ducha Świętego. ,,Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska, Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy, bym mógł dać odpowiedź tym, którzy mnie znieważają, bo polegam na Twoich słowach''. Psalm 119. Sylwia
2022-04-03
Łucja
Matko Boża Miłosierdzia, proszę w intencji Bogu znanej, o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo.
2022-04-02
Łucja
Matko Bożego Miłosierdzia, proszę w intencjach Bogu znanych z prośbą o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo.
2022-04-01
Zbigniew
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za opiekę i proszę o Boże miłosierdzie dla Zbigniewa i osób bliskich.
2022-03-30
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Łukasza, Katarzyny, Marii i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-03-28
Teresa, Krystyna
Matko Boża Miłosierdzia, polecamy Twojej opiece ks. Sebastiana. Prosimy, wstawiaj się za nim, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo, strzeż go przed wszelkim złem.
2022-03-26
Monika
W intencjach Bogu znanych, o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo. Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
2022-03-23
mama
Matko Miłosierdzia, pomóż w rozwiązaniu mojej rodzinie, problemów, kłopotów i zmartwień - zdrowotnych i doczesnych.
2022-03-23
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Łukasza, Marii i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-03-19
Asia
Matko Miłosierdzia, prosimy w intencjach Bogu znanych, o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo. Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
2022-03-15
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Łukasza, Marii i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-03-12
Łucja
Matko Miłosierdzia, proszę w intencjach Bogu znanych, proszę o miłosierdzie Boże i błogosławieństwo Boże.
2022-03-09
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Haliny, Marii i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-03-07
Łucja
Królowo Miłosierdzia, prosimy w intencji Bogu znanej oraz o Boże miłosierdzie. Matko Miłosierdzia, wstawiaj się za nami.
2022-03-06
Łucja
Matko Miłosierdzia, proszę w intencjach Bogu wiadomych, o miłosierdzie Boże i błogosławieństwo Boże. Dziękuję za opiekę i pomoc dotychczasową w moim życiu. Ave Maria
2022-03-01
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Haliny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-02-26
Monika
Matko Miłosierdzia, prosimy w intencjach Bogu wiadomych, o Boże miłosierdzie oraz Boże błogosławieństwo. Matko Boża Miłosierdzia, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
2022-02-23
Teresa Katarzyna
Matko Boża Miłosierdzia, otocz płaszczem opieki naród polski i ukraiński, broń nas przed złem, które chce nas oddzielić od Boga. Maryjo, my dzieci Twoje, do Ciebie się uciekamy.
2022-02-19
Monika
Matko Miłosierdzia, proszę w intencjach przebłagalno - wynagradzających, błagalnych i dziękczynnych Bogu wiadomych oraz o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo. Matko Miłosierdzia, wstawiaj się za nami i za całym światem. Amen
2022-02-16
czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla mojej żony, która obchodzi dziś swoje urodziny oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-02-13
Monika
Matko Miłosierdzia, proszę w intencjach przebłagalno - wynagradzających i dziękczynnych Bogu wiadomych. I proszę o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo. Matko Miłosierdzia, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
2022-02-09
czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyjednaj zdrowie i potrzebne łask dla Ernesta, Józefy, Haliny, Beaty, Łukasza i Katarzyny oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-02-01
Zofia
Matko Miłosierdzia, w Dniu Życia Konsekrowanego, polecamy Ci Siostry Benedyktynki prosząc o Boże błogosławieństwo i pełnię darów Ducha Św. w realizacji powołania i w drodze do świętości.
2022-02-01
Zofia
Matko Miłosierdzia, polecamy Ci dzisiejszą solenizantkę śp. Marię Cebulak, wstawiaj się za nią u Swego Syna, by wprowadził ją do krainy życia wiecznego.
2022-02-01
Zofia
Dziękujemy Ci, Matko Miłosierdzia za śp. ks. prałata Mariana Rajchla, który Tobie zawierzył swoje życie, posługę i cierpienie. Wyproś u Swego Syna łaskę życia wiecznego dla ks. Rajchla, jego rodziców i przodków.
2022-02-01
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyjednaj zdrowie i potrzebne łask dla Ernesta, Józefy, Beaty, Łukasza i Katarzyny oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-01-30
Joanna
Matko Miłosierdzia, proszę o Twoją pomoc w intencjach przebłagalno - wynagradzających i dziękczynnych Bogu wiadomych. I proszę o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo.
2022-01-25
czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o wyjednanie zdrowia i potrzebnych łask dla Ernesta, Józefy, Beaty, Łukasza, Marka i Doroty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-01-22
Anna
Matko Miłosierdzia, proszę o dobrego męża dla mnie, zdrowie, Twoją opiekę i potrzebne łaski dla mnie i moich bliskich.
2022-01-19
Ewa
Maryjo, Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie z zaburzeń snu. Kocham Cię, Matko, pomóż i uzdrów mnie.
2022-01-19
czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o wyjednanie zdrowia i potrzebnych łask dla Ernesta, Józefy, Łukasza, Marka i Doroty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-01-18
Teresa Katarzyna
Matko Boża Miłosierdzia, otocz Agnieszkę swoim możnym orędownictwem, pomóż jej w wypełnieniu woli Bożej.
2022-01-18
Teresa Katarzyna
Matko Boża Miłosierdzia, prosimy o życie wieczne w Niebie dla śp. ks. prof. Augustyna Pieli w piątą rocznicę śmierci. Dziękujemy za Jego posługę kapłańską w Parafii pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wdzięczni parafianie
2022-01-18
Julia,
Maryjo, Matko Miłosierdzia, proszę o dar życia wiecznego dla Julii, Wiktora, Katarzyny, Jana, Ewy.
2022-01-12
Sylwia
Matko Miłosierdzia, proszę o potrzebne łaski w trudnych dla mnie sprawach. Bóg zapłać Sylwia.
2022-01-12
Krystyna
Matko Miłosierdzia, dziękuję Ci za budującą postawę lekarza Włodzimierza Bodnara, otocz go swoją opieką i chroń go przed wszelkim złem.
2022-01-12
Krystyna
Matko Miłosierdzia, dziękuję Ci za nieustanną opiekę nad Ks. Marianem Rajchlem, dziękuję za przykład Jego życia oddanego Tobie. I przez Twoje ręce proszę Pana Boga, by obdarzył duszę Śp. Ks. Mariana pełnią szczęścia wiecznego.
2022-01-09
Matka
Matko Miłosierdzia, błagam o opamiętanie dla mojego syna Tomasza, by pomyślał o innych i dorósł do roli męża i ojca. Proszę ustrzeż od błędnych decyzji, które zaważą na całym życiu. Matko, ufam Tobie, nie opuszczaj i prowadź przez życie.
2022-01-09
Małgorzata
Matko Miłosierdzia, pragnę z serca podziękować za pomoc, opiekę, której udzielasz i doświadczam w moim życiu, stawiając na mojej drodze ludzi o wielkim sercu, którzy pomagają przetrwać ciężkie chwile i dodają nadziei, że będzie lepiej. Proszę o potrzebne łaski dla Barbary, Małgorzaty, Anny, Ewy, Jadwigi i ich rodzin. Niech Dobry Bóg obdarza swym Błogosławieństwem i prowadzi przez życie.
2022-01-06
Zofia
W pierwszą rocznicę śmierci ks. Prałata Mariana Rajchla dziękujemy Ci, Matko Miłosierdzia, za posługę tego Kapłana i prosimy o radość wieczną w Królestwie Niebieskim.
2022-01-04
Matka
Matko Miłosierdzia, dziękuję za opiekę nad moją rodziną, za wszystkie otrzymane łaski. Proszę odmień mojego syna. Wyproś, aby Twój Syn uwolnił go od chorych emocji i nałogów. Spraw, aby odnalazł w życiu Chrystusa i zawsze podążał Jego drogą. Matka
2022-01-04
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wypraszaj zdrowie i potrzebne łaski dla Beaty, Małgorzaty, Józefy, Łukasza i Ernesta oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2021-12-29
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wypraszaj zdrowie i potrzebne łaski dla Beatki, Małgorzaty, Józefy, Łukasza i Ernesta oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam w modlitwach. Twój czciciel
2021-12-15
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Uproś u Twego Syna łaski potrzebne dla Patrycji. Miej ją Matko w swojej opiece.
2021-12-14
Krystyna
Maryjo, Matko Miłosierdzia, Twojej opiece powierzamy solenizanta Dariusza. Prosząc o potrzebne łaski dla Niego i Jego rodziny.
2021-12-14
Krystyna
Matko Boża Miłosierdzia, wyproś dar nieba dla śp. ks. Mariana Rajchla. Dziękujemy Ci za pomoc w przygotowaniu publikacji o Nim.
2021-12-11
Leszek
Pani Ostrobramska, dziękuję za Twoją opiekę i rozpalenie miłości do Ciebie i Wilna. Proszę o nawrócenie syna Szymona i prowadzenie dla moich dzieci i mojej rodziny. Miej w opiece Polskę i sprawujących władzę.
2021-12-08
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę o łaski potrzebne dla Patrycji, o nawrócenie. Miej ją Matko w swojej opiece.
2021-12-07
Grupa modlitewna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękujemy za całe życie ks. Mariana Rajchla, za Twoją opiekę nad Nim, wyproś Niebo dla Niego.
2021-12-06
Twój czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Małgorzaty, Józefy i Marii oraz o łaskę życia wiecznego dla zmarłych, którym polecam w modlitwach. Twój czciciel
2021-12-01
Jadwiga
Matko Miłosierdzia, oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu prosząc o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski, zdrowie duszy i ciała dla Jadwigi, Artura, synka Anthonego-Michaela, prosimy o pozytywne zakończenie sprawy w urzędzie, wyjście z kłopotów finansowych, prosimy o pozytywne rozwiązanie sprawy w sądzie żebyśmy nie zostali z dzieckiem na ulicy. Bóg zapłać Jadwiga i Artur
2021-12-01
czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o potrzebne łaski i zdrowie dla Marii. Twój czciciel
2021-11-29
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Uproś u Twego Syna łaski potrzebne dla Patrycji. Miej ją Matko w swojej opiece.
2021-11-26
Jadwiga
Matko Miłosierdzia, oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu prosząc o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski, zdrowie duszy i ciała dla Jadwigi, Artura, synka Anthonego-Michaela, prosimy o pozytywne zakończenie sprawy w urzędzie, wyjście z kłopotów finansowych, prosimy o pozytywne rozwiązanie sprawy w sądzie żebyśmy nie zostali z dzieckiem na ulicy. Bóg zapłać Jadwiga i Artur
2021-11-16
Dorota
MATKO BOŻA MIŁOSIERDZIA, błagam Cię o uzdrowienie duszy i ciała moje i mojego męża Andrzeja i łaski dla mojej rodziny w sprawach Ci wiadomych. Strzeż nas i prowadź nas drogami Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
2021-11-16
Urszula
Matko Miłosierdzia, uproś dla mnie uwolnienie z ciężkiej choroby. Z serca proszę cię o dar zdrowia na ciele i na duszy i Twe matczyne błogosławieństwo dla mnie, męża i dzieci z rodzinami, abym mogła godnie Cię uwielbiać wysławiać i czcić, a rodzinie służyć zdrowiem.
2021-11-16
Ma
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę o łaski potrzebne dla Patrycji. Miej ją Matko w swojej opiece.
2021-11-16
Matka
Maryjo, Matko Boża Ostrobramska, proszę w intencji mojej rodziny. Pomóż nam wyjść z kłopotów finansowych. Ulecz męża i syna z choroby alkoholowej. Uproś nam tych łask u Syna Swego Jezusa Chrystusa. Bóg zapłać
2021-11-15
Ewa
Matko Miłosierdzia, uproś potrzebne łaski dla Michała, te które są mu potrzebne przede wszystkim i dla tych, którzy będą się nim opiekowali, aby operacja przyniosła oczekiwane efekty.
2021-11-14
Janina
Matko Miłosierdzia, całym sercem proszę o ulgę w cierpieniu dla taty, siłę zdrowie i pomoc dla mamy, pomóż im w tym trudnym czasie, błagam o miłosierdzie.
2021-11-08
Urszula
Królowo Miłosierdzia, Królowo naszej Ojczyzny, zachowaj nas od wojny, przelewu krwi, nienawiści. Amen
2021-11-07
Teresa
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie łaski. Proszę o uwolnienie dla Grzegorza z nałogów. Wyproś bym nie utykała. Proszę za dusze zmarłych z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2021-11-07
Teresa
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie łaski. Proszę o uwolnienie i pomoc Oli w jej problemach. O łaskę nawrócenia dla Pauliny.
2021-10-28
Jadwiga
Matko Ostrobramska, oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu, prosząc o potrzebne łaski zdrowie duszy i ciała dla Jadwigi Artura, synka Anthonego-Michaela. Prosimy o pozytywne zakończenie sprawy w urzędzie elektrycznym oraz pomoc w wyjściu z kłopotów finansowych Serdecznie dziękujemy Bóg zapłać. Proszą Jadwiga i Artur.
2021-10-27
Teresa
Gorące podziękowanie za posługę ks. Stanisława w Jarosławskim Opactwie, za Jego zaangażowanie i pracę w Winnicy Pańskiej. Matko Boża Miłosierdzia otaczaj Go zawsze swą matczyną, przemożną opieką i wypraszaj u Swego Syna potrzebne łaski i dary.
2021-10-27
...
W intencji Bogu wiadomej.
2021-10-20
Cziciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o potrzebne łaski i zdrowie dla mojej żony i Małgorzaty oraz o pomoc w nawróceniu siostry i siostrzenic. Twój czciciel
2021-10-13
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski i serdecznie proszę o łaski potrzebne dla Patrycji.
2021-10-06
Krystyna
Maryjo, Matko Miłosierdzia, prosimy o łaskę nieba dla śp. ks. Mariana Rajchla i ks. Franciszka Rząsy, aby jak najszybciej mogli oglądać oblicze Boga. Matko Boża Miłosierdzia, Twojemu wstawiennictwu powierzamy solenizantkę Franciszkę i jej rodzinę, wypraszaj im potrzebne dary i łaski i pomóż wypełnić wolę Bożą.
2021-10-05
Twój czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o potrzebne łaski i pomoc o nawrócenie siostry i siostrzenic i innych członków rodziny oraz Marka, Witolda, Anny, Zygmunta, Grzegorza, Łukasza, Bogdana. Twój czciciel
2021-09-28
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla mojej żony. Twój czciciel
2021-09-21
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za szczęśliwy poród Małgorzaty, proszę o zdrowie dla niej i jej dziecka.