Matka Boza Milosierdzia Opactwo pion 1280

Cześć oddajemy Ci, Matko Chrystusowa, Nasza Pani. Jak Ojcowie nasi, tak i my gromadzimy się przed Twoim łaskawym Obliczem. Z wysokości ołtarza patrzą na nas Twoje Matczyne Oczy.

Pozwól i nam, Matko, podnieść ufne spojrzenie ku Tobie. Pozwól na to szczególnie tym, którym ciężko na sercu, ludziom spracowanym, zmęczonym, chorym, słabym. Swoim możnym Orędownictwem przeprowadź do Serca Bożego braci naszych, którzy zboczyli z drogi wiary i przykazań, a uproś wszystkim łaskę, by żyli jak dzieci Boże.

Wstawiaj się za nami, osłaniaj naszą młodzież i dzieci, bądź Panią naszych ognisk rodzinnych, otaczaj opieką wszystkie miejsca pracy, czuwaj nad naszymi drogami, wyjednaj nam moc wiary, bezpieczeństwo, pomyślność w poczynaniach, radość, nadzieję i pokój.

Strzeż nas wszystkich: naszych biskupów, kapłanów i cały lud wierny. Uproś błogosławieństwo naszej Ojczyźnie. Niech Twoja dobroć i Twoje miłosierne pośrednictwo skierują myśli i czyny nasze do Jezusa, Syna Twego a naszego Odkupiciela, abyśmy, tak jak Ty, wszystko czynili dla Niego. Amen.

Oryginalny wizerunek Matki Bożej w Ostrej Bramie zdobi srebrny półksiężyc z wygrawerowanym napisem podziękowania za wysłuchanie próśb, złożony jako wotum w 1849 r. W naszym Kościele Matce Bożej ofiarował taki półksiężyc w 2010 roku Kazimierz K. Jest to znak wdzięczności Bogu za życie i zdrowie. Obok ołtarza jesz szereg wot, złożonych Matce Bożej za wysłuchane modlitwy.

W każdą środę wieczorem włączamy przekazane intencje w nabożeństwo nowenny do Matki Bożej Miłosierdzia
17.30 –  nowenna w kościele a następnie Msza Święta

Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia

Na początku:

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Na dużych paciorkach:

Maryjo, Matko łaski i Matko Miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci (1 raz).

Na małych paciorkach:

Maryjo, Matko Miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego (10 razy).

Na zakończenie:

Najmiłosierniejsza Matko, otwierasz przed nami, , szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęcone tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegły czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowały dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosiły obraz serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.

Intencje złozone w ostatnim okresie:
2022-07-05
Adrian
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o łaskę zdrowa, dziękuję za Twą miłość opiekę oraz za szczęśliwe zdanie matury. Adrian
2022-07-05
Zofia
Matko Miłosierdzia, polecam zmarłego brata Adama, wyproś mu miejsce w małym kąciku u Jezusa stóp. Proszę także o opiekę nad Jego rodziną.
2022-07-05
Halina
Matko Boża Miłosierdzia, błagam o zdrowie dla mojego syna, uzdrów go, przywrócić mu wiarę, radość i chęć do życia, żeby chciał i mógł się uczyć, chciał pracować i mógł pracować, żeby nie był taki samotny, Matko Miłosierdzia, wysłuchaj mojej prośby.
2022-07-05
Halina
Matko Miłosierna, dziękuję Ci za otrzymane łaski, proszę i błagam o dalszą opiekę, pojednanie w rodzinie i o dobrą przyszłość dla moich dzieci; Matko Miłosierdzia, Ty wiesz co nam potrzeba.
2022-07-04
Łucja
Matko Miłosierdzia, błagam w intencjach Tobie i Bogu znanych, o Boże miłosierdzie nade mną i całą moją rodziną, za żyjących i zmarłych, Amen
2022-06-29
Anna
Matko Miłosierdzia błagam o pomoc dla całej rodziny : wyrwanie ze zła, uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie dla mnie, córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza oraz naszych rodzin, o wypełnienie woli Bożej. Maryjo, ratuj, błagam.
2022-06-29
Anna
Matko Miłosierdzia, błagam w mojej intencji, o zdrowie, siły i nadzieję. O uwolnienie od dręczeń i działania złych duchów. O rozeznanie co jest zgodne z wolą Pana Boga. O potrzebne łaski, o jasne Światło Ducha Świętego co mam robić, o postawienie na mojej drodze kogoś kto mi pomoże, o cud. Matko Miłosierdzia, ratuj!
2022-06-28
Marzena
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o pojednanie w rodzinie, dobrą pracę, błogosławieństwo w życiu osobistym i dary Ducha Świętego na każdy dzień.
2022-06-26
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za miłość i dobroć. Bardzo proszę o opiekę w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej oraz za owoce duchowe.
2022-06-26
Anna
Matko Boża Miłosierna, dziękuję za Twoją miłość i dobroć. Bardzo proszę o uzdrowienie od nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-06-26
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją opiekę, pomoc i miłość. Wpraszaj u Syna Swojego zdrowie duszy i ciała oraz światło Ducha Św. w czasie sesji dla Izabeli.
2022-06-22
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże na nowej drodze życia dla zawierających małżeństwo chrześniaka i chrześnicy oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-06-21
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o łaskę zdrowia dla mojej córki. Matko, Ty wiesz.
2022-06-21
Rodzina
Matko Miłosierna, powierniczko naszych problemów i trosk. Dziękuję za troskę i otrzymane łaski. Proszę o wsparcie dla Brata w Jego skomplikowanym życiu. Dodaj wiary w Boga, aby miał siły przeciwstawić się złu.
2022-06-21
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszelkie wyproszone łaski, opiekę i miłość. Proszę wproś u Syna Twojego uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-06-21
Dorota
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wyproszone łaski, opiekę i miłość. Wyproś u Twojego Syna zdrowie duszy i ciała oraz światło Ducha Świętego w czasie sesji dla Izabeli.
2022-06-15
Zofia
Matko Miłosierdzia, dziękujemy Ci za dar kapłaństwa ks. Prałata Mariana Rajchla I prosimy dla Niego o dar życia wiecznego w Królestwie Niebieskim.
2022-06-15
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę powrotu do Boga dla siostry, siostrzenic, Anny, Zygmunta, Darka, Marka, Witolda, Łukasza, Grzegorza, o zdrowie dla żony oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-06-14
Waldemar
Matko Miłosierdzia, dziękuję za opiekę podczas pobytu w szpitalu. Proszę dalej mniej mnie w Swojej opiece.
2022-06-14
Anna
Matko Boża Miłosierna, dziękuję za Twoją opiekę, pomoc i miłość. Bardzo proszę o uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza.
2022-06-14
Dorota
Matko Boża Miłosierna, dziękuję za Twoją opiekę, pomoc i miłość. Bardzo proszę o zdrowie duszy i ciała o łaskę wiary dla Izabeli.
2022-06-08
Dorota
Matko Boża Miłosierna, dziękuję za Twoją opiekę, pomoc i miłość. Bardzo proszę o światło Ducha Św. w czasie sesji egzaminacyjnej dla Izabeli oraz o zdrowie fizyczne i psychiczne.
2022-06-07
Waldemar
Matko Miłosierdzia, proszę o opiekę w czasie pobytu w szpitalu i szczęśliwy zabieg.
2022-06-01
Babcia
Matko Boża Miłosierdzia, w tym szczególnym dniu pragnę Cię błagać o miłość, troskę, poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich dzieci, szczególnie tych niechcianych, opuszczonych, zaniedbanych i niekochanych. To największe szczęście, skarb i dar od Boga. Niech rodzice nigdy, o tym nie zapominają. Otaczaj opieką i broń od złego.
2022-06-01
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twą opiekę, pomoc i miłość. Bardzo proszę o łaskę powrotu do Boga uzdrowienie duszy i ciała dla syna Tomasza. Proszę o uwolnienie od złych duchów, alkoholu, złości, zaślepienia i narkotyków. Matko ratuj, zawierzam go Twej opiece, nie opuszczaj.
2022-06-01
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, pragnę błagać o potrzebne łaski dla syna Łukasza w 35 rocznicę urodzin. Maryjo, oddaję i zawierzam go Tobie. Proszę o pracę, której tak potrzebuje, siły i zdrowie. Prowadź po drogach życia i wspieraj. Otocz płaszczem swojej matczynej opieki.
2022-05-31
Krystyna
Matko Boża Miłosierdzia, prosimy o Boże miłosierdzie dla Aleksandra, o łaskę uwolnienia go od wszelkiego zła. Wyproś dla jego rodziców, rodziny przemianę życia i łaskę nawrócenia, przebaczenia i pojednania.
2022-05-31
Krystyna
Matko Miłosierdzia, Uzdrowienia chorych, dziękujemy za szczęśliwy przebieg operacji Lucyny, prosimy o opiekę nad całą rodziną i pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw rodzinnych.
2022-05-30
Czcicielka.
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie łaski. Proszę o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski w mojej rodzinie i rodzinie męża.
2022-05-25
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę powrotu do Boga dla siostry, siostrzenic, Anny, Zygmunta, Darka, Marka, Witolda, Łukasza, Grzegorza, o zdrowie dla żony oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-05-25
Sylwia
Matko Miłosierdzia, prosimy we wszystkich intencjach Sylwii.
2022-05-18
Rodzina
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie, potrzebne łaski dla rodziny Żyla.
2022-05-18
Rodzina
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie, potrzebne łaski dla rodziny Kruba.
2022-05-11
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę powrotu do Boga dla siostry, siostrzenic, Anny, Zygmunta, Darka, Marka, Witolda, Łukasza, Grzegorza oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-05-04
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę powrotu do Boga dla siostry, siostrzenic, Anny, Zygmunta, Darka, Marka, Witolda, Łukasza, Grzegorza oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-05-03
mama
Matko Miłosierdzia, proszę otocz Twoją opieką moją rodzinę podczas długiej podróży i proszę o szczęśliwy powrót do domu. Czuwaj nad nami.
2022-05-02
Rodzina
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie, potrzebne łaski szczęśliwe zdanie matury dla Adriana.
2022-04-27
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie duszy i ciała, o łaskę wiary dla Grzegorza. Twoja czcicielka.
2022-04-25
Irena
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o łaskę nawrócenia, uwolnienia, uzdrowienia syna Konrada. Maryjo, oddaje i zawierzam go Tobie. Pomóż, aby znalazł pracę i ją podjął. Chroń od złego, złych duchów, prowadź dobrą drogą.
2022-04-25
Irena Topolska
Matko Miłosierdzia, proszę o łaskę nawrócenia, uzdrowienia i uwolnienia od złych duchów, złości, waśni, gniewu od wszelkiego zła, Internetu, pornografii Syna Jacka. Matko Miłosierdzia, proszę ratuj rozwiąż wszystkie węzły zła demonów. Matko Miłosierdzia, zawierzam i proszę mama.
2022-04-23
Anna
Matko Boża Miłosierdzia, prosimy o pokój na Ukrainie, w Polsce, w Świecie. Prosimy za Putina o zaprzestanie wojny. Za Bartka w 40 rocznice urodzin, o Boże błogosławieństwo, o wiarę dla niego, o uzdrowienie, o zbawienie Mikołaja, Tomasza, Ani, za rodzeństwo Ewę, Bogdana, za rodzinę. Za Ele, dzieci. O przebłaganie, wynagrodzenie za grzechy w rodzinie Milczarskich, Sikorów, Saternus, Szydłowskich. O Boże miłosierdzie dla nas i świata. Za Hanie w miesiącu urodzin, o Boże łaski. Za chorych, cierpiących, w nałogach, za konających. Za zmarłych przodków z naszych rodzin, za śp. rodziców Janinę, Mariana, za śp. Abp Henryka Hoser, za zmarłych kapłanów, za dusze w czyśćcu o niebo.
2022-04-20
Anna
Matko Miłosierdzia, dziękuje że jesteś. Proszę o zdrowie duszy i ciała, łaskę wiary dla Grzegorza. Twoja czcicielka
2022-04-20
Anna
Matko Miłosierdzia dziękuje za Twoją miłość, dobroć, za pomoc i opiekę. Twoja czcicielka
2022-04-20
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o przemianę mojego męża i uzdrowienie małżeństwa.
2022-04-20
Julia
Matko Miłosierdzia, proszę o szczęśliwy powrót Elżbiety, zdrowie i potrzebne łaski dla Bernardety, Agnieszki, Moniki, Elżbiety, Małgorzaty, Janiny i Zenona.
2022-04-20
Julia
Pani Ostrobramska, proszę o dar życia wiecznego dla ś.p. Zenobii i Elżbiety.
2022-04-20
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, jesteśmy wdzięczni za otrzymywane łaski. Błagamy o dar potomstwa. Julia i Krzysztof
2022-04-13
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę powrotu do Boga dla siostry, siostrzenic, Anny, Zygmunta, Darka, Marka, Witolda, Łukasza, Grzegorza oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-04-13
Julia
Matko Miłosierdzia, proszę o zdrowie, potrzebne łaski, błogosławieństwo i opiekę Bożą dla Elżbiety, Bernadetty, Agnieszki, Małgorzaty, Karoliny, Katarzyny, Janiny i Zenona.
2022-04-13
Julia
Matko Miłosierdzia, proszę o przemianę mojego męża i uzdrowienie małżeństwa.
2022-04-13
Julia
Pani Ostrobramska, proszę o dar życia wiecznego wśród zbawionych dla ś.p. Zenobii i Elżbiety.
2022-04-13
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, jesteśmy wdzięczni za otrzymywane łaski. Błagamy o dar potomstwa. Julia i Krzysztof
2022-04-12
Teresa, Krystyna
Najświętsza Panno Maryjo, Matko Miłosierdzia w wigilię Wielkiego Czwartku, dnia ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa pragniemy polecić Ci wszystkich kapłanów; wiernych i gorliwych, słabych i błądzących, młodych i starych, zdrowych i chorych, umierających a także dusze kapłanów cierpiące w czyśćcu. Prosimy Cię Maryjo, abyś wstawiała się za nimi do Boga we wszystkich ich potrzebach.
2022-04-09
Maria
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o radość życia wiecznego dla rodziców Stefanii i Stanisława.
2022-04-09
Maria
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski proszę o błogosławieństwo Boże i Twoją opiekę dla córki i jej dziecka, które nosi pod sercem.
2022-04-05
Teresa, Krystyna
Matko Boża Miłosierdzia, przychodzimy dziś z wielką wdzięcznością, aby podziękować za szczęśliwe rozwiązanie dla Iwony i narodzenie jej synka Ignasia. Matko nasza, Ty wiesz, jakie zagrożenie było dla matki i poczętego dziecka. Ty się o wszystko zatroszczyłaś. Dziękujemy i prosimy o dalszą opiekę nad całą rodziną Iwony, Mirosława i ich dzieci.
2022-04-04
Rodzina
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Adriana.
2022-04-04
Sylwia
Matko Miłosierdzia, proszę o dar uwolnienia, uzdrowienia z chorób mojego ciała i o to samo proszę dla mojego Ojca Walentego. Bardzo proszę o wszystkie potrzebne łaski i skuteczną ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym. O spełnienie w Bogu wiadomych bardzo ważnych dla mnie spraw. Za moją Rodzinę i za tych, którzy prosili mnie o modlitwę. Proszę o odczuwalne zwycięstwo największej łaski, mocy Ducha Świętego. ,,Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska, Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy, bym mógł dać odpowiedź tym, którzy mnie znieważają, bo polegam na Twoich słowach''. Psalm 119. Sylwia
2022-04-03
Łucja
Matko Boża Miłosierdzia, proszę w intencji Bogu znanej, o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo.
2022-04-02
Łucja
Matko Bożego Miłosierdzia, proszę w intencjach Bogu znanych z prośbą o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo.
2022-04-01
Zbigniew
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za opiekę i proszę o Boże miłosierdzie dla Zbigniewa i osób bliskich.
2022-03-30
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Łukasza, Katarzyny, Marii i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-03-28
Teresa, Krystyna
Matko Boża Miłosierdzia, polecamy Twojej opiece ks. Sebastiana. Prosimy, wstawiaj się za nim, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo, strzeż go przed wszelkim złem.
2022-03-26
Monika
W intencjach Bogu znanych, o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo. Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
2022-03-23
mama
Matko Miłosierdzia, pomóż w rozwiązaniu mojej rodzinie, problemów, kłopotów i zmartwień - zdrowotnych i doczesnych.
2022-03-23
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Łukasza, Marii i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-03-19
Asia
Matko Miłosierdzia, prosimy w intencjach Bogu znanych, o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo. Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
2022-03-15
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Łukasza, Marii i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-03-12
Łucja
Matko Miłosierdzia, proszę w intencjach Bogu znanych, proszę o miłosierdzie Boże i błogosławieństwo Boże.
2022-03-09
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Haliny, Marii i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-03-07
Łucja
Królowo Miłosierdzia, prosimy w intencji Bogu znanej oraz o Boże miłosierdzie. Matko Miłosierdzia, wstawiaj się za nami.
2022-03-06
Łucja
Matko Miłosierdzia, proszę w intencjach Bogu wiadomych, o miłosierdzie Boże i błogosławieństwo Boże. Dziękuję za opiekę i pomoc dotychczasową w moim życiu. Ave Maria
2022-03-01
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Haliny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-02-26
Monika
Matko Miłosierdzia, prosimy w intencjach Bogu wiadomych, o Boże miłosierdzie oraz Boże błogosławieństwo. Matko Boża Miłosierdzia, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
2022-02-23
Teresa Katarzyna
Matko Boża Miłosierdzia, otocz płaszczem opieki naród polski i ukraiński, broń nas przed złem, które chce nas oddzielić od Boga. Maryjo, my dzieci Twoje, do Ciebie się uciekamy.
2022-02-19
Monika
Matko Miłosierdzia, proszę w intencjach przebłagalno - wynagradzających, błagalnych i dziękczynnych Bogu wiadomych oraz o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo. Matko Miłosierdzia, wstawiaj się za nami i za całym światem. Amen
2022-02-16
czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla mojej żony, która obchodzi dziś swoje urodziny oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-02-13
Monika
Matko Miłosierdzia, proszę w intencjach przebłagalno - wynagradzających i dziękczynnych Bogu wiadomych. I proszę o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo. Matko Miłosierdzia, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
2022-02-09
czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyjednaj zdrowie i potrzebne łask dla Ernesta, Józefy, Haliny, Beaty, Łukasza i Katarzyny oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-02-01
Zofia
Matko Miłosierdzia, w Dniu Życia Konsekrowanego, polecamy Ci Siostry Benedyktynki prosząc o Boże błogosławieństwo i pełnię darów Ducha Św. w realizacji powołania i w drodze do świętości.
2022-02-01
Zofia
Matko Miłosierdzia, polecamy Ci dzisiejszą solenizantkę śp. Marię Cebulak, wstawiaj się za nią u Swego Syna, by wprowadził ją do krainy życia wiecznego.
2022-02-01
Zofia
Dziękujemy Ci, Matko Miłosierdzia za śp. ks. prałata Mariana Rajchla, który Tobie zawierzył swoje życie, posługę i cierpienie. Wyproś u Swego Syna łaskę życia wiecznego dla ks. Rajchla, jego rodziców i przodków.
2022-02-01
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wyjednaj zdrowie i potrzebne łask dla Ernesta, Józefy, Beaty, Łukasza i Katarzyny oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-01-30
Joanna
Matko Miłosierdzia, proszę o Twoją pomoc w intencjach przebłagalno - wynagradzających i dziękczynnych Bogu wiadomych. I proszę o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo.
2022-01-25
czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o wyjednanie zdrowia i potrzebnych łask dla Ernesta, Józefy, Beaty, Łukasza, Marka i Doroty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-01-22
Anna
Matko Miłosierdzia, proszę o dobrego męża dla mnie, zdrowie, Twoją opiekę i potrzebne łaski dla mnie i moich bliskich.
2022-01-19
Ewa
Maryjo, Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie z zaburzeń snu. Kocham Cię, Matko, pomóż i uzdrów mnie.
2022-01-19
czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o wyjednanie zdrowia i potrzebnych łask dla Ernesta, Józefy, Łukasza, Marka i Doroty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2022-01-18
Teresa Katarzyna
Matko Boża Miłosierdzia, otocz Agnieszkę swoim możnym orędownictwem, pomóż jej w wypełnieniu woli Bożej.
2022-01-18
Teresa Katarzyna
Matko Boża Miłosierdzia, prosimy o życie wieczne w Niebie dla śp. ks. prof. Augustyna Pieli w piątą rocznicę śmierci. Dziękujemy za Jego posługę kapłańską w Parafii pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wdzięczni parafianie
2022-01-18
Julia,
Maryjo, Matko Miłosierdzia, proszę o dar życia wiecznego dla Julii, Wiktora, Katarzyny, Jana, Ewy.
2022-01-12
Sylwia
Matko Miłosierdzia, proszę o potrzebne łaski w trudnych dla mnie sprawach. Bóg zapłać Sylwia.
2022-01-12
Krystyna
Matko Miłosierdzia, dziękuję Ci za budującą postawę lekarza Włodzimierza Bodnara, otocz go swoją opieką i chroń go przed wszelkim złem.
2022-01-12
Krystyna
Matko Miłosierdzia, dziękuję Ci za nieustanną opiekę nad Ks. Marianem Rajchlem, dziękuję za przykład Jego życia oddanego Tobie. I przez Twoje ręce proszę Pana Boga, by obdarzył duszę Śp. Ks. Mariana pełnią szczęścia wiecznego.
2022-01-09
Matka
Matko Miłosierdzia, błagam o opamiętanie dla mojego syna Tomasza, by pomyślał o innych i dorósł do roli męża i ojca. Proszę ustrzeż od błędnych decyzji, które zaważą na całym życiu. Matko, ufam Tobie, nie opuszczaj i prowadź przez życie.
2022-01-09
Małgorzata
Matko Miłosierdzia, pragnę z serca podziękować za pomoc, opiekę, której udzielasz i doświadczam w moim życiu, stawiając na mojej drodze ludzi o wielkim sercu, którzy pomagają przetrwać ciężkie chwile i dodają nadziei, że będzie lepiej. Proszę o potrzebne łaski dla Barbary, Małgorzaty, Anny, Ewy, Jadwigi i ich rodzin. Niech Dobry Bóg obdarza swym Błogosławieństwem i prowadzi przez życie.
2022-01-06
Zofia
W pierwszą rocznicę śmierci ks. Prałata Mariana Rajchla dziękujemy Ci, Matko Miłosierdzia, za posługę tego Kapłana i prosimy o radość wieczną w Królestwie Niebieskim.
2022-01-04
Matka
Matko Miłosierdzia, dziękuję za opiekę nad moją rodziną, za wszystkie otrzymane łaski. Proszę odmień mojego syna. Wyproś, aby Twój Syn uwolnił go od chorych emocji i nałogów. Spraw, aby odnalazł w życiu Chrystusa i zawsze podążał Jego drogą. Matka
2022-01-04
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wypraszaj zdrowie i potrzebne łaski dla Beaty, Małgorzaty, Józefy, Łukasza i Ernesta oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
2021-12-29
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Wypraszaj zdrowie i potrzebne łaski dla Beatki, Małgorzaty, Józefy, Łukasza i Ernesta oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam w modlitwach. Twój czciciel
2021-12-15
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Uproś u Twego Syna łaski potrzebne dla Patrycji. Miej ją Matko w swojej opiece.
2021-12-14
Krystyna
Maryjo, Matko Miłosierdzia, Twojej opiece powierzamy solenizanta Dariusza. Prosząc o potrzebne łaski dla Niego i Jego rodziny.
2021-12-14
Krystyna
Matko Boża Miłosierdzia, wyproś dar nieba dla śp. ks. Mariana Rajchla. Dziękujemy Ci za pomoc w przygotowaniu publikacji o Nim.
2021-12-11
Leszek
Pani Ostrobramska, dziękuję za Twoją opiekę i rozpalenie miłości do Ciebie i Wilna. Proszę o nawrócenie syna Szymona i prowadzenie dla moich dzieci i mojej rodziny. Miej w opiece Polskę i sprawujących władzę.
2021-12-08
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę o łaski potrzebne dla Patrycji, o nawrócenie. Miej ją Matko w swojej opiece.
2021-12-07
Grupa modlitewna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękujemy za całe życie ks. Mariana Rajchla, za Twoją opiekę nad Nim, wyproś Niebo dla Niego.
2021-12-06
Twój czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Małgorzaty, Józefy i Marii oraz o łaskę życia wiecznego dla zmarłych, którym polecam w modlitwach. Twój czciciel
2021-12-01
Jadwiga
Matko Miłosierdzia, oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu prosząc o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski, zdrowie duszy i ciała dla Jadwigi, Artura, synka Anthonego-Michaela, prosimy o pozytywne zakończenie sprawy w urzędzie, wyjście z kłopotów finansowych, prosimy o pozytywne rozwiązanie sprawy w sądzie żebyśmy nie zostali z dzieckiem na ulicy. Bóg zapłać Jadwiga i Artur
2021-12-01
czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o potrzebne łaski i zdrowie dla Marii. Twój czciciel
2021-11-29
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Uproś u Twego Syna łaski potrzebne dla Patrycji. Miej ją Matko w swojej opiece.
2021-11-26
Jadwiga
Matko Miłosierdzia, oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu prosząc o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski, zdrowie duszy i ciała dla Jadwigi, Artura, synka Anthonego-Michaela, prosimy o pozytywne zakończenie sprawy w urzędzie, wyjście z kłopotów finansowych, prosimy o pozytywne rozwiązanie sprawy w sądzie żebyśmy nie zostali z dzieckiem na ulicy. Bóg zapłać Jadwiga i Artur
2021-11-16
Dorota
MATKO BOŻA MIŁOSIERDZIA, błagam Cię o uzdrowienie duszy i ciała moje i mojego męża Andrzeja i łaski dla mojej rodziny w sprawach Ci wiadomych. Strzeż nas i prowadź nas drogami Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
2021-11-16
Urszula
Matko Miłosierdzia, uproś dla mnie uwolnienie z ciężkiej choroby. Z serca proszę cię o dar zdrowia na ciele i na duszy i Twe matczyne błogosławieństwo dla mnie, męża i dzieci z rodzinami, abym mogła godnie Cię uwielbiać wysławiać i czcić, a rodzinie służyć zdrowiem.
2021-11-16
Ma
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę o łaski potrzebne dla Patrycji. Miej ją Matko w swojej opiece.
2021-11-16
Matka
Maryjo, Matko Boża Ostrobramska, proszę w intencji mojej rodziny. Pomóż nam wyjść z kłopotów finansowych. Ulecz męża i syna z choroby alkoholowej. Uproś nam tych łask u Syna Swego Jezusa Chrystusa. Bóg zapłać
2021-11-15
Ewa
Matko Miłosierdzia, uproś potrzebne łaski dla Michała, te które są mu potrzebne przede wszystkim i dla tych, którzy będą się nim opiekowali, aby operacja przyniosła oczekiwane efekty.
2021-11-14
Janina
Matko Miłosierdzia, całym sercem proszę o ulgę w cierpieniu dla taty, siłę zdrowie i pomoc dla mamy, pomóż im w tym trudnym czasie, błagam o miłosierdzie.
2021-11-08
Urszula
Królowo Miłosierdzia, Królowo naszej Ojczyzny, zachowaj nas od wojny, przelewu krwi, nienawiści. Amen
2021-11-07
Teresa
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie łaski. Proszę o uwolnienie dla Grzegorza z nałogów. Wyproś bym nie utykała. Proszę za dusze zmarłych z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2021-11-07
Teresa
Matko Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie łaski. Proszę o uwolnienie i pomoc Oli w jej problemach. O łaskę nawrócenia dla Pauliny.
2021-10-28
Jadwiga
Matko Ostrobramska, oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu, prosząc o potrzebne łaski zdrowie duszy i ciała dla Jadwigi Artura, synka Anthonego-Michaela. Prosimy o pozytywne zakończenie sprawy w urzędzie elektrycznym oraz pomoc w wyjściu z kłopotów finansowych Serdecznie dziękujemy Bóg zapłać. Proszą Jadwiga i Artur.
2021-10-27
Teresa
Gorące podziękowanie za posługę ks. Stanisława w Jarosławskim Opactwie, za Jego zaangażowanie i pracę w Winnicy Pańskiej. Matko Boża Miłosierdzia otaczaj Go zawsze swą matczyną, przemożną opieką i wypraszaj u Swego Syna potrzebne łaski i dary.
2021-10-27
...
W intencji Bogu wiadomej.
2021-10-20
Cziciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o potrzebne łaski i zdrowie dla mojej żony i Małgorzaty oraz o pomoc w nawróceniu siostry i siostrzenic. Twój czciciel
2021-10-13
Mama
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski i serdecznie proszę o łaski potrzebne dla Patrycji.
2021-10-06
Krystyna
Maryjo, Matko Miłosierdzia, prosimy o łaskę nieba dla śp. ks. Mariana Rajchla i ks. Franciszka Rząsy, aby jak najszybciej mogli oglądać oblicze Boga. Matko Boża Miłosierdzia, Twojemu wstawiennictwu powierzamy solenizantkę Franciszkę i jej rodzinę, wypraszaj im potrzebne dary i łaski i pomóż wypełnić wolę Bożą.
2021-10-05
Twój czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o potrzebne łaski i pomoc o nawrócenie siostry i siostrzenic i innych członków rodziny oraz Marka, Witolda, Anny, Zygmunta, Grzegorza, Łukasza, Bogdana. Twój czciciel
2021-09-28
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla mojej żony. Twój czciciel
2021-09-21
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za szczęśliwy poród Małgorzaty, proszę o zdrowie dla niej i jej dziecka.
2021-09-21
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, jesteśmy Ci wdzięczni za otrzymane łaski. Wyproś nam u Boga Wszechmogącego dar potomstwa. Julia i Krzysztof
2021-09-14
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o szczęśliwy poród dla Małgorzaty, o zdrowie dla niej i jej dziecka.
2021-09-14
Twój czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o potrzebne łaski i pomoc dla Małgorzaty. Twój czciciel
2021-09-08
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, w dniu Twojego Święta - rocznicy urodzin, chciałbym Ci za wszystko podziękować. Szczególnie za Twoją niepojętą miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Dziękuję że jesteś z nami. Twój czciciel
2021-09-02
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o szczęśliwe rozwiązanie dla Małgorzaty, o zdrowie dla niej i jej dziecka.
2021-09-01
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, jesteśmy Ci wdzięczni za wszystkie łaski. Wyproś nam u Boga Wszechmogącego dar potomstwa. Julia i Krzysztof
2021-08-31
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę nawrócenia dla siostry i siostrzenic, uratowanie małżeństwa Łukasza i Aleksandry oraz o wyproszenie miłosierdzia Bożego dla zmarłych, których polecam Twojej matczynej opiece. Twój czciciel
2021-08-25
Władysława
Matko Miłosierdzia, pokornie proszę prowadź lekarzy podczas mojej operacji. Mnie dodaj zdrowia i siły, abym mogła przyjść Ci osobiście podziękować.
2021-08-25
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę nawrócenia dla siostry i siostrzenic, uratowanie małżeństwa Łukasza i Małgorzaty oraz o wyproszenie miłosierdzia Bożego dla zmarłych, których polecam Twojej matczynej opiece. Twój czciciel
2021-08-11
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, jestem Ci wdzięczna za wszystkie łaski. Wyproś u Boga Wszechmogącego dar potomstwa. Julia
2021-08-10
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę nawrócenia dla siostry i siostrzenic oraz o wyproszenie miłosierdzia Bożego dla zmarłych, których polecam Twojej matczynej opiece. Twój czciciel
2021-07-28
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę nawrócenia dla Anny, Zygmunta, Darka, Łukasza, Witolda i Marka oraz o wyproszenie miłosierdzia Bożego dla zmarłych, których polecam Twojej matczynej opiece. Twój czciciel
2021-07-27
Joanna
Matko Miłosierdzia, zawierzam Tobie Nas Wszystkich; moje małżeństwo, dzieci, męża, wnuków, synową, teściową, siostry z rodzinami, wszystkich, za których zawsze się modlę, wszystko, co tak trudne do rozwiązania po ludzku. Proszę Cię Matko o życie wieczne dla rodziców i dla wszystkich dusz czyśćcowych.
2021-07-27
Joanna
Matko Miłosierdzia, błagam o pozytywne rozwiązanie trudnej sprawy.
2021-07-26
Maria
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski. Wspieraj nas w dalszych drogach życia, pomóż rozwiązać problem w rodzinie, a zmarłym rodzicom wypraszaj życie wieczne.
2021-07-21
Czcicielka
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie łaski. Proszę Cię w intencji Antosia o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski.
2021-07-20
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o wyproszenie łaski zdrowia dla żony oraz Józefy,. Wyproś miłosierdzie Boże dla zmarłych, których polecam Twojej matczynej opiece. Twój czciciel.
2021-07-14
Robert
Matko Miłosierdzia, prosimy o pomyślny zabieg dla mojej żony Moniki.
2021-07-13
Twoja Czcicielka
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o zdrowie, potrzebne łaski i szczęśliwą operację dla Aleksandry.
2021-07-13
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę nawrócenia dla siostry i siostrzenicy. Wyproś miłosierdzie Boże dla zmarłych, których polecam Twojej matczynej opiece. Twój czciciel
2021-07-12
Mama
Maryjo, Matko Miłosierdzia, prosze o łaske uzdrowienia duszy i ciała dla Joanna I umocnienie wiary moich dzieci. Dziekuje za opiekę.
2021-07-06
mama
Matko Miłosierdzia, błagam, zanoszę modlitwy, o zdrowie dla moich dzieci. Tylko w Tobie nasza nadzieja.
2021-07-06
Sylwia
Królowo Miłosierdzia, proszę o uwolnienie, uzdrowienie z mojej choroby, o uwolnienie od przekleństwa i wszelkiego zła. Proszę, aby włosy przestały mi wychodzić i zaczęły w bardzo szybkim, cudownym tempie odrastać. Proszę o całą moc Ducha Świetego, o całą łaskę i miłość Bożą, we mnie, w tej intencji. Sylwia
2021-07-04
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o szczęśliwą operację dla Aleksandry. Wyproś również łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Twojej matczynej opiece. Twój czciciel
2021-06-30
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, jesteśmy Ci wdzięczni za wszelkie łaski. Wyproś nam u Boga Wszechmogącego cud potomstwa. Julia i Krzysztof
2021-06-28
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę nawrócenia się dla siostry i siostrzenic. Wyproś również łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Twojej Matczynej opiece. Twój czciciel
2021-06-27
Zbigniew
Matko Boża Milosierdzia, dziekuję za opiekę i proszę o Boże miłosierdzie dla Rafała i jego rodziny.
2021-06-22
Twoja czcicielka
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o potrzebne łaski dla Doroty i szczęśliwą operację dla niej.
2021-06-15
Krystyna
Matko Miłosierdzia, Twojej opiece powierzamy Bogusława z Leżajska i Jego rodzinę, wypraszaj im potrzebne dary Ducha Św., pomóż rozeznać i wypełnić wolę Bożą.
2021-06-15
Grupa modlitewna
Matko Boża Miłosierdzia! Dziękujemy za życie i piękne i ofiarne kapłaństwo Twojego wielokrotnego pielgrzyma ks. prałata Mariana Rajchla, który w tym tygodniu obchodziłby jubileusz 60-lecia kapłaństwa. Dziękujemy, że postawiłaś Go na naszej drodze i za wszystko, co wniósł w nasze życie. Wyproś Mu Matko u Swojego Syna wieczny pokój w Niebie.
2021-06-14
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o potrzebne łaski dla siostry i siostrzenic, o łaskę zdrowia dla żony, dla Józefy, Kasi, Łukasza i Doroty oraz o pomyślną operację dla Niej. Wyproś również łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Twojej Matczynej opiece. Twój czciciel
2021-06-09
Sylwia
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję Ci za wszystkie Twoje łaski. Zawierzam Ci wszystkie moje intencje. Wyproś u swojego Syna, Jego łaskę. Niech za Twoim wstawiennictwem i przez Twojego Syna odczuwalnie doświadczę w moich intencjach skuteczne błogosławieństwo Boga żywego, miłosiernego i wszechmogącego. Bóg zapłać. Sylwia.
2021-06-04
Małgorzata
Maryjo, Matko Miłosierdzia, Tobie powierzam moją rodzinę Ty ją prowadź do nieba, uwolnij, uzdrów moich bliskich od złego i pobłogosław. Proszę o przemianę serca.
2021-06-02
Anna
Matko Miłosierdzia, prosimy o dar przemiany serca oraz światło Ducha Świętego dla Hazal.
2021-06-02
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, jestem Ci wdzięczna za wszelkie łaski. Wyproś mi u Boga Wszechmogącego cud potomstwa. Julia
2021-06-01
Mama, żona i siostra
Dziękuję Ci, Matko Miłosierdzia, za dar możliwości odwiedzenia Ciebie po roku izolacji. Tak bardzo za Tobą tęskniłam... Proszę o dalszą opiekę nad moją Rodziną. Pomóż rozwiązać nam ziemskie problemy: zdrowia, nauki, pracy i zapaści finansowej. Wspieraj wszystkich maluczkich, którzy się do Ciebie uciekają.
2021-06-01
Mama
Matko Boże Milosierdzia, Twojej Matczynej opiece powierzam mojego syna Łukasza prosząc o potrzebne łaski, blogoslawienstwo Boże na dalsze lata. Matko wspieraj i prowadź po drogach życia teraz i zawsze.
2021-05-31
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o potrzebne łaski dla siostry i siostrzenic, o łaskę zdrowia dla żony, dla Józefy, Kasi, Łukasza i Doroty oraz o pomyślną operację dla Niej. Wyproś również łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Twojej Matczynej opiece, szczególnie dla mojej ziemskiej matki. Twój czciciel
2021-05-28
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, jestem Ci wdzięczna za otrzymane łaski. Wyproś mi u Boga Wszechmogącego cud szczęśliwego macierzyństwa. Julia
2021-05-28
Marta
Maryjo, Matko Miłosierdzia, proszę o szczęśliwe życie i o pomoc w znalezieniu pracy. Opiekuj się moimi dziećmi i nigdy ich nie opuszczaj.
2021-05-26
Anna
Matko Miłosierdzia, prosimy o łaskę nawrócenia, dar wewnętrznej przemiany, odwagę i siłę do wyjścia z drogi zła i grzechu, zerwania relacji z niewłaściwym człowiekiem oraz światło Ducha Świętego dla Hazal.
2021-05-26
Wspólnota modlitewna
Matko Miłosierdzia, Twojej opiece powierzamy Magdalenę, solenizantkę tego tygodnia. Osłaniaj Ją Twoim płaszczem, wypraszaj potrzebne łaski i prowadź do Jezusa. Wspólnota modlitewna
2021-05-26
Wspólnota modlitewna
Matko Miłosierdzia, dziękujemy za Twoją opiekę nad Zofią, solenizantką ubiegłego tygodnia, za Jej radość i dzielne znoszenie cierpienia. Powierzamy Ją Twojemu wstawiennictwu u Jezusa. Wspólnota modlitewna
2021-05-26
Babcia
Matko Boża Miłosierdzia, pragnę z serca podziękować za uratowanie mojego wnuka Antosia. Proszę otaczaj go opieką i prowadź przez życie.
2021-05-26
Malgorzata
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski, Twą Matczyna opiekę i obecność w moim życiu. Proszę otaczaj nadal Twoją opieką i wspieraj w każdym dniu.
2021-05-26
Córka
W tym szczegolnym dniu Święta Matki chciałam podziękować Ci, Matko Miłosierdzia, za łaskę, którą otrzymałam. Kiedy Bóg przydzielał Mamy, mi wybrał najlepszą. W tym dniu proszę o szczęście wieczne dla mojej mamy Stanislawy.
2021-05-25
Grzegorz
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski. Proszę w intencji Alicji i jej synów, o szczęśliwe rozwiązanie problemów, Twoją opiekę, błogosławieństwo Boże.
2021-05-25
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Dziękuję także, że zawsze byłaś dla mnie najlepszą matką. Bardzo proszę o potrzebne łaski dla siostry i siostrzenic, o łaskę zdrowia dla żony, dla Józefy, Kasi, Łukasza i Doroty oraz o pomyślną operację dla Niej. Wyproś również łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Twojej Matczynej opiece, szczególnie dla mojej ziemskiej matki. Twój czciciel
2021-05-18
Elzbieta
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o dar potomstwa dla Eweliny i Przemka oraz dla Karoliny i Damiana.
2021-05-16
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o potrzebne łaski dla siostry i siostrzenic, o łaskę zdrowia dla żony, dla Józefy, Kasi, Łukasza i Doroty oraz o pomyślną operację dla Niej. Wyproś również łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Twojej Matczynej opiece. Twój czciciel
2021-05-12
Marcin
Matko Boża Miłosierdzia, upraszaj łaskę Bożej litości dla wszystkich ludzi.
2021-05-12
ks. Marek Pieńkowski
j,gh,
2021-05-08
Izabela
Matko Miłosierdzia, uproś nam u Pana Boga wszechmogącego łaskę zdrowia dla Gabrieli walczącej z nowotworem.
2021-05-05
Sylwia
Matko Miłosierdzia, proszę o cud nieskończonego miłosierdzia Bożego we wszystkich moich intencjach. Sylwia.
2021-05-04
Katarzyna
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie łaski, proszę w intencji Pani Krystyny o łaskę zdrowia ulgę w cierpieniu i potrzebne łaski dla rodziny.
2021-05-02
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o potrzebne łaski dla siostry i siostrzenic, o łaskę zdrowia dla żony, dla Agaty, Kasi, Łukasza i Doroty oraz o pomyślną operację dla Niej. Wyproś również łaskę życia wiecznego dla pochowanego tydzień temu Kazimierzowi i dla zmarłych, których polecam Twojej Matczynej opiece.
2021-04-19
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o potrzebne łaski dla siostry i siostrzenic, o łaskę zdrowia dla żony, dla Agaty, Kasi i Doroty oraz o pomyślną operację dla Niej. Wyproś również łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Twojej Matczynej opiece. Twój czciciel
2021-04-12
Aneta
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o cud w spłacie wszystkich zobowiązań.
2021-04-11
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o potrzebne łaski dla siostry i siostrzenic, o łaskę zdrowia dla żony, dla Agaty, Kasi, Doroty i o pomyślną operację dla Niej. Wyproś również miłosierdzie Boże dla zmarłych, których polecam Twojej Matczynej opiece. Twój czciciel
2021-04-06
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o uratowanie małżeństwa mojej siostry, o łaskę zdrowia dla żony, dla Agaty, Kasi, Doroty i o pomyślną operację dla Niej. Pomóż w uwolnieniu siostrzenicy z licznych uzależnień. Wyproś również miłosierdzie Boże dla zmarłych, których polecam Twojej Matczynej opiece. Twój czciciel
2021-04-06
Małgorzata
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją dobroć, miłość oraz pomoc i opiekę nad moją rodziną. Bardzo Cię proszę o łaskę zdrowia dla mnie i mojego męża oraz dobre wyniki badań.
2021-03-30
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, jesteśmy Ci wdzięczni za otrzymane łaski. Wyproś nam u Boga Wszechmogącego dar potomstwa. Julia i Krzysztof
2021-03-29
czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o uratowanie małżeństwa mojej siostry, o łaskę zdrowia dla żony, o pomyślną operację dla Doroty. Pomóż w uwolnieniu siostrzenicy Oli z licznych uzależnień. Wyproś również miłosierdzie Boże dla zmarłych, których polecam Twojej Matczynej opiece, w tym ostatnio zmarłej Marii. Twój czciciel
2021-03-21
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, jesteśmy Ci wdzięczni za wszystkie otrzymane łaski. Wyproś nam u Boga Wszechmogącego dar potomstwa. Julia i Krzysztof
2021-03-16
Czcicielka.
Matko Boża Miłosierdzia, proszę w intencji Magdaleny, Krzysztofa i ich dzieci, o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i potrzebne łaski.
2021-03-16
Jakub
Matko Miłosierdzia, proszę w intencji mojej mamy Janiny.
2021-03-16
Jola
Matko Miłosierdzia, proszę o wszelkie potrzebne łaski i dary dla załogi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.
2021-03-16
Julia
Matko Boża Miłosierdzia, jesteśmy wdzięczni za wszystkie otrzymane łaski. Wyproś nam u Boga Wszechmogącego dar potomstwa. Julia i Krzysztof
2021-03-15
Czciciel
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o łaskę zdrowia dla żony, dla Marka oraz dla Doroty i o pomyślną operację dla Niej. Pomóż w uwolnieniu siostrzenicy Oli z licznych uzależnień. Wyproś również miłosierdzie Boże dla zmarłych, których polecam Twojej Matczynej opiece. Twój czciciel
2021-03-15
Grzegorz
Matko Miłosierdzia, proszę o uzdrowienie mojej mamy.
2021-03-10
8
Matko Miłosierdzia, proszę o wszelkie potrzebne łaski i dary dla załogi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.