Godzina Święta

christ gethsemane hofmann

Godzina Święta (tym razem w kościele Bożego Miłosierdzia) to nabożeństwo odprawiane ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, Jedna z praktyk wynagradzających Jezusowi Chrystusowi.

Polega ona na czuwaniu nocnym z czwartku na piątek, szczególnie z czwartku na pierwszy piątek miesiąca, a także w Wielki Czwartek. Podczas Godziny Świętej towarzyszymy Chrystusowi w Jego konaniu w Ogrodzie Oliwnym, rozważamy Jego mękę i śmierć. Praktykowanie Godziny Świętej odbywać się może zarówno w kościele poprzez adorację Najświętszego Sakramentu, jak i w innym miejscu (np. domu), wspólnie lub prywatnie.  

W naszym kościele Godzina Święta, prowadzona przez Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa odbywa się w każdy czwartek poprzedzający pierwszy piątek miesiąca o godzinie 18:00.

„Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?  Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe” - powiedział w Ogrodzie Oliwnym Jezus do apostołów w noc poprzedzającą Jego mękę. Godzina Święta jest odpowiedzią na ten apel oraz wynagrodzeniem za niewdzięczność wobec Serca Jezusowego,

Św. Jan Paweł II w czasie rekolekcji watykańskich 1976 r. jako kardynał mówił: „I oto Kościół stale szuka owej utraconej godziny Ogrójca – utraconej przez Piotra, Jakuba i Jana, aby uczynić zadość za tamto opuszczenie, za tamtą samotność Mistrza, która zwiększyła cierpienia Jego duszy. Tej godziny nie można już przywrócić w jej historycznej tożsamości. Jednakże już samo pragnienie jej odnalezienia stało się potrzebą serc, zwłaszcza tych, które głęboko przeżywają tajemnicę Bożego Serca.”

Jedną z modlitw do Najświętszego Serca Jezusa pozostawił nam św. Józef Sebastian Pelczar:

Pomnij, o Boskie Serce Jezusa, na to wszystko, coś uczyniło, aby zbawić nasze dusze, i nie pozwól, żeby one zginęły. Pomnij na wieczną i nieskończoną miłość, jaką masz dla nich. Nie odrzucaj tych dusz, które przychodzą do Ciebie, upadając pod ciężarem swej nędzy i przyciśnięte cierpieniem. Ulituj się nad naszą nędzą, ulituj się nad nami wśród niebezpieczeństw, jakie nam grożą ze wszystkich stron. Ulituj się nad nami, jęczącymi i wzdychającymi wśród cierpień życia codziennego.

Pełni ufności i miłości przychodzimy do Twego Serca, jako do Serca najlepszego z Ojców, najczulszego i najbardziej współczującego Przyjaciela. Przyjmij nas, o Serce Najświętsze, w swym nieskończonym dla nas miłosierdziu. Daj nam odczuć skutki Twego współczucia i Twojej miłości. Okaż się naszym Wspomożycielem, naszym Pośrednikiem wobec Ojca i przez zasługi Twej Przenajdroższej Krwi użycz nam siły w niemocy, pociechy w utrapieniach oraz łaski do miłowania Ciebie w czasie i posiadania Cię w wieczności. Amen.