Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

Obraz_SJ_oltarz_320.jpg Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa to stowarzyszenie wiernych w Kościele katolickim, związane z kultem NSPJ, którego członkowie  codziennie przez jedną, ustaloną przez siebie godzinę, nie przerywając aktualnych zajęć, w skupieniu adorują w duchu Najświętsze Serce Jezusa. W godzinie tej ofiarują wszystko, co czynią dla uwielbienia i wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa, a przez rzetelną pracę, wypełnianie swych aktualnych obowiązków i modlitwę uświęcają swą codzienność i odpowiadają na miłość Bożego Serca.

U źródeł Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa znajduje się wizja francuskiej zakonnicy wizytki św. Małgorzaty Marii Alacoque, francuskiej wizytki, propagatorki kultu NSPJ, której pragnieniem było wypełnianie zachęty św. Pawła Apostoła: Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! (Ef 6, 18).

Założycielką Straży Honorowej NSPJ była s. Maria od Najświętszego Serca (Konstancja Bernaud) z klasztoru wizytek w Bourg-en-Bresse we Francji. Jako datę założenia przyjmuje się rok 1863. W 1864 r. papież Pius IX zatwierdził Straż Honorową a w roku 1878 papież Leon XIII podniósł Straż Honorowa do godności arcybractwa. Kilka lat później, w roku 1869 Straż Honorowa powstała w Polsce, przy klasztorze wizytek w Krakowie. Obecnie Straż Honorowa NSPJ działa we wszystkich częściach świata i liczy kilka milionów członków.

pelczar kwadrat

Św. Józef Sebastian Pelczar

Duże zasługi dla upowszechnienia kultu Najświetszego Serca P. Jezusa położył św. Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski, założyciel Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.

Dzięki jego staraniom został uratowany przed rozbiórką i wyremontowany w latach 1903-1904 kościół Najświętszego Serca P. Jezusa w Przemyślu. Zamówił też w pracowni Ferdynanda Majerskiego ołtarz i ufundował obraz Najsłodszego Serca Pana Jezusa, wykonany przez artystę malarza, szambelana papieskiego Tadeusza Popiela. Po przekazaniu świątyni do użytku grekokatolików w roku 1991, ołtarz wraz z obrazem trafił w 1997 r. do kościoła śś. Mikołaja i Stanisława w Jarosławiu. 

Ośrodek Straży Honorowej przy Jarosławskim Opactwie

W dniu 20 czerwca 2002 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, z inicjatywy rektora ks. Franciszka Rząsy został zarejestrowany ośrodek Straży Honorowej działający przy kościele śś. Mikołaja i Stanisława w Jarosławiu. Wspólnota prowadzi Godziny Święte w czwartki przed I piątkiem miesiąca oraz uczestniczy w comiesięcznych Mszach św. wynagradzających N.S.P.J na koniec których wymieniamy się bilecikami zelatorskimi. Spotykamy się we wtorki przed I piątkiem miesiąca, Chętnie korzystamy z materiałów formacyjnych, które proponują nam siostry wizytki.  Uczestniczymy w corocznym dniu skupienia, rekolekcjach organizowanych dla Arcybractwa Straży Honorowej diecezji przemyskiej. Delegacja z naszej wspólnoty udaje się na Ogólnopolską Pielgrzymkę ASH NSPJ na Jasną Górę. Jesteśmy grupą mocno zaangażowaną zarówno w modlitwę jak i w życie tutejszego kościoła. Zelatorką ośrodka jest pani Regina Tobiasiewicz.

Godzina Święta

Godzina Święta to nabożeństwo odprawiane ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, jedna z praktyk wynagradzających Jezusowi Chrystusowi. Polega ona na czuwaniu nocnym z czwartku na piątek, szczególnie z czwartku na pierwszy piątek miesiąca, a także w Wielki Czwartek. Podczas Godziny Świętej towarzyszymy Chrystusowi w Jego konaniu w Ogrodzie Oliwnym.  

Zegar Straży Honorowej

Jest to tarcza zegarowa, na której imiona i nazwiska członków na kształt korony otaczają Boskie Serce Jezusa. U góry widnieje hasło „Niech żyje Jezus!”, w środku znajduje się Serce Jezusa przebite włócznią, otoczone dwunastoma gwiazdami odpowiadającymi dwunastu godzinom zegara. Dookoła Serca wpisuje się stowarzyszonych. Nazwisko z inicjałem imienia umieszcza się przy obranej godzinie czuwania. Zapisanie na nim członków Arcybractwa jest oddaniem publicznego hołdu czci Boskiemu Sercu. Każda z 12 godzin Zegara ma swoich Patronów, z którymi członkowie odprawiają Godzinę Straży. Umieszczone w środku Serce Jezusa podobne jest do jaśniejącego słońca, które ożywia i ogrzewa swym światłem i ciepłem cały świat dusz. Na zegarze wszystko wypływa ze środkowego punktu i wszystko ku niemu zmierza. Nasz zegar znajduje się w nawie bocznej po lewej stronie ołtarza.

 

Strony internetowe:

Straż Honorowa NSPJ Archidiecezji Przemyskiej: strazhonorowa.przemyska.pl
Strona ogólnopolska: www.strazhonorowa.pl
Klasztor wizytek w Krakowie: www.wizytki.pl