Grupa modlitewna osób pragnących poznawać drogę zawierzenia Maryjnego.

ZADANIE: Modlimy się za osoby zawierzone, przygotowujące się i te, które Bóg pragnie powołać na tę drogę. W duchu pokuty i wynagrodzenia rozpoczynamy nasze spotkania modlitwą Anioła z Fatimy, następnie odmawiamy bolesną tajemnicę różańca świętego. W Litanii do Krwi Chrystusa prosimy o łaskę uwolnienia, oczyszczenia, uzdrowienia i uświęcenia. Następnie odmawiamy „Witaj Gwiazdo Morza” oraz „Przybądź Duchu Święty”.

FORMACJA I ZAPROSZENIE: Po zakończonej modlitwie czytamy fragment „Traktatu” św. Ludwika Grignion, natomiast doświadczenie systematycznej modlitwy wyrabia w nas postawę wytrwałych wstawienników. Spotkania są otwarte dla każdego, któremu bliskie pozostają słowa z pierwszej strony 33-dniowych ćwiczeń duchowych:

Original Black Madonna of Częstochowa 360

Świeża zachęta

Maryjo, kto spogląda na Ciebie, doznaje pociechy w każdym utrapieniu, ucisku i przykrości i jest zwycięzcą w każdej pokusie. Kto nie wie, kim jest Bóg, niech ucieka się do Ciebie, o Maryjo. Kto nie znajduje miłosierdzia w Bogu, niech zwraca się do Ciebie, Maryjo, kto nie zgadza się z wolą Boga, niech odda się Tobie, Maryjo. Kto upada wskutek słabości, niech ucieka się do Ciebie, bo Jesteś tak można i silna! Kto nieustannie musi walczyć, niech biegnie do Ciebie, bo Ty jesteś morzem spokojnym... Kuszony... niech wzywa Ciebie, bo Ty jesteś matką pokory, i nie ma niczego, co by skuteczniej odrzuciło szatana niż pokora. Niech biegnie do Ciebie, niech zwraca się do Ciebie, o Maryjo!
Św. Maria Magdalena de Pazzi

Beatyfikacja Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego skierowała duchowy wzrok w jego stronę. Przypomina, że oddał Maryi nasz naród w niewolę miłości, byśmy mogli należeć do Niej w duchu doskonałego nabożeństwa głoszonego przez św. Ludwika Grignion de Montfort’a . Co to oznacza dla nas dziś? – Przyjęcie zaproszenia, by osobiście odpowiedzieć  na to wezwanie poprzez 33-dniowe rekolekcje przygotowujące do tego zawierzenia.

33-dniowe ćwiczenia duchowe są wspaniałym narzędziem przygotowującym do zawierzenia swojego życia Bogu przez ręce Maryi. Przynoszą łaskę uwolnienia, oczyszczenia, uzdrowienia i uświęcenia. Konsekracja maryjna jest sposobem realizacji przyrzeczeń chrzcielnych, gdzie trud walki z sobą zostaje zamieniony  w radość współpracy z Maryją, którą zaczynamy prawdziwie kochać.

Zdobywając łaskę ukochania Maryi wchodzimy w przestrzeń Jej Niepokalanego  Serca  i tak przygotowani duchowo możemy otrzymać wiele łask związanych z nabożeństwem Pierwszych Sobót Miesiąca.

Zatem warto zaprosić do swojego życia Maryję. Warto poddać się duchowemu oczyszczeniu, by otworzyć się na obecność Ducha Świętego. Bóg pragnie przemiany świata, ale oczekuje naszej aktywności, naszej odpowiedzi. Posyła Maryję, by nam pomogła wypełnić przyrzeczenia chrzcielne. Obyśmy nie pozostawali obojętni. Wiara i zdobywanie    jej jest procesem, który trwa w czasie. Oby nam go nie zabrakło. Nie czekajmy dłużej z decyzją, nie odkładajmy…

Współpraca z łaską Chrztu Świętego otwiera zupełnie nowe horyzonty naszego funkcjonowania w świecie. Papież Leon XIII beatyfikował św. Ludwika Grignion de Montfort’a  i udzielił odpustu zupełnego tym, którzy dokonują Aktu Ofiarowania się Panu Jezusowi przez Maryję.