św. Michał Archanioł

„Święty Michale Archaniele!

Dziękujemy Bogu Trójjedynemu za Ciebie i za te dni, za wszystkie łaski i wysłuchane modlitwy.
Dziękujemy za posługę Księży Michalitów i za pana Kierowcę. Za ich modlitwę, za ich słowa, za ich świadectwo, za ich życzliwość…
Zostaniesz z nami w swojej Figurze, dla której odtąd będzie stałe miejsce w naszym kościele.
Zostaniesz z nami w pierwszowtorkowych nabożeństwach, w pieśniach i Koronce, w codziennej modlitwie Leona XIII i w posłudze egzorcysty.
Zostaniesz z nami z nadzieją, że kolejne, a ostatecznie wszystkie kościoły Jarosławia, przeżyją Twoje nawiedzenie.
I znów obejmiesz panowanie nad naszym miastem nie tyle przez Figurę wznoszącą się nad Rynkiem, co przez królowanie w naszych sercach i codzienności.” – (w nawiązaniu do aktu kończącego peregrynację w naszym Opactwie w 2015 r.)

Dopełniając złożonych wówczas obietnic podjęliśmy comiesięczną modlitwę w każdy pierwszy wtorek miesiąca:

16:30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu do cichej adoracji
17:30 – Nabożeństwo dziękczynno-błagalne do św. Michała i chórów anielskich
18:00 – Msza Święta wotywna do św. Michała Archanioła

Intencje złozone w ostatnim okresie:
2023-06-06
Justyna
O potrzebne łaski dla Dominika, Anny , Waldemara
2023-06-04
Dorota
O zdrowie duszy i ciała, o łaskę wiary i powrót moich dzieci do Boga. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-06-04
Anna
O uleczenie z nerwicy, oddalenie zła od Agnieszki i Grzegorza. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-05-27
Iwona
O uwolnienie z przekleństwa (jeśli rzeczywiście jest) mnie i mojej rodziny.
2023-05-07
Ewa
O zerwanie więzów przekleństwa, uroków i złorzeczeń w rodzinie oraz przerwanie ich skutków i konsekwencji.
2023-05-04
Joanna
O błogosławieństwo Boże w 50 rocznicę urodzin Joanny.
2023-05-02
Justyna
O odnalezienie wewnętrznego światła
2023-05-01
Dorota
O łaskę wiary i powrót moich dzieci do Boga, o oddalenie zła. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-05-01
Anna
O uzdrowienie z depresji dla Agnieszki, o oddalenie osób, które stosują wobec niej mobbing. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-05-01
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-04-30
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry, siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda, Anny, Grzegorza, Wiesława, Magdaleny i Małgorzaty. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-04-26
O pomoc w przezwyciężeniu zła, które przyszło do naszej rodziny i zniszczyło to, co było piękne przez wiele lat. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-04-25
Klaudia
O spełnienie woli Bożej i światło prawdy, zbawienie Rodziny
2023-04-04
czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry, siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda, Anny, Grzegorza, Magdaleny i Małgorzaty. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-04-03
Anna
O uzdrowienie z depresji dla Agnieszki, radość życia i oddalenie osób, które stosują wobec niej mobbing. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-04-03
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-04-01
Czciciel
O oddalenie wszystkich złych duchów z domu Bogu wiadomej rodziny.
2023-03-07
Anna
O ratunek dla naszej rodziny i bliskich. O Bożą pomoc. O miłosierdzie... Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-03-07
Anna
O pomoc dla całej rodziny: wyrwanie ze zła, uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie, dla mnie, córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza oraz całej rodziny. O uwolnienie od działania złych duchów i demonów. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, nienawiści, zazdrości, od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób. O wypełnienie się woli Bożej i jasny znak co jest Wolą Pana Boga. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie
2023-03-07
Anna
O siły i nadzieję dla Anny. O poprawę zdrowia, aby normalnie funkcjonować. O uwolnienie od dręczeń i działania złych duchów. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, nienawiści, klątwy i zazdrości. O rozeznanie co jest zgodne z wolą Pana Boga. O potrzebne łaski, o światło Ducha Świętego co robić, o postawienie na drodze Anny kogoś kto pomoże, o cud. O siłę do walki. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-03-06
Agnieszka
O uwolnienie od zła i nawrócenie Julii, o mądrego spowiednika i powrót do sakramentów świętych. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-03-06
czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry, siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda, Anny, Grzegorza, Magdaleny i Małgorzaty. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-03-06
Dorota
O łaskę wiary i powrót moich dzieci do Boga. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-03-06
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-03-05
Czcicielka
O rozwiązanie trudnych spraw mieszkaniowych. Za przyczyną św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie
2023-02-06
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry, siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda, Anny, Grzegorza, Magdaleny i Małgorzaty. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-02-06
Dorota
O łaskę wiary i powrót moich dzieci do Boga. Za przyczyną Św. Michała Archanioła - wysłuchaj nas Panie.
2023-02-06
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2023-02-04
Dorota
Św. Michale Archaniele proszę przez Twoje wstawiennictwo o łaskę nawrócenia moich dzieci, o uwolnienie od wszelkiego zła, o łaskę powrotu do sakramentów świętych. Któż jak Bóg
2023-01-31
Anna
O zakończenie spraw majątkowych zgodnie z Bożym porządkiem i wolą Pana.
2023-01-28
...
O wyjście z nałogu alkoholowego dla Elżbiety, Jerzego i Krzysztofa.
2023-01-28
...
O nawrócenie i przemianę życia dla Krzysztofa
2023-01-03
Mama
O zdrowie psychiczne dla syna, o właściwą drogę żeby wiedział co ma robić w życiu, żeby mógł żyć normalnie, uczyć się i pracować, o uwolnienie do wszelkich lęków i niepewności, Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-01-02
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry, siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda, Anny, Grzegorza, Magdaleny i Małgorzaty. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-01-02
Anna
Święty Michale Archaniele ratuj! Błagam o modlitwę za mnie i moją rodzinę, o pomoc w walce ze złem , które teraz szczególnie nas atakuje . Proszę o modlitwę za mnie, w intencji 19-letnich córek Anny i Aleksandry oraz męża Grzegorza, o uwolnienie, nawrócenie i uzdrowienie oraz łaskę wytrwania w wierze katolickiej całej rodziny i bliskich. O zdrowie dla nas wszystkich i siłę do życia. O uwolnienie od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób . O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, dręczeń, depresji, nienawiści, uzależnienia od internetu. gier i mediów, od lenistwa, od wulgarności i działania złych duchów.O uwolnienie od zniewoleń demonicznych. O wyrwanie ze zła, z rzeczy okultystycznych, satanistycznych i magicznych, słuchania złej muzyki, z nałogów i wpływu złych ludzi. Proszę o światło Ducha Świętego i Jego Dary, o łaskę rozeznania, rozróżniania dobra i zła. O cud. O to , aby ktoś nam pomógł. O siłę do walki. O zaufanie Panu Bogu .Jezu miłosierdzia! Matko Boska ratuj błagam Święty Michale Archaniele bądź naszą obroną!
2023-01-02
Anna
O pomoc, zdrowie, siły i nadzieję dla Anny. O poprawę zdrowia. O uwolnienie od dręczeń i działania złych duchów. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, nienawiści. O rozeznanie co jest zgodne z wolą Pana Boga. O rozeznanie duchowe. O potrzebne łaski, o światło Ducha Świętego, o cud. O siłę do walki. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2023-01-02
Anna
O pomoc dla całej rodziny: wyrwanie ze zła, uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie, dla mnie, córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza oraz całej rodziny. O uwolnienie od działania złych duchów i demonów. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, nienawiści, zazdrości, od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób. O wypełnienie się woli Bożej i jasny znak co jest Wolą Pana Boga. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-12-29
Anna
W rozwiązaniu trudnych spraw Bogu wiadomych dla Doroty za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-12-29
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-12-06
Anna
Bożą pomoc. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2022-12-06
Anna
O siły i nadzieję. O poprawę zdrowia, bo przestaję normalnie funkcjonować. O uwolnienie od dręczeń i działania złych duchów. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, nienawiści., klątwy i zazdrości. O rozeznanie co jest zgodne z wolą Pana Boga. O potrzebne łaski, o światło Ducha Świętego co mam robić, o postawienie na mojej drodze kogoś kto mi pomoże, o cud. O siłę do walki. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2022-12-06
Anna
W intencji mamy jej19-letnich córek Anny i Aleksandry oraz męża Grzegorza, o uwolnienie, nawrócenie i uzdrowienie oraz łaskę wytrwania w wierze katolickiej całej rodziny. O zdrowie dla nas wszystkich i siłę do życia. O uwolnienie od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, dręczeń, depresji, nienawiści, uzależnienia od internetu. gier i mediów, od lenistwa, od wulgarności i działania złych duchów. O uwolnienie od zniewoleń demonicznych. O wyrwanie ze zła, z rzeczy okultystycznych, satanistycznych i magicznych, czarów, magi, z nałogów i wpływu złych ludzi. O światło Ducha Świętego i Jego Dary, o łaskę rozeznania, rozróżniania dobra i zła. O siłę do walki. O zaufanie Panu Bogu. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2022-12-06
Mama
O uwolnienie syna od skłonności do picia alkoholu.
2022-12-06
Beata
O uwolnienie męża od gier internetowych, o potrzebne łaski.
2022-12-05
Anna
O światło Ducha Świętego w rozwiązaniu trudnych spraw Bogu wiadomych dla Doroty. Za przyczyną Św. Michała Archanioła - wysłuchaj nas Panie.
2022-12-05
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza. Za przyczyną Św. Michała Archanioła - wysłuchaj nas Panie.
2022-12-05
Dorota
O łaskę wiary i powrót dzieci do Boga. Za przyczyną św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-12-05
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry, siostrzenic, pozostałych członków rodziny oraz Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda, Anny, Grzegorza, Magdaleny i Małgorzaty.
2022-12-03
Żona
O uwolnienie męża z spod wpływów złego ducha. Aby w małżeństwie panowała miłość i radość. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2022-12-02
Dorota
O ochronę rodziny przed złem. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2022-11-08
Anna
O pomoc, zdrowie, siły i nadzieję dla pewnej osoby. O poprawę zdrowia, bo przestaję normalnie funkcjonować. O uwolnienie od dręczeń i działania złych duchów. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, nienawiści. O rozeznanie co jest zgodne z wolą Pana Boga. O rozeznanie duchowe. O potrzebne łaski, o światło Ducha Świętego, o cud. O siłę do walki. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2022-11-01
Mama
Święty Michale Archaniele błagam Cię o uzdrowienie mojego syna z choroby psychicznej, błagam Cię ratuj go, ustrzeż go przed złymi decyzjami, błagam Cię ratuj mojego syna
2022-11-01
Anna
Święty Michale Archaniele błagam o pomoc dla całej rodziny: wyrwanie ze zła, uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie dla mnie, córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza oraz całej rodziny. O uwolnienie od działania złych duchów i demonów. O wypełnienie się woli Bożej i jasny znak co jest Wolą Pana Boga. Święty Michale Archaniele módl się za nami. Błagam ratuj.!
2022-10-31
Żona
Święty Michale Archaniele błagam Cię o uwolnienie mojego męża z zazdrości i uratowanie małżeństwa
2022-10-31
Mama
Święty Michale Archaniele błagam Cię za moimi dziećmi, o wiarę i siłę w pokonywaniu przeszkód, żeby uwierzyły w siebie, o uwolnienie od lęków, o zdrowie fizyczne i psychiczne
2022-10-31
Rodzice
Święty Michale Archaniele prosimy Cię o jedność naszej rodziny, oddalenie zła, które jest powodem naszych udręk, pomóż odnaleźć wolę Bożą, a w niej nasze ukojenie
2022-10-04
Anna
Święty Michale Archaniele ratuj! Błagam o modlitwę za mnie i moją rodzinę , o pomoc w walce ze złem , które teraz szczególnie nas atakuje . Proszę o modlitwę za mnie, w intencji 19-letnich córek Anny i Aleksandry oraz męża Grzegorza, o uwolnienie, nawrócenie i uzdrowienie oraz łaskę wytrwania w wierze katolickiej całej rodziny.O zdrowie dla nas wszystkich i siłę do życia.O uwolnienie od skutków i konsekwencji grzechów przodków i innych osób . O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, dręczeń, depresji, nienawiści, uzależnienia od internetu. gier i mediów, od lenistwa, od wulgarności i działania złych duchów.O uwolnienie od zniewoleń demonicznych.O wyrwanie ze zła, z rzeczy okultystycznych, satanistycznych i magicznych, z nałogów i wpływu złych ludzi. Proszę o światło Ducha Świętego i Jego Dary, o łaskę rozeznania, rozróżniania dobra i zła. O cud. O to , aby ktoś nam pomógł.O siłę do walki.O zaufanie Panu Bogu .Jezu miłosierdzia! Matko Boska ratuj błagam
2022-10-04
Anna
Święty Michale Archaniele błagam o pomoc. Błagam o modlitwę za mnie, o zdrowie, siły i nadzieję. O poprawę zdrowia, bo przestaję normalnie funkcjonować. O uwolnienie od dręczeń i działania złych duchów. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, nienawiści. O rozeznanie co jest zgodne z wolą Pana Boga. O potrzebne łaski, o światło Ducha Świętego co mam robić, o postawienie na mojej drodze kogoś kto mi pomoże, o cud. O siłę do walki .Święty Michale Archaniele broń mnie . Ratuj!
2022-10-04
Anna
Święty Michale Archaniele proszę o pomoc dla całej rodziny: wyrwanie ze zła, uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie dla mnie, córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza oraz całej rodziny. O uwolnienie od działania złych duchów i demonów. O wypełnienie się woli Bożej i jasny znak co jest Wolą Pana Boga. Święty Michale Archaniele módl się za nami. Błagam ratuj.!
2022-10-04
Czcicielka św. Michała Archanioła
O łaskę nawrócenia i Miłosierdzie Boże dla mojej rodziny za przyczyną św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-10-04
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry, siostrzenic i pozostałych członków rodziny, Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda, Anny i Grzegorza.
2022-10-03
Dorota
O łaskę wiary i powrót dzieci do Boga za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-10-03
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-09-30
Rodzice
Święty Michale Archaniele prosimy Cię o jedność naszej rodziny, o rozum dla naszej córki, która z narzeczonym niszczy naszą rodzinę i trwa w ślepej miłości
2022-09-05
Mama
Święty Michale Archaniele błagam Cię o za moimi dziećmi, o wiarę i siłę w pokonywaniu przeszkód, żeby uwierzyły w siebie o uwolnienie od lęków
2022-09-05
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza .Za przyczyną Świętego Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-09-05
Dorota
Święty Michale Archaniele wyproś łaskę wiary i powrót do Boga moich dzieci Izabeli i Patryka. Za przyczyną Świętego Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-08-31
koleżanka
Matko Miłosierdzia, Ty tyle możesz... proszę Cię o pozytywną opinię lekarzy onkologów dla mojej długoletniej koleżanki, człowieka o wspaniałej duszy, anioła na Ziemi,
2022-08-30
Rodzice
Św. Michale Archaniele wyproś łaskę opamiętania dla córki i narzeczonego
2022-08-29
Anna
Święty Michale Archaniele proszę o pomoc dla całej rodziny: wyrwanie ze zła, uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie dla mnie, córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza oraz całej rodziny, o wypełnienie się woli Bożej . Święty Michale Archaniele módl się za nami. Błagam ratuj.!
2022-08-29
Anna
Święty Michale Archaniele błagam o pomoc. Błagam o modlitwę za mnie, o zdrowie, siły i nadzieję. O poprawę zdrowia, bo przestaję normalnie funkcjonować. O uwolnienie od dręczeń i działania złych duchów. O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, nienawiści. O rozeznanie co jest zgodne z wolą Pana Boga. O potrzebne łaski, o światło Ducha Świętego co mam robić, o postawienie na mojej drodze kogoś kto mi pomoże, o cud. Święty Michale Archaniele broń mnie . Mamo Boża - Królowo Aniołów ratuj błagam!
2022-08-02
Anna
Matko Miłosierdzia proszę o pomoc dla całej rodziny: wyrwanie ze zła, uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie dla mnie, córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza oraz całej rodziny, o wypełnienie się woli Bożej . Święty Michale Archaniele módl się za nami. Błagam ratuj.!
2022-08-02
Anna
Święty Michale Archaniele błagam o pomoc. Błagam o modlitwę za mnie, o zdrowie, siły i nadzieję. O uwolnienie od dręczeń i działania złych duchów.O uwolnienie od przekleństwa, złorzeczeń, nienawiści. O rozeznanie co jest zgodne z wolą Pana Boga. O potrzebne łaski, o światło Ducha Świętego co mam robić, o postawienie na mojej drodze kogoś kto mi pomoże, o cud. Święty Michale Archaniele broń mnie . Mamo Boża - Królowo Aniołów ratuj błagam.!
2022-08-02
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry, siostrzenic i pozostałych członków rodziny oraz Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda i Grzegorza.
2022-08-01
Rodzice
Św Michale oręduj u Boga za naszą rodziną, aby odeszło zło, które przyszło do nas od momentu, gdy nasza córka poznała chłopaka, obecnie już narzeczonego, by przejrzała, by zrozumiała, że nie można budować przyszłości z niepoznanym do końca chłopakiem, niszcząc rodzinę i to co się z niej wyniosło, raniąc rodziców
2022-08-01
Św Michale oręduj u Boga za naszą rodziną, aby odeszło zło, które przyszło do nas od momentu, gdy nasza córka poznała chłopaka, obecnie już narzeczonego, by przejrzała, by zrozumiała, że nie można budować przyszłości z niepoznanym do końca chłopakiem, niszcząc rodzinę i to co się z niej wyniosło, raniąc rodziców
2022-07-30
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-07-30
Dorota
O powrót do Boga dzieci Izabeli i Patryka. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-07-28
Łucja
W intencjach Bogu znanych z prośbą o Boże miłosierdzie, błogosławieństwo, dary i owoce Ducha Świętego dla Łucji i jej rodziny. Któż jak Bóg!!!
2022-07-05
Beata
O uwolnienie męża z nałogu gry komputerowej
2022-07-05
Beata
O nawrócenie dla syna Pawła
2022-07-05
Dorota
O powrót do Boga dzieci Izabeli i Patryka. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie
2022-07-05
Anna
O uzdrowienie z nerwicy lękowej dla Grzegorza. Za przyczyną Św, Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2022-07-04
Halina
O pokój i zgodę w rodzinie i uwolnienie dla męża z zazdrości
2022-07-04
Halina
O zdrowie dla syna i dobrą przyszłość dla niego
2022-07-04
Halina
O pokój i zgodę w rodzinie i uwolnienie dla męża z zazdrości
2022-07-04
Łucja
W intencjach Bogu znanych. Któż jak Bóg.
2022-07-03
Anna
O pomoc dla całej rodziny: wyrwanie ze zła, uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie dla mamy, córek Anny i Aleksandry i męża Grzegorza oraz całej rodziny, o wypełnienie woli Bożej. Święty Michale Archaniele módl się za nami.
2022-07-03
Krystyna
O nawrócenie Tomasza i zdrowie dla Stasia
2022-06-05
Łucja
W intencjach Bogu znanych z prośbą o Boże miłosierdzie, błogosławieństwo, dary i owoce Ducha Św., wypełnienie woli Bożej dla mnie i rodziny mojej. Któż jak Bóg!
2022-05-03
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry, siostrzenic i pozostałych członków rodziny, Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda i Grzegorza.
2022-05-03
Łucja
W intencjach Bogu znanych, o Boże miłosierdzie, błogosławieństwo, dary i owoce Ducha Świętego dla mnie i całej mojej rodziny. Któż jak Bóg!
2022-04-04
Anna
O zdrowie duszy i ciała, o uwolnienie od nerwicy lękowej dla Grzegorza. Za przyczyną św. Michała Archanioła-wysłuchaj nas Panie
2022-04-04
Czciciel
O nawrócenie i powrót do Boga siostry i siostrzenic, Anny, Zygmunta, Łukasza, Dariusza, Marka, Agaty, Witolda i Grzegorza.
2022-04-02
Łucja
Intencjach Bogu wiadomych, o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2022-03-01
Czciciel
O radość życia wiecznego dla ś.p. Kazimiery i innych zmarłych, o miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących oraz o pokój na Ukrainie.
2022-02-25
Monika
W intencjach Bogu wiadomych z prośbą o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2022-02-20
Aniela
O przemianę życia i serca, łaskę nawrócenia, dary Ducha Świętego dla Pauliny, Łukasza, Magdaleny, Piotra, Waldemara, Kingi, Jakuba, Filipa.
2022-02-01
Łukasz
1) Za Agnieszkę – jej całe życie, rodzinę, miejsce pracy, poranienia, doświadczenia, sprawy, problemy i intencje, 2) Za Tereskę, aby zobaczyła prawdę, przyjęła ją, powróciła do domu oraz aby doszło do pojednania między nią a bliskimi, 3) Za Justynę, Izę, Urszulę i Józefa oraz Piotra, Sławka, Adama, Tomka, Marka, Anetę – ich rodziny i innych. Proszę o dar przemiany serca dla nas wszystkich oraz o łaskę wypełnienia woli Bożej. 4) Za rozwiązanie konfliktu w wydawnictwie między pracownikami, a kadrą – proszę o zmianę dyrekcji i kierownictwa na dzieci Matki Bożej, 5) O ochronę przed złem w pracy, o pozamykanie wszelkich furtek na zło, o łaskę przemiany serca oraz o ochronę pewnej osoby oraz Agnieszki , a także ich rodzin przed zemstą i jakikolwiek odwetem zła za wypisane prośby i intencje. 6) Za Justynę, jej męża i dzieci. 7) Za księdza Piotra i Sławka – o odwagę stanięcia w prawdzie i odpowiedź na Boże przywołanie. 8) O dar stałej dobrej pracy i spłacenie kredytów.
2022-02-01
Czciciel
O radość życia wiecznego dla ś.p. Kazimiery i innych zmarłych, których polecam w modlitwach oraz miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących.
2022-01-30
Joanna
Intencja przebłagalno - wynagradzająca i dziękczynna Bogu wiadoma z prośbą o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo.
2022-01-22
Anna
O wytrwałość w wierze, pomoc w walce ze złymi skłonnościami i pokusami.
2022-01-04
Czciciel
O szacunek dla Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. O miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących.
2021-12-06
Czciciel
O szacunek dla Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. O miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących.
2021-11-01
Czciciel
O szacunek dla Najświętszego ciała i krwi Jezusa. O miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących.
2021-09-07
czciciel
O nawrócenie Anny, Zygmunta, Witolda, Marka, Łukasza, Magdaleny, Małgorzaty, Darka, siostry i siostrzenic. O miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących. Czciciel
2021-07-04
Czciciel
O nawrócenie Anny, Zygmunta, Witolda, Marka, Łukasza, Magdaleny, Małgorzaty, Darka, cioci i Jej córek oraz siostry i siostrzenicy. O miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących.
2021-05-31
Czciciel
O nawrócenie Anny, Zygmunta, Witolda, Marka, Łukasza, Magdaleny, Małgorzaty, Darka, siostry i siostrzenicy. O radość życia wiecznego dla zmarłych, których polecam w modlitwach oraz miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących.
2021-05-04
Beata
O łaskę nawrócenia i powrotu do Boga dla mojego syna Pawła, także o uwolnienie dla męża od gry komputerowej
2021-05-02
Czciciel
O zdrowie dla żony oraz udaną operację dla szwagierki. O uwolnienie duchowe oraz przerwanie skutków grzechów w rodzinie. O nawrócenie Anny, Zygmunta, Marka, Magdaleny, Małgorzaty, Darka, siostry i siostrzenicy. O radość życia wiecznego dla Kazimierza i zmarłych, których polecam w modlitwach oraz miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących.
2021-04-06
Małgorzata
O łaskę zdrowia i dobre wyniki badań dla mnie. O radość życia wiecznego dla śp. Teresy i ks. Antoniego oraz o miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących.
2021-04-02
Twoja czcicielka
O nawrócenie męża, spowiedź świętą dla niego, silną wiarę dla męża i dzieci, o ślub kościelny dla córki oraz o wszelkie łaski i Bożą opiekę dla rodziny, o uwolnienie od skutków grzechów pokoleniowych mnie, męża, dzieci, wnuczki i całej rodziny oraz o uwolnienie od skutków poczęcia w grzechu Natalii, Nadii, Filipa, Dominika, Oliwii, Nikoli, Jagody, Ksawiera.
2021-03-21
Zyta
O zdrowie psychiczne dla syna Mietka, aby przestały go dręczyć omamy, złe duchy lęków, paniki. Aby Duch Św. obdarzył go potrzebnymi darami i łaskami, wiarą, nadzieją i miłością.
2021-03-15
Grzegorz
O zdrowie dla mamy, o uwolnienie od bluźnierczych myśli.
2021-03-01
Czciciel
O zdrowie dla żony oraz udaną operację dla szwagierki. O uwolnienie duchowe oraz przerwanie skutków grzechów w rodzinie. O radość życia wiecznego dla zmarłych, których polecam w modlitwach oraz miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących.
2021-01-30
Czciciel
O zdrowie dla żony, udaną operację dla szwagierki. O radość życia wiecznego dla zmarłych, których polecam w modlitwach, szczególnie dla ks. Mariana Rajchela i p. Ireny Mazurkiewicz oraz miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących.
2020-11-30
Twój czciciel
O zdrowie dla żony oraz udaną operację dla szwagierki. O radość życia wiecznego dla zmarłych, których polecam w modlitwach oraz miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących.
2020-11-03
Anna
O zdrowie duszy i ciała, o wolę życia dla Grzegorza.
2020-11-03
Twój czciciel
O zdrowie dla żony oraz o udaną operację dla szwagierki. O radość życia wiecznego dla zmarłych, których polecam w modlitwach oraz miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących.
2020-10-05
Twój czciciel
O zdrowie dla żony oraz o udaną operację dla szwagierki. O radość życia wiecznego dla śp. ks. Franciszka Rząsy oraz miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących.
2020-09-06
Dorota
W intencji Eryka, by przesłał być nękany i prześladowany, by wytrwał w drodze do kapłaństwa i odnalazł pokój serca.
2020-09-05
Grazyna
O łaskę nawrócenia dla synów
2020-08-31
Twój czciciel
O uwolnienie od uzależnień dla siostrzenicy Aleksandry i o łaskę nawrócenia dla Niej. O nawrócenie dla chrześniaka, dla Łukasza, o zdrowie dla Oli i Katarzyny oraz o miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących. Twój czciciel
2020-08-04
Czciciel
O uwolnienie od uzależnień dla siostrzenicy Aleksandry, o łaskę nawrócenia dla Niej. O nawrócenie dla chrześniaka, dla Łukasza, o zdrowie dla Oli oraz o miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących. Twój czciciel
2020-07-10
Czcicielka
Święty Michale Archaniele proszę wyproś uwolnienie od złego ducha dla Mariusza, Jacka, Mateusza, Mateusza, Kazimierza, Alicji, Janiny, Zbigniewa, Tomasza i Stanisława.
2020-07-07
Twój czciciel
O uwolnienie od uzależnień dla siostrzenicy Aleksandry, o łaskę nawrócenia dla Niej, dla chrześniaka, dla Łukasza oraz miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących oraz o szczególną opiekę nad Polską.
2020-06-02
Twój czciciel
O uwolnienie od uzależnień dla siostrzenicy Aleksandry, o łaskę nawrócenia dla Niej, dla chrześniaka, dla Łukasza oraz miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących.
2020-04-27
Wazne
O dobrą pracę dla męża, o dar potomstwa dla Teresy, o wyjście z nieczystości dla Krzyśka, Darka, Damiana, Łukasza, Mateusza, Damiana, Wojtka
2020-04-26
Wierząca
Aby udało się odzyskać Józefowi pieniądze od Tomasza, o pozytywne i szczęśliwe zakończenie także innej sprawy sądowej bez uszczerbku finansowego dla Józefa
2020-03-01
Marcin
Św. Archaniele Michale proszę Cię aby w miejscu mojej pracy zwyciężyła sprawiedliwość, dobro, miłość i prawdziwa solidarność między ludźmi. Dziękuję za Twoją opieką, za to że jesteś naszym obrońcą przed złem
2020-03-01
Twój Czciciel
Święty Michale Archaniele broń mnie od wszelkich pokus, podszeptów złego ducha, pychy i wspomagaj Swoją mocą w walce ze złymi skłonnościami.
2020-03-01
Twój Czciciel
O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla mnie i mojej rodziny. O łaskę przebaczenia, pojednania i o dobre relacje w rodzinie, w pracy, sąsiedztwie. O ochronę od wszelkich niebezpieczeństw dla moich bliskich, uwolnienie od lęku i Złego Ducha.
2020-03-01
Grzegorz
Święty Michale Archaniele proszę o dobrą żonę i łaskę założenia rodziny
2020-02-02
Twój czciciel
O uwolnienie od uzależnień dla siostrzenicy Aleksandry, o łaskę nawrócenia dla Niej i dla chrześniaka oraz miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiącym.
2020-02-02
...
O opiekę Michała Archanioła dla całej rodziny, ochronę przed złem. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2020-02-02
...
O uwolnienie z nałogów i ochronę przed złem dla Mariusza. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2020-02-02
...
O ochronę przed złem dla Magdaleny, Jacka i całej rodziny. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2019-12-03
...
O potrzebne łaski dla mnie, całej rodziny, osób bliskich sercu i tych, którym obiecałam modlitwę. O radość wieczną dla bliskich zmarłych i dusz czyśćcowych.
2019-12-03
...
O pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy.
2019-12-03
...
O wiarę, potrzebne łaski, zdrowie, ochronę od zła dla Mateusza, Karola, Michała, Szymona, Marcina i Kacpra.
2019-12-03
...
O opiekę nad moim mężem i synami. Chroń ich od działania szatana, demonów i wszelkich złych duchów.
2019-12-03
...
O ochronę mojej rodziny, dzieci i męża od wszelkiego zła. Chroń ich.
2019-12-03
...
O opiekę i pomoc w uwolnieniu się z sideł szatana.
2019-12-03
...
O wszelkie łaski dla księdza Piotra Pawlukiewicza. O zdrowie, jeśli taka jest wola Pana, i przeżycie choroby z ukrzyżowanym Jezusem. Oby czerpał od niego siłę
2019-12-03
...
O siłę i wszelkie łaski oraz błogosławieństwa dla ojca Augustyna Pelanowskiego w tym ciężkim dla niego okresie próby.
2019-12-03
...
O modlitwę i wspomożenie w walce, aby siły piekielne nie miały już do nas dostępu. O uzdrowienie ciała i duszy, uwolnienie od wszelkich zniewoleń, a także czystą wiarę, nadzieję i miłość.
2019-12-03
...
O przebłaganie Ojca w niebie, by udzielił nam swych łask i darów potrzebnych do zbawienia i prowadził na ścieżkach życia, a w dniu odejścia z tego świata wprowadził do Królestwa Niebieskiego.
2019-12-03
...
O siły w walce duchowej, przezwyciężaniu pokus, złych myśli. O pomoc w odparciu ataku nieprzyjaciela. Zanieś do tronu Boga prośby o nasze szczere, prawdziwe marzenia: pokochanie Boga całym sercem, oddanie się Mu bez reszty, o dobre i święte życie zgodne z wolą Boga.
2019-12-03
...
O uwolnienie od działania złych duchów mnie, mojego rodzeństwa i ich rodzin – szczególnie w okresie adwentu i świąt Bożego Narodzenia. O uwolnienie od działania złych duchów moich byłych i obecnych sąsiadów oraz wszystkich znanych mi osób, bliskich sercu i tym, za które się modlę. O łaskę spowiedzi i nawrócenie oraz pojednanie mojej rodziny.
2019-12-03
...
O łaskę zdrowia i opiekę dla Łucji, Julii, Wiktorii, Beaty i Justyny oraz wszystkich z rodziny.
2019-12-03
...
O Miłosierdzie Boże dla Olgi, Tadeusza, Bronisława, Jana, Zygmunta, Andrzeja i dla wszystkich z rodziny.
2019-12-03
...
O uzdrowienie duszy i ciała oraz przemianę dla Iwony, Janusza, Teresy, Aleksandra, Witka, Anny, Józefa i Heleny, a także o nawrócenie dla wszystkich z rodziny.
2019-12-03
...
O uzdrowienie relacji w rodzinie i w małżeństwach moich dzieci, o zgodę i miłość, wzajemne zrozumienie, o wyjście z nałogów dla wszystkich uzależnionych z rodziny oraz przemianę dla nich i ich bliskich.
2019-12-03
...
O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla mojej rodziny. O ochronę od wszelkich niebezpieczeństw dla moich bliskich, uwolnienie od lęku i Złego Ducha.
2019-12-03
...
O radość wieczną w niebie dla zmarłych z rodziny Sobolewskich, Kudybów, Kapczackich, Sikorów i Skibickich.
2019-12-03
Twój czciciel.
O zdrowie dla żony i szwagierki, uwolnienie siostrzenicy od uzależnień oraz miłosierdzie Boże dla zmarłych poleconych w modlitwach. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2019-11-05
Twój czciciel.
O zdrowie dla żony, uwolnienie siostrzenicy od uzależnień oraz miłosierdzie Boże dla zmarłych poleconych w wypominkach. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2019-10-29
Twoja czcicielka
O łaskę nawrócenia i uwolnienia od złego dla mojej rodziny. Za przyczyną św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2019-10-19
Elżbieta
Za przyczyną św. Michała Archanioła błagam o łaskę uzdrowienia z ciężkiej infekcji.
2019-10-01
Jan
O wolę walki o życie bez grzechu, w komunii z Bogiem dla Jana.
2019-09-30
Twoja czcicielka
O dobrego męża dla Mai.
2019-09-30
Twoja czcicielka
O Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski dla ks. Michała, by wzorem swojego patrona zwyciężał zło tego świata i zakusy złych mocy oraz z oddaniem służył Bogu i ludziom. Za przyczyną św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2019-09-28
Renata
O to, by mój syn zrozumiał że jest na złej drodze i zmienił swoje życie na dobre.
2019-09-28
Henryk Stanisław
O rozwiązanie bardzo trudnej sytuacji życiowej.
2019-09-20
Ewa
O uwolnienie od uzależnień dla Szymona i aby nigdy nie miał myśli samobójczych. O dobre życie. Za przyczyną św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie
2019-09-02
Twój czciciel
O zdrowie dla żony, o uwolnienie siostrzenicy od uzależnień oraz ratowanie rozbitej rodziny z naszej parafii. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2019-08-05
Twój czciciel
Zgodę i miłość w rodzinie, łaskę zdrowia dla rodziców. Uzdrowienie relacji małżeńskich Agnieszki i Krzysztofa. Dobrego męża dla Edyty. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2019-07-21
Katarzyna
O łaskę zdrowia dla mojego taty- Eugeniusza.
2019-06-30
Mama
O potrzebne łaski dla Sylwii i Tomasza, by potrafili stworzyć prawdziwą rodzinę, o wzajemne zrozumienie, poszanowanie i sprostanie roli matki, żony, ojca i męża. Za przyczyną św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2019-06-30
Babcia
O potrzebne łaski dla wnuka Antosia, by anioły strzegły, prowadziły przez życie, wskazywały drogę broniąc przed złem tego świata i ludźmi. Za przyczyną św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2019-06-03
Małgorzata
O potrzebne łaski, ochronę przed złem tego świata, zdrowie dla Nikoli i opiekę na każdy dzień życia. Za przyczyną św. Michała Archanioła - wysłuchaj nas Panie.
2019-06-03
Twój czciciel
O całkowite zaufanie Bogu i Maryi, o łaskę nawrócenia i uwolnienia od uzależnień dla siostrzenicy oraz o zdrowie dla żony i dla Aleksandry. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2019-06-01
Babcia
O potrzebne łaski dla wnuczka Antosia, opiekę Aniołów, powodzenie rehabilitacji i bliskość z Bogiem, o ochronę od zła tego świata. Za przyczyną św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2019-06-01
Mama
O potrzebne łaski z okazji 32 urodzin dla syna Łukasza, opiekę na dalsze lata życia, wiarę i siły w pokonywaniu własnych słabości oraz pełne zaufanie i zawierzenie woli Bożej. Za przyczyną św. Michała Archanioła - wysłuchaj nas Panie.
2019-05-23
Piotr
O łaskę zdrowia dla Oli. Za przyczyną św. Michała Archanioła - wysłuchaj nas Panie.
2019-05-07
Twój czciciel
O rozeznanie Bożej woli, całkowite zaufanie Bogu i Maryi, a także o łaskę nawrócenia i uwolnienia od uzależnień dla siostrzenicy Aleksandry oraz o zdrowie dla żony. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2019-05-05
Babcia
O ochronę przed złem tego świata dla wnuka Antosia. Za przyczyną św. Michała Archanioła - wysłuchaj nas Panie.
2019-04-04
Karolina
Święty Michale Archaniele proszę o dobrego męża i łaskę założenia katolickiej rodziny.
2019-04-01
Twój czciciel.
O całkowite zaufanie Bogu i Maryi, o łaskę nawrócenia i uwolnienia od uzależnień dla siostrzenicy oraz o zdrowie dla żony. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2019-03-21
Kasia
O nasze nawrócenie, wypełnienie woli Bożej i o zakochanie się z wzajemnością
2019-03-07
Patrycja
Aby Jolanta i Patrycja otrzymały łaski aby święci aniołowie czuwali stale na drogach ich życia, aby doznając od świętych aniołów opieki w ich ich życiu zostali zaprowadzeni (kiedyś) do chwały wiecznej, o łaskę radości dla nich w codziennym życiu, nawiązywania przyjaźni z serdecznymi i dobrymi dla nich ludźmi, niech św. Michał bronił ich w walce przeciw zasadzkom złego ducha.
2019-03-04
Twój czciciel
O całkowite zaufanie Bogu i Maryi, o łaskę nawrócenia i uwolnienia od uzależnień dla siostrzenicy, o ratowanie rozbitej rodziny z naszej parafii oraz o zdrowie dla żony. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2019-02-05
Twój czciciel
O całkowite zaufanie Bogu i Maryi, O łaskę nawrócenia dla siostrzenicy, o ratowanie rozbitej rodziny z naszej parafii oraz o zdrowie dla żony i dla Stanisława. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2019-02-04
Anna
O łaskę wyzwolenia od złego dla Grzegorza. Za przyczyną Św. Michała Archanioła - wysłuchaj nas Panie.
2019-02-03
Barbara
O łaskę uwolnienia od zła,
2019-01-28
...
O ochronę przed złem dla całej rodziny i uwolnienie od skutków grzechów przodków. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2019-01-28
...
O łaskę wyzwolenia od ducha homoseksualizmu dla Mateusza, ducha hazardu dla Jacka i Adama. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2019-01-28
...
O uwolnienie od natrętnych nieczystych myśli, narzekania i obmawiania i oceny drugiego człowieka. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2019-01-01
Beata
O uwolnienie z nałogu gry komputerowej, o łaskę spowiedzi i Komunii Świętej po wielu latach. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2018-12-27
Benita
O uwolnienie od uzależnienia od seksu, zdrady, samozniszczenia, internetu i nadmiernej adrenaliny w intencji męża Tomasza
2018-12-03
Anna
O uwolnienie od złego dla Grzegorza. Za przyczyną Św. Michała Archanioła - wysłuchaj nas Panie.
2018-11-06
Czciciel Św. Michała Archanioła
O ochronę przed złymi skłonnościami, nieprzyzwoitymi myślami, lękiem, szemraniem i narzekaniem. O łaskę nawrócenia siostrzenicy, o ratowanie rozbitej rodziny z naszej parafii oraz o zdrowie dla żony i dla Stanisława. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
2018-10-26
...
O łaskę wyzwolenia od złego dla Mateusza i Konrada, Jacka i Mateusza.
2018-09-29
Maria
O łaskę przebaczenia, pojednania i o dobre relacje w rodzinie i sąsiedztwie. O obronę od złego. Za przyczyną Św. Michała Archanioła - wysłuchaj nas Panie.
2018-09-25
...
O uwolnienie od złego dla Anny. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2018-09-25
...
O wyzwolenie z nałogu dla Kazimierza i Alicji, Elżbiety i Jerzego. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2018-09-25
...
O ochronę przed złem dla całej rodziny. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2018-09-25
...
O uwolnienie ze złego dla Mateusza. Za przyczyną Św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie.
2018-09-25
...
O ochronę przez złem dla Kapłanów i Sióstr Zakonnych spotkanych w życiu. Za przyczyną św. Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie .
2018-09-25
Koleżanka
O uwolnienie z nałogów dla Jacka, z gier i komputera dla Krzysztofa. Za przyczyną św Michała Archanioła wysłuchaj nas Panie .