2024-04-06  Wieści dla naszych Przyjaciół z 7 kwietnia 2024 r.

Dziękujemy Panu Bogu za piękny czas wielkiego postu a szczególnie wielkiego tygodnia. Dziękujemy za piękno i głębię przeżywanych liturgii. Dziękujemy za wielowiekowe tradycje, z których mogliśmy na nowo korzystać. Dziękujemy za wspólnotę Kościoła, w której mogliśmy to wszystko przeżywać – a było nas od wielkiego czwartku naprawdę dużo.

2024-04-13  Wieści dla naszych Przyjaciół z 14 kwietnia 2024 r.

Zaczynamy Tydzień Biblijny, w którym będziemy zachęcać do regularnego czytania i rozważania Pisma świętego. Bierzmy – obecną w każdym domu Biblię – do ręki – indywidualnie i wspólnie z innymi. W tym roku zwróćmy szczególną uwagę na Dzieje Apostolskie.