IMG 0875a

2022-06-26  Wieści dla naszych Przyjaciół z 26 czerwca 2022 r.
  • Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w oktawę Bożego Ciała: służbie liturgicznej, dzieciom sypiącym kwiaty i dzwoniącym dzwonkami, wszystkim niosącym krzyż, sztandar i baldachim. Po raz pierwszy od kilkunastu lat więcej było chętnych niż możliwości.
  • U nas nadal o 6:30 rano Godzinki do Bożego Serca, a o 17:30 litania do Serca Jezusa. Tylko dzisiaj wyjątkowo o 16:30. 
2022-09-01  Formularz zgłoszenia na Jarmark Benedyktyński 2022

Formularz został przygotowany w trzech jezykach: polskim, angielskim i węgierskim. Wybierz swój język przed wypełnianiem formularza.

2022-09-09  XI Jarmark Benedyktyński 2022

Pierwszy współczesny Jarmark Benedyktyński został zrealizowany w roku 2011, w ramach obchodów Jubileuszu 400 lat Jarosławskiego Opactwa. Od tej pory tradycja ta była kultywowana niemalże rokrocznie (za wyjątkiem roku 2020, gdy w realizacji Jarmarku przeszkodziła pandemia).