Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej opactwo.pl.

Data publikacji strony internetowej:  . Data ostatniej dużej aktualizacji: 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Napisy alternatywne przy niektórych ilustracjach - dla galerii fotograficznych wykonanych przed rokiem 2019 brak jest alternatywnych informacji tekstowych. Napisy bedą sukcesywnie uzupełniane.
 • Nie działa poprawnie tryb "odwróć kolory" - na niektórych podstronach nie działa poprawnie oferowany w ustawieniach dostepności tryb "Odwróć kolory". Problem wynika z zstosowanego motywu i czeka na usunięcie przez jednostkę autorską.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników i wolontariuszy OKiFCh.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Agnieszki Kostka, mailowo - sekretariat@opactwo,pl lub telefonicznie - 505 902 8620.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu zlokalizowany jest przy ul. Benedyktyńskiej 5
 2. Do budynku prowadzi wejście przez bramę główną wprost z ulicy Benedyktyńskiej. Po wewnętrznych alejkach Opactwa można bez przeszkód dojechać pod samo wejscie do kościoła oraz do Domu Pielgrzyma... 
 3. Wszystkie dostępne dla zwiedzających i gości korytarze i pomieszczenia Domu Pielgrzyma i kościoła są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach (brak przeszkód architektonicznych w rodzaju progów i wąskich przejazdów).
 4. Budynek Domu Pielgrzyma jest wyposażony w windę dla niepełnosprawnych.
 5. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze i piętrze Domu Pielgrzyma,  w pobliżu głównej klatki schodowej.
 6. Przed budynkiem kościoła wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku kościoła zlokalizowana jest pętla indukcyjna.