Wszystkich wystawców zainteresowanych prezentacją swoich wyrobów w trakcie Jarmarku Benedyktyńskiego prosimy o udział w tegorocznym naborze. Zgłoszenia będą przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza, który znajduje się na stronie Jarosławskiego Opactwa w zakładce: Wydarzenia –> Jarmark Benedyktyński -> Formularz zgłoszenia. 

Bezpośredni link do formularza: https://www.opactwo.pl/index.php/wydarzenia/jarmark-benedyktynski/formularz-zgloszenia)

Rekrutacja rozpocznie się pierwszego maja, a zakończy zakończy pierwszego września bieżącego roku. Jarmark odbędzie się w dniach 16-17.09.2023. Będzie to już trzynasta edycja tego wydarzenie.

Serdecznie zapraszamy!