Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu

 

W ramach zadania na terenie zabytkowego kompleksu Jarosławskiego Opactwa (ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław) zostanie zrealizowana konferencja, w trakcie której zaprezentowane zostaną dwa powiązane ze sobą zagadnienia okresu II wojny światowej. W pierwszej części poruszony zostanie temat pomocy, jakiej lokalna ludność udzielała w tym trudnym czasie szczególnie prześladowanej przez Niemców ludności żydowskiej.

Uwagę poświęcimy zwłaszcza jednemu z najjaskrawszych przykładów tej pomocy – jakim była bohaterska postawa Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej, którzy za okazane przez siebie wsparcie zostali zamordowani przez nazistów wraz z szóstką swoich dzieci (a nawet siódemką, biorąc pod uwagę to, że Wiktoria Ulma była w owym czasie w zaawansowanej ciąży). Ze względu na przypadającą na wrzesień datę planowanej beatyfikacji całej rodziny tegoroczna jesień będzie doskonałą okazją na upamiętnienie i pochwałę ich postawy oraz krytykę okrucieństwa wojny i prześladowań na tle narodowości czy rasy (temat jakże aktualny w świetle toczącego się za naszą wschodnią granicą konfliktu zbrojnego).

Druga część konferencji, bardzo mocno związana z poprzednim tematem i uzupełniająca go, zostanie poświęcona polskim i żydowskim dzieciom, zamordowanym w trakcie niemieckiej okupacji przez Niemców i ich sprzymierzeńców na terenie województwa podkarpackiego – zwłaszcza zaś w okolicach Jarosławia, Przeworska i Łańcuta. Niestety, także problem dzieci dotkniętych złem wojny nie należy do historii. Poza Ukrainą konflikty zbrojne toczą się obecnie w jeszcze 26 innych regionach świata – zawsze w szczególny negatywny sposób wpływając na najmłodszych.

Konferencja obejmowała będzie trzy wystąpienia. Zostanie zrealizowana u stóp wykonanego specjalnie na tę okazję obrazu przedstawiającego rodzinę Ulmów. Jej uzupełnieniem będzie ekspozycja w formie wystawy na wielkoformatowych planszach, poświęcona dzieciom, które padły w naszym regionie ofiarą II wojny światowej. Ze względu na dużą mobilność takiej ekspozycji po pewnym czasie będzie ją można przenieść z Jarosławskiego Opactwa do innych ośrodków kultury na terenie województwa – tym samym zwiększając znacząco efektywność jej przekazu.

Naszym głównym celem będzie upowszechnienie wiedzy o bohaterstwie rodziny Ulmów i innych Polakach ratujących żydów w czasie II wojny światowej na terenie województwa podkarpackiego oraz o tragicznym losie, jaki niejednokrotnie spotykał w trakcie tego strasznego konfliktu najmłodszych. Postaramy się nie tylko upamiętnić powyższe osoby, ale także budować wśród odbiorców konferencje solidne moralne postawy podobne do tych, jakimi odznaczali się Ulmowie.    

Grupą docelową zadania będą mieszkańcy województwa podkarpackiego – przede wszystkim powiatów jarosławskiego i przeworskiego.

Organizując powyższą konferencję Ośrodek upowszechnia tradycję narodową, pielęgnuje polskość oraz rozwija świadomość narodową i kulturową – co jest komplementarne z celami, jakie zostały określone w jego statucie. Tematyka konferencji jest również w pełni zgodna z intencjami Zarządu Województwa Podkarpackiego – wykazanymi w regulaminie konkursu.

 

Wystawa poświęcona najmłodszym ofiarom II wojny światowej zaprezentowana zostanie początkowo w korytarzach Jarosławskiego Opactwa. Ze względu na jej dużą mobilność będzie ją następnie można przemieścić do innych ośrodków kultury na terenie województwa – tym samym zwiększając zasięg jej przekazu.

 

Prelegenci:

WACŁAW WIERZBIENIEC – historyk; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Rzeszowie, Krakowie i Jarosławiu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z dziejami i kulturą Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, stosunkami narodo­wościowymi i religijnymi na terenie Małopolski w okresie II Rzeczypospolitej, Kościołem katolickim w XX wieku – jego rolą dobroczynności i filantropii w życiu społecznym. Jest autorem blisko 73 publikacji naukowych, w tym 3 mo­nografii i redakcji 2 prac zbiorowych

ELŻBIETA RĄCZY – polska historyczka, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownica Instytutu Pamięci Narodowej specjalizująca się w tematyce związanej z zagładą narodu żydowskiego w okresie II wojny światowej.

KS. WITOLD BURDA – postulator procesu beatyfikacji rodziny Ulmów.

 

Zasaadnicza promocja zadania prowadzona jest na FB.

Dofinansowano.jpg