♦ Termin: 25 marca 2022
♦ Myśl przewodnia: Droga Pojednania - Sztuka budowania relacji

Liczba uczestników w tym roku była mniejsza, niż zazwyczaj. Może ekstremalność jest chwilowo w Polsce na wyczerpaniu? Z jednej strony jeszcze trwa jeszcze na świecie zaraza (COVID-19), z drugiej strony w pobliżu rozpoczęła się wojna (inwazja Rosji na Ukrainę). Obydwa zjawiska dla większości Polaków znane były dotychczastylko z kart historii. Spośród ponad trzech milionów ukraińskich uchodźców wojennych, ponad dwa miliony przybyło do Polski. Bardzo wielu z nich krócej lub dłużej mieszka w naszym Opactwie.

Jako wyraz solidarności z walczącą Ukrainą, tegoroczna opaska odblaskowa EDK miała barwy ukraińskiej flagi.

W tym roku na trasy jarosławskiej EDK wyruszyło 350 uczestników. Na stronach internetowych oraz telefonicznie zgłosiło się 311 osób a ok. 40 uczestników nie zapisało się, ale pobrało pakiety. Na trasach o długości powyżej 40 km oraz było 182 osób a na trasach krótszych, zwanych u nas Preludium do EDK. 168 osób. Poniżej uczestnicy na poszczególnych trasach.

EDK >= 40 km Chłopice: 8 osób •• Hermanowa: 14 osób •• Jarosław okrężna przez Boratyn: 3 osoby •• Jarosław okrężna przez Jagiełłe: 12 osób •• Jodłówka: 19 osób •• Kalwaria 62 km: 30 osób •• Kalwaria 80 km: 2 osoby •• Leżajsk: 19 osób •• Lubaczów: 3 osoby •• Przemyśl przez Drohojów 44 km: 26 osoby •• Przemyśl przez Jodłówkę 68 km: brak uczestników •• Przeworsk doliną Wisłoka 44 km: 5 osób •• Tuliglowy: 6 osób •• Wielkie Oczy: 30 osób •• własne warianty tras: 5 osób.

Preludium do EDK <40 km: okrężna przez Brodowicze 11 km: 28 osób •• okrężna przez Łazy 17 km: 15 osób •• okrężna przez Morawsko 19 km: 23 osoby •• okrężna przez Wierzbną 32 km: 8 osób •• Przeworsk przez Cieszacin 20 km: 35 osób •• Przeworsk przez Ujezną 20 km: 59 osób.

Największą frekwencję w grupie >40 km miały trasy na Kalwarię przez Gruszową i do Wielkich Oczu - po 30 osób a w grupie Preludium do EDK trasa do Przeworska przez Ujezną - 59 osób. W tym roku daje się zauważyć mniejsze zainteresowanie długimi trasami. Na dwóch najdłuższych trasach liczba uczestników była dotychczas dwucyfrowa, obecnie na Kalwarię 80 km zgłosiły się dwie osoby a na Przemyśl 68 km przez Jodłówkę nie było chętnych. Kilka osób (zidentyfikowano ich pięć, ale mogło być więcej) wybrało własne warianty okrężnych tras wokół Jarosławia, inne niż przedstawione w opisach.

Ośmiu uczestników było w wieku powyżej 65 lat (najstarszy 71 lat) a 10 uczestników idących pod opieką rodziców lub opiekunków było w wieku poniżej 18 lat (najmłodszy 12 lat).

na zdjęciach: przygotowanie materiałów - msza św. przed wyjściem - wyjście na trasy - obrazki z trasy Boratyn i Wielkie Oczy

fot. P. Hajnus, R. Kuras, R. Maciejewski, W. Pysz