Jarosławskie Opactwo w czasie epidemicznym.
Wersja druga

W obecnym czasie otoczmy szczególną troską seniorów i ludzi schorowanych. Można dzwonić także do nas z prośbą o pomoc. Nasze Siostry Benedyktynki ograniczą się tylko do swojego klasztoru. Dotyczy to także siostry zakrystianki. Będzie im towarzyszył w miarę sił Ksiądz Prałat. To nasze ważne zaplecze modlitewne.

Zgodnie z zarządzeniem Księdza Arcybiskupa związanym z sytuacja epidemiczną aktualne pozostają u nas dotychczasowe godziny Mszy Świętych i nabożeństw. Od dzisiaj na próbę wprowadzamy dodatkową niedzielna Mszę Świętą recytowaną o godzinie 14:30.

Zwracajmy uwagę, aby w jednej przestrzeni – a więc czy to w nawie głównej, czy to na chórze, czy to w tzw. kawiarence, czy to w kaplicach bocznych nie było nas jednocześnie więcej niż 50 osób. Dodatkowo będziemy zawsze nagłaśniać plac przed kościołem.

Zachowujmy bezpieczne odstępy siedząc w ławkach, ale także w kolejce do spowiedzi czy do Komunii Świętej. Nie tłoczmy się przy wychodzeniu z kościoła.

Rezygnujemy w tym czasie z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. Ze względu na jej wartość można przynieść wodę do poświęcenia – i do korzystania z niej w domu – czy to do zakrystii w każdym czasie, czy za tydzień na każdą Mszę Świętą.

Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. Nie całujemy relikwii.

Ławki i balaski będą często dezynfekowane.

Kapłani będą udzielać Komunię do ust przy balaskach, natomiast na rękę na stojąco wzdłuż nawy – najlepiej od środka w kierunku chóru. Należy okazać wnętrze lewej dłoni oparte o wnętrze prawej. Hostię spożywamy w miejscu jej przyjęcia.

Kapłani będą przed przystąpieniem do komunikowania przemywać palce specjalnym płynem antyseptycznym.

W tym okresie do uczestnictwa w Eucharystii niedzielnej nie są zobowiązani: osoby w podeszłym wieku, osoby z potencjalnymi objawami infekcji, dzieci i młodzież szkolna, dorośli, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę oraz osoby, które czują obawę przed zarażeniem a taka obawę może praktycznie czuć każdy z nas i wreszcie osoby, które nie mogą wziąć udziału w Eucharystii z powodu przekroczenia przepisowej liczby pięćdziesięciu jej uczestników.

W takiej sytuacji zachęcamy do wzmożonej modlitwy osobistej i rodzinnej oraz do korzystania z medialnych transmisji nabożeństw.

Nasza świątynia będzie dostępna jak dotąd w czasie nabożeństw oraz w dni powszednie od 9:00 z okazją do spowiedzi, a od 11:00 przez wejście z głównej recepcji, bo Kawiarenka Benedyktyńska także musi zaprzestać działalności.

W miarę możliwości drzwi do kościoła, do zakrystii i kawiarenki zostawiajmy otwarte, aby nie było konieczności dotykania klamek.