VI Jarmark Benedyktyński - Poświęcenie odnowionej po pożarze baszty im. Księcia Franciszka Rakoczego II - Prezentacja kopijnika wzniesionego ku pamięci Księcia Franciszka II Rakoczego (z udziałem Przewodniczącego Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego László Kövérem, ambasadora Węgier, Konsul Generalnej, zaprzyjaźnionych samorządów węgierskich, władz województwa, powiatu, miasta itd…) - Prezentacja wystawy z Jósa András Múzeum z Nyíregyháza: „Związki Franciszka II Rakoczego z Polską” (piętro Baszty Rakoczego) - Otwarcie wystawy z Nyíregyháza: Związki pomiędzy rodem Kallay a Kościołem Rzymskokatolickim w XX w. (budynek główny) - Otwarcie wystawy z Siedmiogrodu: Bp Áron Márton w służbie dla społeczeństwa – Báthory-Bem Cultural Organization z Siedmiogrodu oraz Węgierski Instytut Kultury im. Balassiego z Warszawy (parter Baszty Rakoczego) - Złożenie wiązanek pod płaskorzeźbą i tablicą upamietniającą pobyt Fr. II Rakoczego w Jarosławskim Opactwie - Wizyta węgierskich delegacji w Ratuszu, spotkanie z Burmistrzem Miasta - Prezentacja Opactwa.

fot. Magdalena Kapuścińska