Obwarowania Jarosławskiego Opactwa, które powstało w 1611 r., należą do najcenniejszych i najbardziej unikalnych na Podkarpaciu. Obejmują kilometr murów i dziewięć baszt warownych oraz specjalne obronne ukształtowanie terenu.
W czwartek 23 lipca samo południe jedna z baszt (północno-zachodnia) stanęła w płomieniach. z nieustalonych do tej pory przyczyn. Zniszczone zostało całe poszycie dachowe, a także drewniana klatka schodowa. Do zniszczonych wnętrz jak na razie nie ma jeszcze dostępu, straty są więc trudne do oszacowania. W najbliższym czasie musimy zabezpieczyć basztę przed dalszym niszczeniem szczególnie z uwagi na burze i ulewne deszcze, a potem przystąpić do jej renowacji.