Pastoralna narada dekanalnych duszpasterzy młodzieży, moderatorów specjalistycznych duszpasterstw młodzieżowych, moderatorów Lokalnych Centrów ŚDM AP oraz duszpasterzy akademickich, 1 lutego 2016 r.

fot. Ks. Michał Kozak