Był czas, że ta Wspólnota „trzęsła” Opactwem i okolicą. W jej duchu powstał pomnik bł. ks. Jerzego w 1994 r. i zostały do naszej świątyni wprowadzone relikwie Błogosławionego w 2010 r.. Obecnie liczy kilka, kilkanaście osób spotykających na modlitwie 29. każdego miesiąca (19.00-21.00), a na obradach we wtorek wieczorem przed 29.