WSPÓLNOTA MATKI MIŁOSIERDZIA – Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Nasza wspólnota wywodzi się ze Wspólnoty Miłości Miłosiernej. Część jej członków tworzy nową Wspólnotę Miłości Miłosiernej. Natomiast pozostali odpowiadając na Bożą wolę, poczynając od Święta Miłosierdzia Bożego, tj. 1 maja 2011 roku utworzyli Wspólnotę Matki Miłosierdzia.

Wspólnota Matki Miłosierdzia jest wspólnotą ludzi wierzących, którzy w łonie kościoła katolickiego, pragną żyć pełnią Ewangelii, otwartych na działanie Ducha Świętego, aby tak jak Maryja Matka Miłosierdzia nieść ludziom Miłosierdzie Boże poprzez modlitwę, słowo i czyn.

Spotkania modlitewne odbywają się w każdą środę w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke przy kościele pw. Św. Mikołaja i Stanisława w Jarosławiu.

Rozpoczynamy o godz. 17:30 uczestnictwem w Nowennie do Matki Bożej Miłosierdzia oraz  w Eucharystii. Po Mszy Świętej o godz. 18.45 spotkanie kontynuowane jest w Czarnej Kaplicy na modlitwie wspólnotowej, w grupach dzielenia, katechezach formacyjnych oraz na wspólnej agapie.

Nasza wspólnota jest zaangażowana w prowadzenie nabożeństw o uzdrowienie i uwolnienie, które odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca w Kościele pw. św. Mikołaja i Stanisława w Jarosławiu od godz. 19:30.

Świętem patronalnym wspólnoty jest dzień 16 listopada – Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Odbywamy też doroczne pielgrzymki do Matki Bożej Miłosierdzia do Wilna, do Ostrej Bramy, a także szlakiem miłosierdzia i śladami św. s. Faustyny

Opiekun duchowy wspólnoty: ks. Rafał Wojdyła

Lider: Ireneusz Blok