Siostry Urszulanki zawitały do Jarosławskiego Opactwa oficjalnie w sierpniu 2008 r. Była to s. Danuta Sakowicz (do 2011 r.). Po roku dołączyła do niej s. Dorota Kędziora, a obecnie odpowiedzialną za Wspólnotę jest s. Monika Wrońska. Przez pewien czas siostry mieszkały nad studiem radiowym w baszcie bramnej. Od jesieni 2010 r. zajęły kilka pomieszczeń w wyższych kondygnacjach północnej wieży kościoła. Posługują w naszym Radio, jedna ponadto katechizuje.

Od kilku lat mieszka w Jarosławiu nasza rodaczka, s. Małgorzata Serafinko, opiekując się chorymi Rodzicami (Tato zmarł w styczniu 2011 r.). Katechizuje, pojawia sie w radio i przynależy formacyjnie do Wspólnoty.

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwanych też urszulankami szarymi, stanowiące jedną z licznych gałęzi rodziny urszulańskiej, powołanej do życia w XVI w. przez św. Anielę Merici, zostało założone przez św. Urszulę Ledóchowską.

Konstytucje Zgromadzenia otrzymały pierwszą aprobatę Stolicy Świętej 4 VI 1923, a definitywną – 21 XI 1930.

Obecnie Zgromadzenie liczy około 950 sióstr 11 narodowości w prawie 100 wspólnotach w Polsce, we Włoszech, we Francji, w Finlandii, w Niemczech, na Ukrainie, na Białorusi, w Kanadzie, w Argentynie, w Brazylii i w Tanzanii oraz na Filipinach.