Klasztor Mniszek Benedyktynek w Jarosławiu został ufundowany w 1611 r. przez ówczesną właścicielkę tych ziem – księżnę Annę z Kostków Ostrogską, jako pierwszy w diecezji przemyskiej klasztor żeński.

Po pierwszym rozbiorze Polski władze austriackie, po wkroczeniu do Jarosławia, dokonały kasaty klasztoru w 1782 r.

Siostry benedyktynki wróciły do Jarosławia, do zniszczonego opactwa w 1991 roku i zamieszkały w powojennym budynku dawnego internatu żeńskiego. Kilka lat później, nie mogąc utrzymać, a tym bardziej wyremontować tak zniszczonego obiektu, przekazały kościół i dawny klasztor w ręce Archidiecezji.

Siostry zmieniły budynek internatu w klasztor, odremontowały też dwa inne budynki, które obecnie służą benedyktyńskiej gościnności. Remonty kolejnych obiektów trwają nadal.

W kaplicy klasztornej siostry sprawują codzienną wspólną Liturgię Godzin. Na co dzień pracują i apostołują w ramach klauzury monastycznej. Organizują rekolekcje dla wszystkich szukających ciszy i modlitewnego spotkania z Bogiem, przyjmują gości, pomagają w zakrystii kościelnej itp. Ponadto dysponują dwuhektarowym ogrodem dzieląc go na część rekreacyjną oraz owocowo-warzywną. Obecnie we wspólnocie jest osiem benedyktynek, które swoją modlitwą i pracą wielbią Boga. Patronem wszystkich benedyktynek i benedyktynów jest św. Benedykt z Nursji (ok. 480 – 541), autor Reguły, której główne hasło brzmi:„ Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”.