Projekty miękkie czyli związane ze szkoleniami i rozwojem zasobów ludzkich, przedsięwzięciami promocyjnymi jak i inwestycyjnymi w sektorze kultury, turystyki i sportu, pomocy społecznej i edukacji.

Zadania realizowane we współpracy z Gminą Miejską Jarosław:

 • Promowanie postaw proabstynenckich i trzeźwościowych poprzez kampanie informacyjno-edukacyjne o zasięgu lokalnym.
 • Organizowanie wsparcia i pomocy dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym ze środowisk niewydolnych wychowawczo i patologicznych.
 • Promocja trzeźwości wśród niesłyszących, głuchoniemych i z wadą słuchu poprzez organizowanie imprez profilaktycznych, warsztatów terapeutycznych integrujących grupę ze społecznością lokalną.
 • Profilaktyka alkoholowa i organizowanie wszechstronnej pomocy wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych depresją i problemami starzenia się.

Zadania realizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie:

 • Przez zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe odkrywamy lepszy świat
 • Archidiecezjalny Dzień Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych
 • Młodzież bez nałogów – zdrowe społeczeństwo
 • Narkotyki – zagrożenie XXI wiek
 • Bliżej siebie – dalej od narkotyków
 • Ważne trudne rozmowy

Zadania realizowane we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

 • Materiały pokonferencyjne II Jarosławskiego Forum Społeczno – Ekonomicznego pod hasłem „Ekoekonomia podstawą prawidłowego rozwoju gospodarczego społeczności lokalnej”
 • „E[KO-lesie] w mieście i w lesie”

Zadanie realizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz Regionalnym Ośrodkiem Badań i Dokumnetacji Zabytków w Rzeszowie:

 • Świecka i kościelna architektura obronna Jarosławia i okolic

Zadanie realizowane we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

 • Dzieje Opactwa oczami młodego artysty

Zadania realizowane we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 • Warsztaty MARANATHA i EFFATHA
 • Warsztaty SHEMA i EFFATHA z integracyjnym dniem wspólnoty

Zadania realizowane we współpracy z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie:

 • Wycieczka dla osób niesłyszących z powiatu przeworskiego, łańcuckiego, leżajskiego „Wędrówki po Bieszczadach i nie tylko”
 • Archidiecezjalny Dzień Osób Niepełnosprawnych
 • Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 • Wycieczka dla osób niesłyszących z powiatu łańcuckiego w celu zwiedzania sanktuariów Podhala
 • Pielgrzymka osób niesłyszących z powiatu sanockiego do Grobu Jana Pawła II

Zadania realizowane we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim:

 • Konferencja dla duchowieństwa p.t. „Z ekomonią na ty”
 • Forum społeczno-ekonomiczne p.t. „Duchowieństwo i samorządowcy promotorami rozwoju gospodarczego społeczności lokalnej”
 • Forum społeczno-ekonomiczne p.t. „Ekoekonomia podstawą prawidłowego rozwoju gospodarczego społeczności lokalnej”
 • Cykl 40 prelekcji p.t. „Z ekonomią każdego dnia”
 • Cykl 40 prelekcji p.t. „Kowalski w dobie kryzysu finansowego”
 • Kurs dla młodzieży p.t. „Jak nie przedsiębiorczość, to co?”

Inne:

 • Wydawanie artykułów spożywczych dla grup i osób indywidualnych w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej (Programme Europeen d’Aide aux plus Demunis)