Darowizna on-line

Zagrożenie powraca!
Nie zamykajmy kościoła Św. Mikołaja!

W ostatnich latach ściany i sklepienie za szafą organową w naszej świątyni pokryła siatka poszerzających się pęknięć.

Według ekspertyzy zagrożony jest cenny instrument (opadające kawałki tynku mogą niszczyć najmniejsze piszczałki.

Gdybyśmy czekali z interwencją, to za kilka lat zagrożenie przesunęłoby się w kierunku środka kościoła. Zagrożony jest też dach koscioła.

Stąd podjęte w nagłym trybie prace stabilizujące fundamenty świątyni.

W pierwszym etapie zostały wykonane mikro-pale  (70) sięgające na głębokości 6 metrów gruntu nośnego.  Połączone ze sobą przez półtorametrowe przewierty powstrzymują jakiekolwiek przypadkowe ruchy budowli.

Koszt tego etapu prac wyniósł 630 tysięcy złotych.

W ostatnich miesiącach udało nam się na sklepienie i dach zgromadzić 665 000 zł. Ruszyły jednoczesnie prace pzry sklepieniui i dachu. Prosimy o pomoc w pozyskaniu finansów skomplikowane rusztowania w całym kościele oraz czasowy demontaż organów, gdyż takie koszty nie są dofinansowywane ze środków publicznych.

Niech dobry Bóg wynagrodzi Waszą hojność!

Pomożesz wpłacając darowiznę na konto:

Bank Spółdzielczy Jarosław
58 9096 0004 2001 0042 7517 0001
Code BIC/SWIFT: POLU PL PR

Po pięciu latach prac remontowo-konserwatorskich przy obwarowaniach naszego Opactwa, w naszej nieustannej trosce o siedemnastowieczne zabudowania, jesteśmy zmuszeni powrócić do gmachu kościoła.

Przed 10 laty wspólnym wysiłkiem finansowym, organizacyjnym i materialnym udało się ustabilizować południową wieżę kościoła, która przechylała się na główny budynek rekolekcyjny, powodując pękanie sklepień w przylegających do niej pomieszczeniach.

W ostatnim czasie zauważyliśmy inne, powiększające się pęknięcia tym razem pomiędzy wieżami, a samym kościołem. Największe ich nagromadzenie znajduje się nad szafą organową. Zleciliśmy najpierw dokładne badania geologiczne oraz wielorakie ekspertyzy konstrukcyjne, które miały wyjaśnić przyczyny powiększających się stopniowo pęknięć i zarysowań.

Zamówiliśmy następnie w specjalistycznej pracowni architektonicznej w Krakowie szczegółowy projekt prac zabezpieczających i naprawczych zamówiony. Dotyczy on wszystkich stwierdzonych przyczyn niestabilności wież i kościoła – od fundamentów aż po dach.

Za zrozumienie i wielorakie życzliwe wsparcie dziękujemy i w tym miejscu zarówno Panu Bogu jak i dobroczyńcom Opactwa.

Zebraliśmy już:

90 000

Kwota, której jeszcze potrzebujemy: 30 000 zł

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej

Bank PEKAO SA I O. Jarosław
PL 30 1240 2571 1111 0000 3345 3552 (PLN)
Code BIC/SWIFT: PKOP PL PW

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
PL 18 9096 0004 2001 0054 3318 0001 (PLN)
Code BIC/SWIFT: POLU PL PR

Przystań św. Benedykta

Bank PEKAO SA I O. Jarosław
09 1240 2571 1111 0010 1935 1260
Code BIC/SWIFT: PKOP PL PW

lub

Bank Spółdzielczy Jarosław
90 9096 0004 2001 0000 1720 0001

Code BIC/SWIFT: POLU PL PR

Rektorat św. Mikołaja

Bank Spółdzielczy Jarosław
58 9096 0004 2001 0042 7517 0001
Code BIC/SWIFT: POLU PL PR

Wszystkim naszym Dobrodziejom,
niech Pan Bóg stokrotnie wynagrodzi!