Darowizna on-line

Zagrożenie powraca!
Nie zamykajmy kościoła Św. Mikołaja!

W ostatnich latach ściany i sklepienie za szafą organową w naszej świątyni pokryła siatka poszerzających się pęknięć.

Według ekspertyzy zagrożony jest cenny instrument (opadające kawałki tynku mogą niszczyć najmniejsze piszczałki.

Gdybyśmy czekali z interwencją, to za kilka lat zagrożenie przesunęłoby się w kierunku środka kościoła. Zagrożony jest też dach koscioła.

Stąd podjęte w nagłym trybie prace stabilizujące fundamenty świątyni.

W pierwszym etapie zostały wykonane mikro-pale  (70) sięgające na głębokości 6 metrów gruntu nośnego.  Połączone ze sobą przez półtorametrowe przewierty powstrzymują jakiekolwiek przypadkowe ruchy budowli.

Koszt tego etapu prac wyniósł 630 tysięcy złotych.

W ostatnich miesiącach udało nam się na sklepienie i dach zgromadzić 450 000 zł. Prosimy o pomoc w pozyskaniu finansów na projekt wykonawczy dachu i na postawienie rozbudowanych i skomplikowanych rusztowań w całym kościele, gdyż takie koszty nie są dofinansowywane ze środków publicznych.

Niech dobry Bóg wynagrodzi Waszą hojność!

Pomożesz wpłacając darowiznę na konto:

Bank Spółdzielczy Jarosław
58 9096 0004 2001 0042 7517 0001
Code BIC/SWIFT: POLU PL PR

Po pięciu latach prac remontowo-konserwatorskich przy obwarowaniach naszego Opactwa, w naszej nieustannej trosce o siedemnastowieczne zabudowania, jesteśmy zmuszeni powrócić do gmachu kościoła.

Przed 10 laty wspólnym wysiłkiem finansowym, organizacyjnym i materialnym udało się ustabilizować południową wieżę kościoła, która przechylała się na główny budynek rekolekcyjny, powodując pękanie sklepień w przylegających do niej pomieszczeniach.

W ostatnim czasie zauważyliśmy inne, powiększające się pęknięcia tym razem pomiędzy wieżami, a samym kościołem. Największe ich nagromadzenie znajduje się nad szafą organową. Zleciliśmy najpierw dokładne badania geologiczne oraz wielorakie ekspertyzy konstrukcyjne, które miały wyjaśnić przyczyny powiększających się stopniowo pęknięć i zarysowań.

Zamówiliśmy następnie w specjalistycznej pracowni architektonicznej w Krakowie szczegółowy projekt prac zabezpieczających i naprawczych zamówiony. Dotyczy on wszystkich stwierdzonych przyczyn niestabilności wież i kościoła – od fundamentów aż po dach. Właśnie na ten cel przeznaczyliśmy ofiary składane na tacę w całym okresie świątecznym 2017/2018 aż do Trzech Króli włącznie. Za zrozumienie i wielorakie życzliwe wsparcie dziękujemy i w tym miejscu zarówno Panu Bogu jak i dobroczyńcom Opactwa.

Zebraliśmy już:

350 000

Kwota, której jeszcze potrzebujemy: 100 000 zł

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej

Bank PEKAO SA I O. Jarosław
PL 30 1240 2571 1111 0000 3345 3552 (PLN)
Code BIC/SWIFT: PKOP PL PW

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
PL 18 9096 0004 2001 0054 3318 0001 (PLN)
Code BIC/SWIFT: POLU PL PR

Przystań św. Benedykta
Studio Radiowe „AVE Maria”

Bank Spółdzielczy Jarosław
90 9096 0004 2001 0000 1720 0001

Rektorat św. Mikołaja

Bank Spółdzielczy Jarosław
58 9096 0004 2001 0042 7517 0001
Code BIC/SWIFT: POLU PL PR

Przystań św. Benedykta

Bank PEKAO SA I O. Jarosław
09 1240 2571 1111 0010 1935 1260
Code BIC/SWIFT: PKOP PL PW