Administrator i dane kontaktowe administratora

Administratorem danych osobowych pojawiających się w domenie opactwo.pl i oraz zbieranych za jej pośrednictwem jest Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu przy ulicy Benedyktyńskiej 5, NIP 7921075077 zwany dalej OKIFCH. W takim samym zakresie OKIFCH obsługuje grzecznościowo dane działających pod tym samym adresem: Rektoratu przy Kościele św. Mikołaja, NIP 7922076512 oraz Przystani św. Benedykta, NIP: 7922217763.

Wszystkie powierzone nam dane osobowe podlegają ochronie. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności naszych Użytkowników, prosimy zatem o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności.

Kontakt z administratorem w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail opactwo@opactwo.pl.

OKIFCH odpowiada za przetwarzanie i administrowanie powierzonymi danymi osobowymi, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach należących do firmy hostingowej SPÓŁDZIELNIA TELEKOMUNIKACYJNA OST z siedzibą w Tyczynie, Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn, NIP: 8130268515; REGON: 69001475000000; KRS 0000196446

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane inne niż podane przy wpisie do zamieszonych w naszej domenie formularzy mają postać danych gromadzonych automatycznie przez systemy informatyczne w związku z wizytą Użytkownika na stronach internetowych (m.in. wpisy w logach serwerowych, adresy IP, pliki cookies).

Zaznaczając podczas logowania opcję „Zapamiętaj mnie” nasz serwis wykorzystuje tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w celu uproszczenia późniejszego procesu logowania. Niektóre z używanych przez nas cookies są wymagane, aby poprawnie identyfikować Użytkownika w naszym serwisie i chronić dostęp do informacji Użytkowników zawartych w indywidualnych profilach.

Administrator może przetwarzać Pani/Pana/Państwa dane w celu skutecznej realizacji wydarzenia z Pani/Pana/Państwa udziałem lub na rzecz Pani/Pana/Państwa organizowane.

Podanie danych osobowych jest przeważnie konieczne do realizacji tych wydarzeń.

Oto najczęściej prowadzone przez nas wydarzenia:

  • Jarmark Benedyktyński,
  • Biegi długodystansowe,
  • Ekstremalna Droga Krzyżowa,
  • Msza Święta lub nabożeństwo sprawowane w intencji konkretnych osób żyjących lub zmarłych (w tym wypadku podanie danych jest opcjonalne).

Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Po realizacji danego wydarzenia będą wykorzystywane tylko i jedynie w celu poinformowania o zbliżaniu się kolejnej edycji wydarzeń cyklicznych.

Przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do zgłaszania do nas skargi, zapytania i wniosków dotyczących przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Pani/Panu/Państwu uprawnień.

Jeżeli uważa, Pani/Pan że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub w wypadku Rektoratu przy Kościele św. Mikołaja do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.