Kościół: Nowenna nieustająca do Matki Bożej Miłosierdzia

Cześć oddajemy Ci, Matko Chrystusowa, Nasza Pani. Jak Ojcowie nasi, tak i my gromadzimy się przed Twoim łaskawym Obliczem. Z wysokości ołtarza patrzą na nas Twoje Matczyne Oczy.

Pozwól i nam, Matko, podnieść ufne spojrzenie ku Tobie. Pozwól na to szczególnie tym, którym ciężko na sercu, ludziom spracowanym, zmęczonym, chorym, słabym. Swoim możnym Orędownictwem przeprowadź do Serca Bożego braci naszych, którzy zboczyli z drogi wiary i przykazań, a uproś wszystkim łaskę, by żyli jak dzieci Boże.

Wstawiaj się za nami, osłaniaj naszą młodzież i dzieci, bądź Panią naszych ognisk rodzinnych, otaczaj opieką wszystkie miejsca pracy, czuwaj nad naszymi drogami, wyjednaj nam moc wiary, bezpieczeństwo, pomyślność w poczynaniach, radość, nadzieję i pokój.

Strzeż nas wszystkich: naszych biskupów, kapłanów i cały lud wierny. Uproś błogosławieństwo naszej Ojczyźnie. Niech Twoja dobroć i Twoje miłosierne pośrednictwo skierują myśli i czyny nasze do Jezusa, Syna Twego a naszego Odkupiciela, abyśmy, tak jak Ty, wszystko czynili dla Niego. Amen.

Oryginalny wizerunek Matki Bożej w Ostrej Bramie zdobi srebrny półksiężyc z wygrawerowanym napisem podziękowania za wysłuchanie próśb, złożony jako wotum w 1849 r. W naszym Kościele Matce Bożej ofiarował taki półksiężyc w 2010 roku Kazimierz K. Jest to znak wdzięczności Bogu za życie i zdrowie. Obok ołtarza jesz szereg wot, złożonych Matce Bożej za wysłuchane modlitwy.

W każdą środę wieczorem włączamy przekazane intencje w nabożeństwo nowenny do Matki Bożej Miłosierdzia
17.30 –  nowenna w kościele a następnie Msza Święta
20.30 – audycja radiowa z modlitwą Koronki do Matki Bożej Miłosierdzia – www.radiofara.pl, telefo do studia w Jarosławiu 16 621 65 15

Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia:

Na początku:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Na dużych paciorkach:
Maryjo, Matko łaski i Matko Miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci (1 raz).

Na małych paciorkach:
Maryjo, Matko Miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego (10 razy).

Na zakończenie:
Najmiłosierniejsza Matko, otwierasz przed nami, , szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęcone tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegły czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowały dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosiły obraz serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.

Módl się razem z nami…

Dodaj nowy wpis

 
 
 
 
*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Wpis pojawi się na stronie po zatwierdzeniu przez moderatora.
1017 wpisów.
Maria dnia 8 kwietnia 2022 o 23:23:
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski proszę o błogosławieństwo Boże i Twoją opiekę dla córki i jej dziecka, które nosi pod sercem.
Teresa, Krystyna dnia 5 kwietnia 2022 o 17:23:
Matko Boża Miłosierdzia, przychodzimy dziś z wielką wdzięcznością, aby podziękować za szczęśliwe rozwiązanie dla Iwony i narodzenie jej synka Ignasia. Matko nasza, Ty wiesz, jakie zagrożenie było dla matki i poczętego dziecka. Ty się o wszystko zatroszczyłaś. Dziękujemy i prosimy o dalszą opiekę nad całą rodziną Iwony, Mirosława i ich dzieci.
Rodzina dnia 4 kwietnia 2022 o 15:39:
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Adriana.
Sylwia dnia 4 kwietnia 2022 o 11:57:
Matko Miłosierdzia, proszę o dar uwolnienia, uzdrowienia z chorób mojego ciała i o to samo proszę dla mojego Ojca Walentego. Bardzo proszę o wszystkie potrzebne łaski i skuteczną ochronę przed wszelkim złem widzialnym i niewidzialnym. O spełnienie w Bogu wiadomych bardzo ważnych dla mnie spraw. Za moją Rodzinę i za tych, którzy prosili mnie o modlitwę. Proszę o odczuwalne zwycięstwo największej łaski, mocy Ducha Świętego. ,,Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska, Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy, bym mógł dać odpowiedź tym, którzy mnie znieważają, bo polegam na Twoich słowach''. Psalm 119. Sylwia
Łucja dnia 3 kwietnia 2022 o 11:58:
Matko Boża Miłosierdzia, proszę w intencji Bogu znanej, o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo.
Łucja dnia 2 kwietnia 2022 o 21:35:
Matko Bożego Miłosierdzia, proszę w intencjach Bogu znanych z prośbą o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo.
Zbigniew dnia 1 kwietnia 2022 o 19:44:
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za opiekę i proszę o Boże miłosierdzie dla Zbigniewa i osób bliskich.
Czciciel dnia 30 marca 2022 o 13:41:
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Łukasza, Katarzyny, Marii i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
Teresa, Krystyna dnia 28 marca 2022 o 21:09:
Matko Boża Miłosierdzia, polecamy Twojej opiece ks. Sebastiana. Prosimy, wstawiaj się za nim, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo, strzeż go przed wszelkim złem.
Monika dnia 26 marca 2022 o 15:24:
W intencjach Bogu znanych, o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo. Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
mama dnia 23 marca 2022 o 16:50:
Matko Miłosierdzia, pomóż w rozwiązaniu mojej rodzinie, problemów, kłopotów i zmartwień - zdrowotnych i doczesnych.
Czciciel dnia 23 marca 2022 o 08:28:
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Łukasza, Marii i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
Asia dnia 19 marca 2022 o 21:43:
Matko Miłosierdzia, prosimy w intencjach Bogu znanych, o Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo. Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Czciciel dnia 15 marca 2022 o 13:17:
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Łukasza, Marii i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
Łucja dnia 12 marca 2022 o 08:53:
Matko Miłosierdzia, proszę w intencjach Bogu znanych, proszę o miłosierdzie Boże i błogosławieństwo Boże.
Czciciel dnia 9 marca 2022 o 12:50:
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Haliny, Marii i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
Łucja dnia 7 marca 2022 o 11:55:
Królowo Miłosierdzia, prosimy w intencji Bogu znanej oraz o Boże miłosierdzie. Matko Miłosierdzia, wstawiaj się za nami.
Łucja dnia 6 marca 2022 o 13:37:
Matko Miłosierdzia, proszę w intencjach Bogu wiadomych, o miłosierdzie Boże i błogosławieństwo Boże. Dziękuję za opiekę i pomoc dotychczasową w moim życiu. Ave Maria
Czciciel dnia 1 marca 2022 o 11:52:
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za Twoją miłość, dobroć, za niezawodną pomoc i opiekę. Bardzo proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Ernesta, Józefy, Haliny i Beaty oraz łaskę życia wiecznego dla zmarłych, których polecam Tobie w modlitwach. Twój czciciel
Monika dnia 26 lutego 2022 o 14:30:
Matko Miłosierdzia, prosimy w intencjach Bogu wiadomych, o Boże miłosierdzie oraz Boże błogosławieństwo. Matko Boża Miłosierdzia, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen