Kościół: Nowenna nieustająca do Matki Bożej Miłosierdzia

Cześć oddajemy Ci, Matko Chrystusowa, Nasza Pani. Jak Ojcowie nasi, tak i my gromadzimy się przed Twoim łaskawym Obliczem. Z wysokości ołtarza patrzą na nas Twoje Matczyne Oczy.

Pozwól i nam, Matko, podnieść ufne spojrzenie ku Tobie. Pozwól na to szczególnie tym, którym ciężko na sercu, ludziom spracowanym, zmęczonym, chorym, słabym. Swoim możnym Orędownictwem przeprowadź do Serca Bożego braci naszych, którzy zboczyli z drogi wiary i przykazań, a uproś wszystkim łaskę, by żyli jak dzieci Boże.

Wstawiaj się za nami, osłaniaj naszą młodzież i dzieci, bądź Panią naszych ognisk rodzinnych, otaczaj opieką wszystkie miejsca pracy, czuwaj nad naszymi drogami, wyjednaj nam moc wiary, bezpieczeństwo, pomyślność w poczynaniach, radość, nadzieję i pokój.

Strzeż nas wszystkich: naszych biskupów, kapłanów i cały lud wierny. Uproś błogosławieństwo naszej Ojczyźnie. Niech Twoja dobroć i Twoje miłosierne pośrednictwo skierują myśli i czyny nasze do Jezusa, Syna Twego a naszego Odkupiciela, abyśmy, tak jak Ty, wszystko czynili dla Niego. Amen.

Oryginalny wizerunek Matki Bożej w Ostrej Bramie zdobi srebrny półksiężyc z wygrawerowanym napisem podziękowania za wysłuchanie próśb, złożony jako wotum w 1849 r. W naszym Kościele Matce Bożej ofiarował taki półksiężyc w 2010 roku Kazimierz K. Jest to znak wdzięczności Bogu za życie i zdrowie. Obok ołtarza jesz szereg wot, złożonych Matce Bożej za wysłuchane modlitwy.

W każdą środę wieczorem włączamy przekazane intencje w nabożeństwo nowenny do Matki Bożej Miłosierdzia
17.30 –  nowenna w kościele a następnie Msza Święta
20.30 – audycja radiowa z modlitwą Koronki do Matki Bożej Miłosierdzia – www.radiofara.pl, telefo do studia w Jarosławiu 16 621 65 15

Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia:

Na początku:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Na dużych paciorkach:
Maryjo, Matko łaski i Matko Miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci (1 raz).

Na małych paciorkach:
Maryjo, Matko Miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego (10 razy).

Na zakończenie:
Najmiłosierniejsza Matko, otwierasz przed nami, , szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęcone tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegły czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowały dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosiły obraz serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.

Módl się razem z nami…

Dodaj nowy wpis

 
 
 
 
*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Wpis pojawi się na stronie po zatwierdzeniu przez moderatora.
818 wpisów.
Sylwia dnia 18 listopada 2020 o 14:00:
Maryjo, Matko Miłosierdzia, dziękuję z całego serca za wszystkie otrzymane łaski. Matko dobroci, miłości, mądrości, pokoju, miłosierdzia i łaski, proszę we wszystkich intencjach, które noszę w swoim sercu. Proszę o moc Ducha Świętego, aby niemożliwe stało się możliwe. Maryjo, proszę doprowadź wszystkie moje sprawy do końca. Matko Boża Miłosierdzia, polecam Ci całą moją rodzinne, wszystkim tych, co są na mojej drodze. Proszę też o niebo dla dusz w czyśćcu cierpiących. Matko Boża Miłosierdzia, okaz mi swoje miłosierne serce. Dziękuje. Sylwia
Małgorzata dnia 17 listopada 2020 o 21:15:
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za otrzymane łaski za Twoją przyczyną. Proszę też o dalszą pomoc, szczególnie za moim tatą Kazimierzem, mamą Stanisławą i siostra Marią, proszę o powrót do zdrowia i siły oraz wytrwanie w cierpieniu. Proszę też w intencjach Panu Bogu wiadomych ukrytych głęboko w sercu. O potrzebne łaski dla ks. Dariusza oraz dla tych, których Pan Jezus postawił na drodze mojego życia.
Julia dnia 17 listopada 2020 o 14:11:
Matko Boża Miłosierdzia, dziękujemy Ci za otrzymane łaski. Wyproś nam u Boga Wszechmogącego dar urodzenia zdrowego dziecka i szczęśliwego rodzicielstwa. Julia i Krzysztof
Irena dnia 16 listopada 2020 o 21:16:
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o zdrowie dla wszystkich członków mojej rodziny, dobrego męża dla córki, o łaskę potomstwa. O dobrą żonę dla syna oraz dzieci, o zdrowie dla wnuczki Zuzi, żeby zaczęła więcej rozmawiać i o uzdrowienie prawej nogi dla taty.
Czcicielka dnia 16 listopada 2020 o 20:32:
Matko Miłosierdzia, dziękuję za Twoją nieustanną opiekę i wszystkie otrzymane łaski.
Czcicielka dnia 16 listopada 2020 o 20:31:
Matko Miłosierdzia, proszę o życie wieczne dla śp Wandy, Zbigniewa, Franciszka, Floriana, Czesława, Ryszarda oraz dla wszystkich dusz czyśćcowych z rodziny, przyjaciół, znajomych oraz nieprzyjaciół.
Czcicielka dnia 16 listopada 2020 o 20:29:
Matko Miłosierdzia, proszę o łaski dla Piotra i Adriana oraz dla dobroczyńców rodziny.
Czcicielka dnia 16 listopada 2020 o 20:28:
Matko Miłosierdzia, proszę bardzo o potrzebne łaski dla całej rodziny, o rozwiązanie wszystkich trudnych spraw i relacji, proszę o łaskę pokory.
Czcicielka dnia 16 listopada 2020 o 20:26:
Matko Miłosierdzia, proszę o łaski dla wszystkich cierpiących i konających.
Czcicielka dnia 16 listopada 2020 o 20:26:
Matko Miłosierdzia, proszę o łaskę uzdrowienia dla Waldemara, Ernesta, Jarosława i Rafała.
Czcicielka dnia 16 listopada 2020 o 20:25:
Matko Miłosierdzia, błagam ratuj moją siostrę i szwagra. Matko, Ty, wiesz wszystko.
Czcicielka dnia 16 listopada 2020 o 20:24:
Matko Miłosierdzia, proszę o zdrowie dla syna i jego godną przyszłość, gdy nas rodziców już zabraknie. Maryjo, zawierzam Tobie moich synów, męża, wnuka, wszystkich, za których się modlę.
Czcicielka dnia 16 listopada 2020 o 20:22:
Matko Miłosierdzia, proszę o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka, które nosi pod sercem oraz o przemianę duchową.
Czcicielka dnia 16 listopada 2020 o 20:21:
Matko Miłosierdzia, błagam o uwolnienie syna z ciężkiego uzależnienia, bo sam nie daje sobie rady. Proszę o zdrowie dla niego, ukończenie studiów dobrą pracę i żonę, jeśli taka jest wola Boża.
Czcicielka dnia 16 listopada 2020 o 20:19:
Matko Miłosierdzia, proszę o zdrowie, potrzebne łaski, rozwiązanie wszystkich spraw Adama i rozeznanie drogi życiowej.
Maria dnia 16 listopada 2020 o 14:43:
Matko Boża Miłosierdzia, proszę o życie wieczne dla moich rodziców i za wszystkie dusze czyścowe.
Julia dnia 10 listopada 2020 o 00:57:
Matko Boża Miłosierdzia, dziękujemy za otrzymane łaski. Wyproś nam u Boga Wszechmogącego dar urodzenia zdrowego dziecka i szczęśliwego rodzicielstwa. Julia i Krzysztof
Ewa dnia 9 listopada 2020 o 22:29:
Matko Miłosierdzia, proszę o zdrowie i dobrą pracę, o zaliczenie egzaminu zawodowego, dobrego męża, o łaskę wiary i dary Ducha Świętego, o dobrą samoocenę. Maryjo, Jesteś moją nadzieją.
Irena dnia 9 listopada 2020 o 16:05:
Matko Boża Miłosierdzia, wyproś u Syna Swego miłosierdzie nad nami, błogosławieństwo Boże dla naszych rodzin, dla Polski, dla kapłanów. Oddal zło. Ukryj nas w swoim sercu. Proszę o łaskę spowiedzi dla męża i dzieci. O odcięcie złych kontaktów od mojego męża. O łaskę poznania Boga. Totus tuus, Maryjo.
Czcicielka dnia 9 listopada 2020 o 10:47:
Matko Boża Miłosierdzia, dziękuję za wszystkie wyproszone łaski, błagam o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia dla Antosia i potrzebne łaski dla rodziny.