Św. Michał Archanioł

„Święty Michale Archaniele!

Dziękujemy Bogu Trójjedynemu za Ciebie i za te dni, za wszystkie łaski i wysłuchane modlitwy.
Dziękujemy za posługę Księży Michalitów i za pana Kierowcę. Za ich modlitwę, za ich słowa, za ich Świadectwo, za ich życzliwość…
Zostaniesz z nami w swojej Figurze, dla której odtąd będzie stałe miejsce w naszym kościele.
Zostaniesz z nami w pierwszowtorkowych nabożeństwach, w pieśniach i Koronce, w codziennej modlitwie Leona XIII i w posłudze egzorcysty.
Zostaniesz z nami z nadzieją, że kolejne, a ostatecznie wszystkie kościoły Jarosławia, przeżyją Twoje nawiedzenie.
I znów obejmiesz panowanie nad naszym miastem nie tyle przez Figurę wznoszącą się nad Rynkiem, co przez królowanie w naszych sercach i codzienności.” – (w nawiązaniu do aktu kończącego peregrynację w naszym Opactwie w 2015 r.)

Dopełniając złożonych wówczas obietnic podjęliśmy comiesięczną modlitwę w każdy pierwszy wtorek miesiąca:

16:30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu do cichej adoracji
17:30 – Nabożeństwo dziękczynno-błagalne do Św. Michała i chórów anielskich
18:00 – Msza Święta wotywna do Św. Michała Archanioła

Módl się razem z nami…

Dodaj nowy wpis

 
 
 
 
*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Wpis pojawi się na stronie po zatwierdzeniu przez moderatora.
95 wpisów.
Twój Czciciel dnia 1 marca 2020 o 12:25:
O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla mnie i mojej rodziny. O łaskę przebaczenia, pojednania i o dobre relacje w rodzinie, w pracy, sąsiedztwie. O ochronę od wszelkich niebezpieczeństw dla moich bliskich, uwolnienie od lęku i Złego Ducha.
Grzegorz dnia 1 marca 2020 o 11:54:
Święty Michale Archaniele proszę o dobrą żonę i łaskę założenia rodziny
Twój czciciel dnia 2 lutego 2020 o 19:56:
O uwolnienie od uzależnień dla siostrzenicy Aleksandry, o łaskę nawrócenia dla Niej i dla chrześniaka oraz miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiącym.
... dnia 2 lutego 2020 o 18:48:
O opiekę Michała Archanioła dla całej rodziny, ochronę przed złem. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
... dnia 2 lutego 2020 o 18:47:
O uwolnienie z nałogów i ochronę przed złem dla Mariusza. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
... dnia 2 lutego 2020 o 18:47:
O ochronę przed złem dla Magdaleny, Jacka i całej rodziny. Za przyczyną św. Michała Archanioła – wysłuchaj nas Panie.
... dnia 3 grudnia 2019 o 11:07:
O potrzebne łaski dla mnie, całej rodziny, osób bliskich sercu i tych, którym obiecałam modlitwę. O radość wieczną dla bliskich zmarłych i dusz czyśćcowych.
... dnia 3 grudnia 2019 o 11:06:
O pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy.
... dnia 3 grudnia 2019 o 11:06:
O wiarę, potrzebne łaski, zdrowie, ochronę od zła dla Mateusza, Karola, Michała, Szymona, Marcina i Kacpra.
... dnia 3 grudnia 2019 o 11:05:
O opiekę nad moim mężem i synami. Chroń ich od działania szatana, demonów i wszelkich złych duchów.
... dnia 3 grudnia 2019 o 11:05:
O ochronę mojej rodziny, dzieci i męża od wszelkiego zła. Chroń ich.
... dnia 3 grudnia 2019 o 11:04:
O opiekę i pomoc w uwolnieniu się z sideł szatana.
... dnia 3 grudnia 2019 o 11:04:
O wszelkie łaski dla księdza Piotra Pawlukiewicza. O zdrowie, jeśli taka jest wola Pana, i przeżycie choroby z ukrzyżowanym Jezusem. Oby czerpał od niego siłę
... dnia 3 grudnia 2019 o 11:04:
O siłę i wszelkie łaski oraz błogosławieństwa dla ojca Augustyna Pelanowskiego w tym ciężkim dla niego okresie próby.
... dnia 3 grudnia 2019 o 11:03:
O modlitwę i wspomożenie w walce, aby siły piekielne nie miały już do nas dostępu. O uzdrowienie ciała i duszy, uwolnienie od wszelkich zniewoleń, a także czystą wiarę, nadzieję i miłość.
... dnia 3 grudnia 2019 o 11:03:
O przebłaganie Ojca w niebie, by udzielił nam swych łask i darów potrzebnych do zbawienia i prowadził na ścieżkach życia, a w dniu odejścia z tego świata wprowadził do Królestwa Niebieskiego.
... dnia 3 grudnia 2019 o 11:02:
O siły w walce duchowej, przezwyciężaniu pokus, złych myśli. O pomoc w odparciu ataku nieprzyjaciela. Zanieś do tronu Boga prośby o nasze szczere, prawdziwe marzenia: pokochanie Boga całym sercem, oddanie się Mu bez reszty, o dobre i święte życie zgodne z wolą Boga.
... dnia 3 grudnia 2019 o 11:01:
O uwolnienie od działania złych duchów mnie, mojego rodzeństwa i ich rodzin – szczególnie w okresie adwentu i świąt Bożego Narodzenia. O uwolnienie od działania złych duchów moich byłych i obecnych sąsiadów oraz wszystkich znanych mi osób, bliskich sercu i tym, za które się modlę. O łaskę spowiedzi i nawrócenie oraz pojednanie mojej rodziny.
... dnia 3 grudnia 2019 o 11:00:
O łaskę zdrowia i opiekę dla Łucji, Julii, Wiktorii, Beaty i Justyny oraz wszystkich z rodziny.
... dnia 3 grudnia 2019 o 11:00:
O Miłosierdzie Boże dla Olgi, Tadeusza, Bronisława, Jana, Zygmunta, Andrzeja i dla wszystkich z rodziny.