Organizacja „Letnich wieczorów organowych w Jarosławskim Opactwie”

Zadnie publiczne zlecone i finansowane przez Gminę Miejską Jarosław

Promowanie postaw proabstynenckich i trzeźwościowych poprzez  informacyjno-edukacyjne kampanie radiowe o zasięgu lokalnym

Zadnie publiczne zlecone i finansowane przez Gminę Miejską Jarosław

„Niepodległa dla wszystkich” – jarosławska edycja Europejskich Dni Dziedzictwa 2018

Organizacja w Jarosławiu Europejskich Dni Dziedzictwa w formie VII Jarmarku Benedyktyńskiego

Dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego

Zadnie publiczne zlecone i finansowane przez Gminę Miejską Jarosław

„Biegi 100-lecia Niepodległości”

Dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego

„Trafić pod strzechy” z Narodowym Programem trzeźwości

Dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

“Wokół Niepodległej” – Dzień Wspólnoty Osób Nie w Pełni Sprawnych z Podkarpacia

Dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie