Najdłużej mieszka i pracuje w Jarosławskim Opactwie
ks. prał. Marian Rajchel – (egzorcysta diecezjalny, kierownik duchowy, kaznodzieja, pielgrzym, duszpasterz grup). Wyświęcony w 1961 r.

Następnie
ks. prał. Marek Pieńkowski – dyrektor OKiFCh i rektor kościoła. Wyświęcony w 1986 r.
ks. Rafał Wojdyła – dyrektor Przystani św. Benedykta. Wyświęcony w 2007 r.
ks. Michał Kozak – dyrektor studia radiowego Ave Maria. Wyświęcony w 2008 r.
ks. Robert Ryba – redaktor studia radiowego Ave Maria. Wyświecony w 2014 r.
ks. Stanisław Zbojnowicz – spowiednik i kaznodzieja. Wyświęcony w 1986 r.
ks. Marian Podolec – spowiednik i kaznodzieja. Wyświęcony w 1981 r.

Luźny kontakt utrzymuje
ks. Marek Wasąg – (zamieszkiwał u nas w latach 2006-2010). Wyświęcony w 2002 r.
ks. Paweł Konieczny – proboszcz w par. Żurawica Górna. Wyświęcony w 1995 r.
ks. Wiesław Dziwik – proboszcz w par. Wierzbna. Wyświęcony w 1995 r