• Dzisiaj po raz drugi obchodzimy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych ustanowiony przez papieża Franciszek na czwartą niedzielę lipca, w bliskości wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Jezusa. 
 • Jutro św. Jakuba Apostoła oraz św. Krzysztofa. dzień imienin ks. bp. Krzysztofa Chudzio, ks. Krzysztofa Zwolińskiego i ks. Krzysztofa Szczygielskiego od Królowej Polski. Naszą modlitwą otaczajmy wszystkich solenizantów tego tygodnia.
 • Także jutro comiesięczna Msza Święta w intencji Ojczyzny i Kościoła, na którą zaprasza Ruch Kultury Chrześcijańskiej “Odrodzenie”. Przewodniczy o. Marek Grzelczak, dominikanin - krajowy asystent Ruchu.
 • W piątek – przyjaciół Pana Jezusa – świętych Marty, Marii i Łazarza.
 • Spotkanie formacyjne Straży Honorowej w czwartek wieczorem.
 • Wspólnota Matki Miłosierdzia zaprasza na koncert uwielbienia w czwartek od 19:00 do parku Baśki Puzon. Przy tej okazji dziękujemy Panu Burmistrzowi, Pani Dyrektor Elżbiecie Śliwińskiej-Dąbrowskiej oraz Panu Dyrektorowi Tomaszowi Wywrotowi za okazaną nam przy tej okazji otwartość i życzliwość. Będzie to pierwszy taki koncert zespołu Od.Nowa w świeckiej przestrzeni publicznej. Zespół zawiązał się przy naszym, Opactwie 10 miesięcy temu. Nasza obecność doda im odwagi i energii do dalszej prazy twórczej. Najbliższy czwartek, 19:00, obok dawnej cerkwi. Zapraszamy. Wstęp wolny.
 • Zapraszamy też do nas na kolejny letni koncert organowy w sobotę o godz. 18.00. Wystąpi profesor Andrzej Chorosiński z Warszawy. Organista, który dla Bazyliki w Licheniu zaprojektował największe jak dotąd organy w Europie. Także wstęp wolny.
 • Na koniec błogosławieństwo pojazdów mechanicznych. Dotyczy ono na pierwszym miejscu osób, a następnie samych pojazdów, dlatego pomódlmy się najpierw wewnątrz świątyni, a kapłan na zewnątrz pokropi pojazdy wodą święconą. Wstańmy!
 • Bóg w Trójcy Świętej jedyny pragnie, abyśmy różnymi drogami tego świata pobożnie i rozsądnie dążyli do nieba, gdzie On nam przygotował wieczne mieszkanie.
 • Ostatecznym celem naszej ludzkiej drogi jest sam Bóg i wieczna wspólnota dzieci Bożych z Ojcem, Synem i Duchem Świętym.
 • Zgromadziliśmy się dzisiaj, aby prosić Boga o opiekę i błogosławieństwo, byśmy dobrze, rozsądnie i bezpiecznie mogli się posługiwać naszymi pojazdami na różnych drogach dla dobra naszego i bliźnich. Prośmy, aby Chrystus, który jest naszą drogą, był zawsze z nami i prowadził nas do celu podróży i życia.
 • Wołajmy wspólnie: Ojcze nasz…
 • Boże, Ty mocą swojego Słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby te pojazdy, które są dziełami ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służyły dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi. Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą się posługiwać tymi pojazdami. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi.