ALBUM GŁÓWNY WSTECZ
Rekolekcje z Mocnymi w Duchu
Rekolekcje pod przewodnictwem Zespołu Mocni w Duchu w dniach 9-11 kwietnia 2016 r.
37
Wielki Czwartek 2016
24 marca 2016 r.
24
IV PEDK - wyjście pątników
18 marca 2016 r.
39
Weryfikacja tras IV PEDK
Weryfikacja trasy na Kalwarię Pacławską przed IV PEDK, 9 marca 2016 r.
24