Ośrodek został powołany do istnienia dekretem Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika Metropolita Przemyskiego z dnia 1 sierpnia 1994 r.

Osobowość prawną cywilną otrzymał rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 kwietnai 2005 r. w trybie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.)

W tym samym roku dnia 22 grudnia uzyskał status organizacji pożytku publicznego.

Siedzibą Ośrodka jest Jarosław, ul. Benedyktyńska 5.

Celem Ośrodka jest podejmowanie i prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz pielęgnowania kultury chrześcijańskiej oraz na rzecz formacji osób duchownych, konsekrowanych i świeckich.

Działalność statutowa Ośrodka prowadzona jest w oparciu o środki gromadzone z dobrowolnych ofiar pieniężnych, darowizn, zapisów, spadków oraz dotacji i własnej działalności.

Organem Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke jest dyrektor mianowany i odwoływany przez Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego. Metropolita Przemyski mianuje i odwołuje również współpracowników dyrektora. Ośrodek może zatrudniać również pracowników na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Zapoznaj się z naszym Statutem.

Wesprzyj naszą wieloraką działalność, przede wszystkim ratowanie czterystuletniego zabytkowego opactwa pobenedyktyńskiego w Jarosławiu, za które jesteśmy dopowiedzialni.