Jarosławi Bencés Apátság

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej
im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu