1. Wraz z dzisiejszą niedzielą Chrztu Pańskiego kończymy w liturgii oficjalnie okres Bożego Narodzenia. Kolędy na zakończenie Mszy Świętej, niekiedy na liturgiczne przygotowanie darów oraz w czasie nabożeństw i w naszych domach, śpiewamy tradycyjnie do 2 lutego. Także obydwie szopki pozostają z nami do tego dnia.
  2. Od jutra rozpoczynamy tzw. okres zwykły. Kościół nie obchodzi w nim jakiejś szczególnej tajemnicy Chrystusa, ale rozważa misterium Pana w całej pełni, a czyni to zwłaszcza w każdą niedzielę.
  3. W środę nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia – będziemy szczególnie polecać ks. prał. Mariana Rajchla. Jest to dzień pierwszej rocznicy Jego śmierci. We Mszy Świętej weźmie udział ks. prał. Jan Jagustyn.
  4. Nasze główne uroczystości rocznicowe będą miały miejsce za dwa tygodnie, gdy gotowa będzie kamienna tablica upamiętniająca Jego pochówek w naszej świątyni.
  5. W sobotni wieczór modlitwy o rychłą beatyfikację Służebnicy Bożej Anny Jenke.
  6. Dziękujemy za Waszą hojność w okresie świątecznym. Nie tylko na konto bankowe, ale także na tacę zdarzały się ofiary – w tej sytuacji zupełnie anonimowe – nawet po kilkaset złotych. Bóg zapłać.
  7. Każda parafia nieco inaczej w tym roku organizuje kolędę kapłańską. W czwartek poświęciliśmy wodę, kadzidło i kredę. Na większości Mszy jednak brakło. Dzisiaj zatem można taki zestaw – oprócz wody świeconej – pobrać z ołtarza Matki Bożej Ostrobramskiej.
  8. W internecie oraz w niektórych książeczkach do nabożeństwa znajdziemy teksty modlitw, które w razie nieobecności kapłana możemy sami odmówić w mieszkaniu. 
  9. W dniach 22-24 kwietnia 2022 roku w Jarosławiu odbędzie się Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej organizowane przez Duszpasterstwo Młodzieży oraz Parafie naszego miasta. Parafie proszą o zgłaszanie możliwości przenocowania uczestników.