1. We wtorek “Narodowy dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Wieczorem tego dnia o 17:30 nabożeństwo wotywne do św. Michała Archanioła. A po Eucharystii spotkanie formacyjne Straży Honorowej Serca Jezusowego.
 2. W środę Popielec i początek pięknego okresu wielkiego postu. Msze Święte w kościele z posypaniem głów popiołem o 7:00, o 10:00 i po nowennie maryjnej o 17:30.
 3. W tym dniu zaleca się pielęgnowanie zwyczaju zabierania dla nieobecnych poświęconego popiołu jako znaku łączności z całym Kościołem rozpoczynającym okres pokuty. 
 4. W Środę Popielcową – specjalny post: przypominamy, że wstrzymanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, natomiast post ilościowy (jeden posiłek do syta i dwa lekkie), obowiązuje wiernych, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 60-go. Rodzice winni zatroszczyć się, aby również ci, którzy z racji młodszego wieku niezwiązani są jeszcze obowiązkiem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentycznego ducha pokuty. 
 5. Zachęcamy do spowiedzi – warto skorzystać z daru odpuszczenia grzechów już na początku okresu Wielkiego Postu, aby ten czas przeżyć w łasce uświęcającej, w bliskości z Panem Bogiem. U nas okazja do spowiedzi trzykrotnie w ciągu każdego dnia. Z uwagi na zmiany personalne od jutra spowiedź dodatkowa będzie rozpoczynała się codziennie od 9:30, a nie od 10:00. Pozostałe godziny nie ulegają zmianie. Zawsze można umówić się też telefonicznie.
 6. Dzisiaj inaugurujemy 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Cały Wielki Post przeżywamy podejmując różnego rodzaju umartwienia. Wiele osób rezygnuje w tym czasie z picia alkoholu czy też próbuje zaprzestać palenia tytoniu. 
 7. Początek wielkiego postu to także I czwartek, piątek i sobota miesiąca.
 8. W czwartek o 18:00 “Godzina święta” prowadzona przez Straż Honorową.
 9. Każdy pierwszy piątek miesiąca przypomina nam tajemnicę konania Pana Jezusa na krzyżu i Jego otwarte Serce. U nas w wielkim poście od 16:30 adoracja w ciszy, od 17:15 Litania i modlitwy do Bożego Serca, potem droga krzyżowa i Msza Święta. Od 19:00 modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie wewnętrzne zakończone Eucharystią o 21:00. Od 19:15 dodatkowa krótka droga krzyżowa. 
 10. Ten dzień to także święto polskiego królewicza Kazimierza.
 11. We wszystkie piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa o 17:30, a w każdą niedzielę Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 16:00. Za obydwa nabożeństwa zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Ekstremalna Droga Krzyżowa za cztery tygodnie.
 12. W pierwszą sobotę od 9:15 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
 13. Parafia Matki Bożej Królowej Polski zaprasza małżonków na cykl ośmiu spotkań, opracowanych w taki sposób, by wzmocnić wzajemne relacje. Początek 4 marca. Organizatorzy zapewniają opiekę nad dziećmi. Szczegóły w internecie.

W wielkim poście wyznajemy wiarę słowami z naszego pacierza: “Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.”