1. Dzisiaj pierwsza Niedziela Adwentu. W tradycji Kościoła okres ten jest czasem przygotowania do uroczystych obchodów Narodzenia Pańskiego. Najpierw jednak kieruje nasze umysły ku oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa przy końcu tego świata. Należy te tygodnie przeżyć pobożnie rozbudzając chrześcijańską nadzieję i radość. Zachowajmy trzeźwość.
 2. Nowy rok liturgiczny przeżywamy pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”.
 3. We wszystkie powszednie dni adwentu, a więc już od jutra odbywać się będą Msze Święte roratnie poświęcone Najświętszej Maryi Pannie. W naszym kościele o 6:00 rano. Zapraszamy, aby właśnie w ten sposób okazać swoją czujność i gotowość na adwentowe przyjście Pana.
 4. We wtorek świętego Andrzeja, apostoła. W piątek św. Franciszka Ksawerego, w sobotę św. Barbary.
 5. W tym tygodniu przypadają dni odnowy wewnętrznej: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Pamiętajmy, że z daru Bożego Miłosierdzia możemy korzystać zwłaszcza przez ręce i serca kapłanów spowiedników. W naszej świątyni codziennie przed każdą Mszą Świętą oraz w dni powszednie od 9:00 do 11:00.
 6. W ten czwartek wieczorem Msza Święta bez kazania, potem krótka konferencja i Godzina Święta Straży Honorowej NSPJ. 
 7. W pierwszy piątek od 19:00 modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie zakończone dodatkową Eucharystią o 21:00. 
 8. W pierwszą sobotę od 9:15 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. 
 9. Za tydzień niedziela solidarności z Kościołami na Wschodzie.
 10. Po każdej Mszy Świętej są dzisiaj zbierane ofiary do puszek na nasze radio Ave Maria.
 11. Siostry Benedyktynki rozprowadzają w zakrystii od dzisiaj opłatki.
 12. W Kawiarence natomiast rozprowadzamy świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Mniejsze symbolizują ufundowanie gorącego posiłku dla dziecka, większe dla rodziny wielodzietnej. Ofiary składamy do specjalnej skarbonki – wazonu.
 13. Także w Kawiarence zbieramy podpisy pod petycją, aby na ul. Benedyktyńskiej – czyli na drodze do naszego Opactwa nie stawiać samochodów. Jest ona bardzo wąska i niekiedy tworzą się korki w obie strony. Jest to oddolna inicjatywa, która gorąco popieramy.