1. W ramach rozpoczętych rekolekcji zapraszamy jeszcze dzisiaj od 18:00 na „Wieczór chwały”, a w następne dni na Msze Święte wieczorne i po nich – jutro na „modlitwę o uzdrowienie i uwolnienie wewnętrzne”, a pojutrze na „modlitwę o wylanie Ducha Świętego i Jego darów”.  Transmisja na kanale: https://www.youtube.com/channel/UCX2B-5K2714bbG9gs9R34PQ
  1. W te dni może nas być więcej i z różnych stron, dlatego koniecznie używajmy maseczek. Nawet, jeśli mamy problemy z oddychaniem, to wyjątkowo umieśćmy je poniżej nosa, ale w ten sposób już zmniejszymy emisję wydechu podczas wspólnego śpiewania. Myślmy nie tylko o sobie i swoim komforcie.
  2. Także jutro wieczorem ostatnia listopadowa Msza Święta w intencji dusz wypomnianych. Wypominki na co dzień o 17:30 – dzisiaj o 16:45. Sa to także ostatnie dni na nawiedzenie cmentarzy połączone z darem odpustu zupełnego.
  3. 22 listopada to zawsze dzień św. Cecylii patronki śpiewu i muzyki kościelnej. Polecajmy pana organistę, osoby animujące śpiew kościelny, a szczególnie grupę, która się tego podjęła podczas obecnych rekolekcji.
  4. W sobotę w Przemyślu od 15:30 w Domu Katolickim ROMA Diecezjalny Dzień Młodzieży.
  5. W sobotę kończymy rok liturgiczny. Następna niedziela jest I Niedzielą Adwentu. W poniedziałek 30 listopada pierwsze Roraty.
  6. Na apel abpa Stanisława Gądeckiego wystawiliśmy w przedsionku puszkę na ofiary dla Caritas Polska na rzecz imigrantów. 
  7. Nawiązaliśmy też kontakt z Kołami Gospodyń Wiejskich z przygranicznej Gminy Tuczna niedaleko Białej Podlaskiej. Panie z tej gminy obiecały w naszym imieniu przygotować i dostarczyć dla polskich służb mundurowych na granicy tradycyjne polskie jedzenie. Stąd druga puszka w przedsionku na ten drugi cel. Można wrzucić ofiarę tylko do jednej puszki, do obydwu albo do żadnej – mamy wolność wyboru. Oba cele są szlachetne. Poniżej namiary na wpłaty elektroniczne:
  8. CARITAS POLSKA * Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 * Przelew z tytułem: “Migranci”.
  9. Koła Gospodyń Wiejskich we Władysławowie, * Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej O/ Tuczna 44 8025 0007 0550 0967 2000 0010 * Darowizna na zakup artykułów spożywczych przez KGW przeznaczonych dla służb strzegących granicy (lub krócej KGW – GRANICA)
  10. Dokonajmy dziś aktu poświęcenia rodziny ludzkiej, a więc i nas samych oraz naszych bliskich Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Odnówmy w ten sposób akt przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana, który złożyliśmy w roku Tysiąc Pięćdziesięciolecia Chrztu Polski. Dziś z tej okazji można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.