1. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Dzisiaj o 16:30, od jutra o 17:30.
 2. Jutro z racji św. Łukasza, ewangelisty i lekarza, obejmiemy tą modlitwą pracowników służby zdrowia.
 3. W poprzednią niedzielę na Dzieło Nowego Tysiąclecia zebraliśmy: 1815 zł. Bóg zapłać za ofiary. Zostały one już przekazane na konto Fundacji.
 4. Obecna niedziela rozpoczyna tydzień misyjny. Pamiętajmy w modlitwie o misjonarzach i prowadzonych dziełach misyjnych na całym świecie.
 5. W piątek liturgiczne wspomnienie i kolejna rocznica inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II. 
 6. W sobotę pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom do Archikatedry. A u nas od 10:00 zjazd formacyjny Dzieła Biblijnego. Zapraszamy wszystkich chętnych do lepszego poznania Biblii i modlitwy słowem Bożym.
 7. W niedzielę o 12:30 w Kolegiacie abp Józef Michalik poświęci nowy sztandar jarosławskiej Solidarności.
 8. Mijając Kawiarenkę Benedyktyńską skosztujmy kremówki papieskiej.
 9. Wczoraj na cmentarzu w Maleniskach pożegnaliśmy pana Mariana Zbieraka – zwanego “podkarpackim królem zapałek”. Przez ponad 20 lat tworzył z zapałek różne artystyczne dzieła. Kilka z nich, które podarował Opactwu, można oglądać w tych dniach  na I piętrze na okolicznościowej wystawie. Sa to Bazylika św. Piotra, Chrystus z Rio de Janeiro, Jan Paweł II Wielki, Prymas Tysiąclecia i oczywiście makieta naszego Opactwa wykonana przez niego ze 150 tysięcy zapałek. Niech teraz ozdabia niebo swoimi cnotami: pracowitością, pokorą, hojnością…
 10. Powoli przygotowujemy się do Uroczystości Wszystkich Świętych. 
 11. Przy wyjściu z kościoła kartki na tzw. wypominki. W zakrystii ustalamy dzień, w którym podczas publicznej modlitwy polecać będziemy Bożemu Miłosierdziu dusze naszych bliskich zmarłych.
 12. Etap diecezjalny Synodu rozpocznie się dzisiaj o 18:00 uroczystą Mszą św. w Archikatedrze Przemyskiej. Zgodnie z wolą Księdza Arcybiskupa odmówimy modlitwę za Synod “ADSUMUS SANCTE SPIRITUS”, zwaną tak od pierwszych słów oryginalnej wersji łacińskiej, czyli po polsku “STAJEMY PRZED TOBĄ, DUCHU ŚWIĘTY”. Ta modlitwa jest od wieków używana podczas soborów, synodów i innych zgromadzeń Kościoła. Wstańmy:

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje: zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.