1. Przeżywamy sierpień – miesiąc trzeźwości. Podejmując wyrzeczenie picia napojów alkoholowych, chcemy przeprosić Boga za cierpienia, jakie niesie – tak wielu osobom w naszej Ojczyźnie – nieuporządkowanie w tym względzie, a także chcemy ćwiczyć naszą wolę, by była coraz silniejsza i bardziej konsekwentna.
  2. Poświęcenie ziół i kwiatów dzisiaj u nas na koniec każdej Mszy Świętej.
  3. W tym tygodniu wspominamy we wtorek św. Jacka, dominikanina, w piątek – św. Bernarda, opata, w sobotę – św. Piusa X, papieża.
  4. We wtorek w klasztorze ojców dominikanów odbędzie się VI Spotkanie Imienników św. Jacka.
  5. Zachęcamy do nabycia dostępnej w przedsionku prasy katolickiej – nowego numeru „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
  6. W związku z kolejnym naborem do Przedszkola Sióstr od końca sierpnia pojawią się nowe ograniczenia w ruchu samochodów na terenie przykościelnym. Siostry zamontują próg zwalniający, będziemy też rygorystycznie przestrzegać ograniczeń w parkowaniu. Dojazd w pobliże kościoła będzie możliwy dla podwiezienia osób nie w pełni sprawnych – z obowiązkiem odjechania na parking, natomiast parkowanie tylko dla kierowców mających problemy z samodzielnym się poruszaniem. W najbliższych dniach prosimy o dobre rady w tych kwestiach.
  7. Burmistrz Miasta zaprasza do udziału w projekcie „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” obejmującym doradztwo zawodowe, szkolenia oraz staże. Jego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób z terenu Gminy Miejskiej Jarosław. Więcej informacji w internecie. Przypomina również o trwającym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Jarosławianie, którzy nie posiadają dostępu do Internetu mogą skorzystać z pomocy w Urzędzie Miasta w godzinach jego pracy.
  8. Przypominamy, że Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych prowadzi dzisiaj u nas zbiórkę na integracyjny żłobek dla małych dzieci –  w tym niepełnosprawnych.