1. Zyskanie dla osoby zmarłej odpustu zupełnego jest nieporównywalne z żadnym innym
  wyrazem pamięci i wdzięczności. Jutro można też zyskać tę łaskę za wszystkie własne
  dotychczasowe grzechy.
 2. Warunki ogólne znamy: wcześniejsza spowiedź, przyjęcie komunii świętej, modlitwa w
  intencjach wyznaczonych przez papieża – tych intencji nie musimy znać szczegółowo.
  Przy odpuście zupełnym dochodzi jeszcze niełatwe wyzbycie się przywiązania do
  jakiegokolwiek grzechu – nawet lekkiego.
 3. Odpust zawsze przywiązany jest do konkretnego czynu – jutro np. będzie to
  nawiedzenie kościoła, a w dowolne, wybrane przez siebie osiem dni listopada
  modlitwa za zmarłych połączona z nawiedzeniem cmentarza.
 4. Poczytajmy sobie o odpustach w Internecie!
 5. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić
  domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko:
  po pierwsze: będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają
  miejsca święte,
  po drugie: odmówią modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub
  Najświętszej Maryi Panny.
 6. Moga tez podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za
  zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich
  cierpień.
 7. Odpust takiej osoby nabierze mocy, gdy w przyszłości np w I piątek przyjmie komunię
  świętą.
 8. U nas od środy wypominki za zmarłych o 17:30 oraz wypominki radiowe o 20:15. O
  17:30 śpiewamy w kościele Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a o 20:15 także w
  kościele odmawiamy różaniec. Obydwa te nabożeństwa również niosą w sobie dar
  odpustu zupełnego.
 9. Na koniec przypomnijmy, że nasze wzgórze św. Mikołaja, to pierwszy chrześcijański
  cmentarz jarosławski używany od XII do XVIII wieku. Setki lat wcześniej nasi
  przodkowie również tutaj chowali swoich bliskich. Groby w kilku warstwach znajdują
  się w wielu miejscach naszego parku. Nasze krypty także kryją doczesne szczątki wielu
  osób. Pamiętajmy o nich w swoich modlitwach.