Przypominamy o możliwości przekazania w najbliższych miesiącach naszemu Ośrodkowi Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu jako organizacji pożytku publicznego jednego procenta Waszego podatku. Wystarczy, że w formularzu podatkowym wpiszecie tylko tzw. KRS naszego Ośrodka

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej
KRS nr 0000247764
REGON 650148446
NIP 7921075077
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
18 9096 0004 2001 00540 3318 0001

Od 1994 roku:

  • Ratujemy w ruin 400 letnie opactwo pobenedyktyńskie
  • Prowadzimy rekolekcje i dni skupienia
  • Dajemy schronienie wielu grupom i wspólnotom
  • Prowadzimy dla diecezji studio radiowe AVE MARIA
  • Podejmujemy działania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej
  • Propagujemy ekologiczne sposoby ogrzewania budynków i wody użytkowej
  • Swoje miejsce znajdują u nas osoby niepełnosprawne i zmarginalizowane społecznie
1% - wzór

Na to pójdą twoje pieniądze!

Przypominamy, że do końca kwietnia biuro jarosławskiego opactwa pomaga w rozliczaniu PIT-ów. Tel, 505 902 862.

Bóg zapłać za wszelkie dobro!