Zakończony został kolejny już etap prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych w kościele pw. św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa w Jarosławiu. Roboty realizowane były w ramach zadania „Prace remontowo-konserwatorskie pokrycia dachowego budynku kościoła pw. św. Mikołaja w Jarosławiu” i objęły w tym roku wymianę fragmentu więźby i pokrycia dachowego.

Pełny koszt tegorocznych prac to 100 259,30 zł. Zadanie dofinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 91942,03 zł.