Niedziela Świętej Rodziny

Celebrans (po homilii):

=Zapraszamy małżonków do odnowienia przyrzeczeń ślubnych. =

Czcigodni małżonkowie, zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz lepiej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, weźcie się za ręce i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła. = Odpowiedź twierdząca brzmi CHCEMY!  =

K: Czy chcecie coraz bardziej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Małżonkowie: CHCEMY.

K: Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w wierności małżeńskiej? Małżonkowie: CHCEMY.

K: Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie, aż do końca waszego życia?

Małżonkowie: CHCEMY.

Panie, Boże i Stworzycielu, błogosławimy i wychwalamy Twoje imię. Na początku stworzyłeś mężczyznę i kobietę, aby mogli wejść w komunię życia i miłości. Ty również pobłogosławiłeś związek tych małżeństw, aby stały się znakiem związku Chrystusa z Jego Kościołem. Spojrzyj dziś łaskawie na obecne tu pary. Pośród radości i trudów ich życia zachowałeś ich związek w jedności. Odnów ich przymierze małżeńskie. Pomnóż w nich miłość i umocnij więzi pokoju, tak aby otoczeni swoimi dziećmi mogli zawsze cieszyć się z daru Twego błogosławieństwa. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. R: Amen.

Modlitwa wiernych

Z ufnością skierujmy ku Bogu nasze modlitwy i serca:

1. Za Ojca Świętego Franciszka, aby pobudzał małżonków do trwania w ofiarnej i wiernej, zdolnej do poświęceń i wyrzeczeń miłości oraz przypominał o wiecznej wartości sakramentalnego węzła małżeńskiego. Ciebie prosimy…

2. Za małżonków tutaj obecnych, aby każdy ich czyn w codziennym życiu podyktowany był bezwarunkową miłością czerpaną ze wzoru miłości Chrystusa. Ciebie prosimy…

3. Za małżeństwa przeżywające kryzys, aby miłosierny Bóg uzdrowił ich wzajemnie zadane rany, uzdolnił do przebaczenia i przemienił ich cierpienie w źródło łask i błogosławieństwa. Ciebie prosimy…

4. Za osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, aby pomimo trudności starały się budować swe życie na fundamencie wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy…

5. Za nas tu obecnych, abyśmy zawsze z miłością i odpowiedzialnością przyjmowali zadania wpisane w powołanie do życia w rodzinie. Ciebie prosimy…

Boże, Ty prowadziłeś po drogach ziemskiego życia Maryję i Józefa. Kieruj również nami, abyśmy zdążali do Twojego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Ogłoszenia duszpasterskie:

1. Przez pierwsze trzy dni tego tygodnia Msze Święte w Domu Rekolekcyjnym na piętrze, potem wracamy do kościoła. W dni powszednie spowiedź w Sali Papieskiej od 9:00 do 11:00.

2. Do środy włącznie od 9:00 do 16:00 dyżur przy szopce w naszym domu, aby wprowadzać chętnych do gry w “Drogę do Betlejem”.

3. Jutro Świętych Młodzianków, Męczenników.

4. W czwartek sylwestrowe nabożeństwo dziękczynne o godz. 17:00, po nim Msza Święta z podsumowaniem kończącego się Roku Pańskiego 2020. Za udział w tym nabożeństwie i odśpiewanie hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Zdążymy przed 19:00 wrócić do domu.

5. W piątek – pierwszy piątek miesiąca i nowego roku – uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi i dzień modlitw o pokój na całym świecie. Ta maryjna uroczystość należy do świąt nakazanych. Zobowiązuje nas więc do udziału w świątecznej Eucharystii. Porządek Mszy Świętych u nas niedzielny. Za publiczne odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu, Duchu przyjdź” zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Nie ma postu piątkowego i nie ma nabożeństwa o uwolnienie i uzdrowienie.

6. W pierwszą sobotę od 9:15 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Jest to odpowiedź na wezwanie Maryi z Fatimy, aby poprzez spowiedź, Komunię Świętą, różaniec i rozważanie tajemnic zadośćczynić za wszystko co rani Jej Niepokalane Serce. O 10:00 Msza Święta. Serdecznie zapraszamy.

7. Dzisiaj, jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, są zbierane ofiary do puszki na nasze radio Ave Maria. Puszka jest wystawiona przy prasie katolickiej.

8. Po błogosławieństwie poprosimy św. Michała, aby wspomagał nas, naszych bliskich i nasze Rodziny w walce z zakusami Złego: Święty Michale Archaniele!

Błogosławieństwo na zakończenie Mszy Świętej

K: Pochylcie głowy na Boże błogosławieństwo.

K: Bóg Ojciec przedwieczny niech zachowa was w miłości wzajemnej i zgodzie, aby pokój Chrystusowy w was zamieszkał i stale przebywał w waszym domu. R: Amen.

K: Bądźcie szczęśliwi w waszych rodzinach i ciesząc się życzliwością przyjaciół, żyjcie z ludźmi w prawdziwym pokoju. R: Amen.

K: Bądźcie wśród świata świadkami, że Bóg jest miłością, aby stroskani i ubodzy, doznawszy waszej pomocy, przyjęli was kiedyś z wdzięcznością do wiekuistego domu Boga. R: Amen.