1. Jutro wieczorem ostatnia listopadowa Msza Święta w intencji dusz wypomnianych. Wypominki na co dzień o 17:30 – dzisiaj o 16:45. Są to także ostatnie dni na nawiedzenie cmentarzy połączone z darem odpustu zupełnego.
 2. W piątek wypominki kończymy, ale nie zapominamy o naszych zmarłych. Przez cały rok, w każdy poniedziałek wieczorem odmawiamy za nich koronkę do Bożego Miłosierdzia, szczególnie za osoby zmarłe, za które w ciągu poprzedzającego tygodnia były ofiarowane Msze Święte.
 3. W sobotę kończymy rok liturgiczny. Następna niedziela jest I Niedzielą Adwentu. W poniedziałek 30 listopada pierwsze Roraty.
 4. Koniec roku liturgicznego kieruje nasze wdzięczne myśli ku dobrodziejom Opactwa i naszego kościoła.
 5. Od marca Siostry Benedyktynki pozostają w koronawirusowej izolacji od naszych, ale regularnie pojawiają się dobrzy ludzie, którzy dbają o kościół – o kwiaty, o czystość, o paramenty liturgiczne itp.
 6. Od paru tygodni korzystamy ze szczególnego daru pewnej rodziny z Pełkiń, którym jest elektryczna fisharmonia.
 7. Więcej niż w innych latach jest wpłat na konto bankowe.
 8. Para małżeńska spod Jarosławia – wspomniana przed tygodniem – ma już częściowo nagromadzone przez darczyńców produkty żywnościowe, były także ofiary pieniężne na ich wyżywienie.
 9. Dom Rekolekcyjny – po koronawirusowej redukcji zatrudnienia – korzysta z pomocy pań wolontariuszek, które udzielają przychodzącym informacji, pomagają w załatwianiu spraw, stoją na straży naszych wystaw.
 10. Krótko mówiąc: “Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło” i „Co nas nie złamie, to nas jeszcze wzmocni”
 11. Wszystkim za wszystko dziękujemy.
 12. Św. Cecylii patronce muzyki kościelnej polecamy chorego Pana Organistę, a zastępującym Go składamy najlepsze życzenia.
 13. Przy wyjściu z kościoła świece na wigilijny stół. Wystawiamy je wcześniej, aby uzgodnić zaniesienie ich osobom, które korzystają z dyspensy – szczególnie naszym seniorom. Ofiara jest przeznaczona dla dzieci i rodzin wielodzietnych. Przekażemy ją CARITAS.
 14. Dokonajmy teraz aktu poświęcenia rodziny ludzkiej a więc i nas samych oraz naszych bliskich Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Odnówmy w ten sposób akt przyjęcia Jezusa Chrystusa, jako Króla i Pana, który złożyliśmy w roku Tysiąc Pięćdziesięciolecia Chrztu Polski.