1. W poprzednią niedzielę na Dzieło Nowego Tysiąclecia zebraliśmy: 1350 zł. Bóg zapłać za ofiary. Zostały one już przekazane na konto Fundacji.
  2. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Dzisiaj o 16:30, od jutra o 17:30.
  3. Obecna niedziela rozpoczyna także w kościele tydzień misyjny. Pamiętajmy w modlitwie o misjonarzach i prowadzonych dziełach misyjnych na całym świecie.
  4. W czwartek liturgiczne wspomnienie i zarazem 42. rocznica inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II. 
  5. W sobotę wspominamy bł. ks. Jana Balickiego i modlimy się o Jego kanonizację. 
  6. Za tydzień przechodzimy na czas zimowy. Będzie to także niedziela rocznicy poświęcenia kościoła.
  7. Powoli przygotowujemy się do Uroczystości Wszystkich Świętych. 
  8. Przy wyjściu z kościoła kartki na tzw. wypominki. Z uwagi na ograniczenia pandemiczne, można także telefonicznie lub przez internet poprosić o wypominki dla bliskich zmarłych – ustalając dzień, w którym podczas publicznej modlitwy polecać będziemy Bożemu Miłosierdziu dusze naszych zmarłych.
  9. W związku ze strefa czerwoną w naszym kościele powracają znane nam z okresu wiosennego bilety, które pobieramy przy wejściu do kościoła i pozostawiamy potem na miejscu, które zajmowaliśmy. Po Mszy te miejsca będą dezynfekowane.
  10. Msze Święte i nabożeństwa w dni powszednie będą sprawowane w dużym korytarzu naszego Opactwa. Spowiedź natomiast w dotychczasowych godzinach w Sali Papieskiej.

DEKRET

W związku z nasilającą się pandemią w Polsce i wprowadzeniem nowych obostrzeń, dotyczących także uczestnictwa wiernych w nabożeństwach i Mszach Świętych, odprawianych w kościołach i kaplicach, zarządzam, co następuje:

Mając na uwadze ograniczenia dotyczące liczby uczestników zgromadzeń religijnych dla wiernych przebywających w tzw. „strefie żółtej” i czerwonej zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, począwszy od niedzieli 18 października br., osobom przebywających w takich strefach w okresie ich obowiązywania.Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe w Radiu FARA oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

W kościołach i kaplicach należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Przypominamy również, że maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta, zobowiązani są używać:
– wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają wymagane zwolnienie,
– pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
– służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu.

  • Maseczek lub przyłbic mają ponadto używać celebrans i koncelebransi, podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

Zachęcam do intensywnej modlitwy w intencji ustania pandemii, a także w intencjach chorych i personelu medycznego oraz służb ratowniczych.

Z serca wszystkim błogosławię ✠ Adam Szal