1. Dzisiaj niedzielny porządek Mszy Świętych. Nie ma procesji miejskiej. 
  2. Za chwilę uroczyście wyjdziemy na plac przykościelny, aby wyznać publicznie wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, a Jemu Samemu oddać cześć, uwielbić i podziękować za łaski otrzymywane nieustannie przez ten Sakrament.
  3. Przejdziemy do ołtarzy wyrażających cztery wymiary Mszy Świętej: Kapłana ją celebrującego, Liturgię Słowa, Liturgię Ofiary oraz Komunię Świętą.
  4. Zostały one przygotowane odpowiednio przez: Wspólnotę bł. Ks. Popiełuszki, Siostry Benedyktynki, Straż Honorową Serca Pana Jezusa oraz Wspólnotę Matki Miłosierdzia. 
  5. Możemy włączyć się w procesję nie tylko przez śpiew pieśni:
  6. Prosimy mężczyzn o wzięcie krzyża, który rozpoczyna procesję oraz baldachimu, który osłania Najświętszy Sakrament. To są elementy najbardziej potrzebne. Idziemy bez komży.
  7. Oprócz tego można nieść figurę Matki Bożej Fatimskiej, statuę św., Michała Archanioła, relikwie św. Jana Pawła II, figurę Ojca Pio, emblemat eucharystyczny i eucharystyczny sztandar. 
  8. Część z tych symboli jest na tyle lekka, że mogą je nieść kobiety. 
  9. Prosimy już teraz (!) udawać się do ołtarza Chrztu Chrystusa, gdzie są one przygotowane, Można już  (!) wychodzić z nimi na zewnątrz  i ustawiać się do procesji.
  10. Są też udostępnione dotychczasowe drzwi główne. Zachowajmy bezpieczne odległości. Nigdzie się nie spieszymy. W razie tłoczenia się innych osób na nas korzystajmy z maseczek.
  11. Błogosławieństwo końcowe zostanie udzielone przy czwartym ołtarzu – stamtąd też wracamy do domów.