Rekolekcje są bezpośrednim przygotowaniem do święceń biskupich. Biskup nominat Krzysztof Chudzio na miejsce swej modlitwy i refleksji wybrał w tym tygodniu Jarosławskie Opactwo. Czas pandemii dodatkowo sprzyjał „samotności otwierającej na Boga”.

Święcenia biskupie ks. prał. Krzysztofa Chudzio odbędą się 2 maja, o godz. 10.00 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Przewidziana jest transmisja audio i video Radia Fara.

Opactwo będzie odtąd pamiętać o Nominacie w myśl słów „Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś” (Antoine de Saint-Exupéry).