15 stycznia zebrała się komisja z ekspertami z Krakowa, Przemyśla i Jarosławia, aby ocenić stan naszego kościoła.

Najbardziej niepokojąca wydawała się zupełnie nowa szczelina, która pojawiła się nad miejscem, z którego – aby do niej dotrzeć – trzeba było zbudować specjalne rusztowanie.

Szukając przyczyn odkryliśmy prawdziwy problem, którym jest zniszczona więźba i pokrycie dachowe.

Nakazano nam jak najszybciej wymienić je w całości, a wcześniej wzmocnić sklepienie nad nawą główną, aby w czasie prac na dachu właśnie ono nie doznało nieodwracalnych szkód.

Prosimy o modlitwę, bo jest to przedsięwzięcie niebotycznie przekraczające nasze możliwości finansowe oraz wszystkie dotychczas otrzymane dofinansowania.

Prosimy także o skuteczne rady i wszelką inną pomoc w podjęciu tego zadania.